O ka ithuta ka Jehofa ka go bala Baebele. Bogologolo tala Modimo o ne a tlhopha batho bangwe gore ba kwale megopolo ya gagwe. Dikwalo tseo di bidiwa Baebele. Gompieno re ithuta ka Modimo ka go bala Baebele. Ka gonne Baebele e tshotse lefoko la ga Jehofa, kgotsa melaetsa ya gagwe, gape e bidiwa Lefoko la Modimo. Re ka dumela se Baebele e se buang ka gonne Jehofa ga nke a aka. ‘Ga go kgonege gore Modimo a ake.’ (Bahebera 6:18) Lefoko la Modimo le tshotse boammaaruri.—Johane 17:17.

Baebele ke nngwe ya dimpho tse di tlhwatlhwakgolo tse Modimo a re neileng tsone. E tshwana le lekwalo le le tswang kwa go rre yo o lorato le a le kwaletseng bana ba gagwe. E re bolelela ka tsholofetso ya Modimo ya go fetola lefatshe a le dira lefelo le le molemo thata go nna mo go lone—paradaise. E re bolelela se a se dirileng mo nakong e e fetileng, se a se dirang gone jaanong, le se a tlileng go se direla bana ba gagwe ba ba ikanyegang mo isagweng. Gape e re thusa gore re rarabolole mathata a rona le gore re bone boitumelo.—2 Timotheo 3:16, 17.

 Basupi ba ga Jehofa ke ditsala tsa Modimo; ba tla go thusa go tlhaloganya se Baebele e se rutang. Ba bolelele fela gore o batla go ithuta Baebele. Ga ba duedise madi ape fa ba dira seno. (Mathaio 10:8) Mo godimo ga moo, o ka nna gone kwa dipokanong tsa Bokeresete. Tsone di tshwarelwa mo mafelong a kobamelo a a bidiwang Diholo tsa Bogosi. Fa o ya kwa dipokanong tsa Bokeresete, kitso ya gago ka Modimo e tla oketsega ka bonako.

O ka ithuta ka Modimo mo dilong tse a di dirileng. Ka sekai Baebele ya re: “Modimo o ne a bopa magodimo le lefatshe.” (Genesise 1:1) Fa Jehofa a ne a bopa “magodimo,” o ne a dira letsatsi. Jaanong seno se re bolelelang ka Modimo? Se re bolelela gore Jehofa o na le maatla a magolo. Ke ene fela yo o neng a ka kgona go dira selo se se maatla jaaka letsatsi. Gape se re bolelela gore Jehofa o botlhale, ka gonne go ne ga tlhoka botlhale gore a dire letsatsi, le le ntshang mogote le lesedi mme le se ke le sha.

Popo ya ga Jehofa e bontsha gore o a re rata. Akanya ka mefuta e e farologaneng ya maungo a a leng teng mo lefatsheng. Jehofa o ne a ka nna a dira gore re nne le mofuta o le mongwe fela wa maungo—kgotsa a se ka a dira maungo gotlhelele. Go na le moo, Jehofa o re neile maungo a mefutafuta a a nang le dipopego, bogolo, mebala, le ditatso tse di farologaneng. Seno se bontsha gore Jehofa ga se Modimo yo o lorato fela mme gape o pelotshweu thata e bile o a akanyetsa gape o pelonomi.—Pesalema 104:24.