Fetela kwa tshedimosetsong

A o Ka Rata go Itse Boammaaruri?

A o Ka Rata go Itse Boammaaruri?

BOAMMAARURI ka eng? Ka dingwe tsa dipotso tse di botlhokwa go gaisa tsotlhe tse batho ba ipotsang tsone. Gongwe o kile wa ipotsa dipotso tse di jaaka tseno:

  • A ruriruri Modimo o amega ka rona?

  • A dintwa le pogo di tla tsamaya di fela?

  • Go direga eng ka rona fa re swa?

  • A go na le tsholofelo nngwe ka baswi?

  • Nka rapela jang gore Modimo a utlwe dithapelo tsa me?

  • Nka bona jang boitumelo mo botshelong?

O ne o ka senka kae dikarabo tsa dipotso tseno? Fa o ne o ka ya kwa dilaeboraring kgotsa kwa mabenkeleng a dibuka, o ne o ka nna wa fitlhela diketekete tsa dibuka tse di ipolelang gore di na le dikarabo tsa dipotso tseno. Le fa go ntse jalo, gantsi dibuka tseno di a ganetsana. Dingwe tsa tsone di bonala di thusa gone jaanong, mme go ise go ye kae di felelwa ke nako di bo di tlhabololwa kgotsa di tseelwa maemo ke tse dingwe.

Le fa go ntse jalo, go na le buka nngwe e e nang le dikarabo tse di ka ikanngwang. Ke buka e e nang le tshedimosetso e e boammaaruri. Jesu Keresete o ne a bua jaana fa a ne a rapela Modimo: “Lefoko la gago ke boammaaruri.” (Johane 17:17) Gompieno re itse Lefoko leo e le Baebele e e Boitshepo. Mo ditsebeng tse di latelang, o tla fitlhela bontlhanngwe jwa dikarabo tsa Baebele tse di utlwalang sentle le tse di boammaaruri tsa dipotso tse di fa godimo.

 A Ruriruri Modimo o Amega ka Rona?

LEBAKA LA GO BOTSA POTSO ENO: Re tshela mo lefatsheng le le tletseng bosetlhogo le tshiamololo. Madumedi a le mantsi a ruta gore ke thato ya Modimo go bo re boga.

SE BAEBELE E SE RUTANG: Modimo ga se ene a bakang boikepo. Jobe 34:10 ya re: “A go nne kgakala le Modimo wa boammaaruri go dira ka boikepo, le Mothatayotlhe go dira ka tshiamololo!” Modimo o ikaeletse go direla batho dilo tse di molemo. Ke gone ka moo Jesu a ileng a re ruta go rapela jaana: “Rraarona yo o kwa magodimong, a . . . bogosi jwa gago bo tle. A thato ya gago e diragale le mo lefatsheng, jaaka kwa legodimong.” (Mathaio 6:9, 10) Modimo o amega thata jaana ka rona mo a ileng a tsaya matsapa a magolo go tlhomamisa gore boikaelelo jwa gagwe bo a diragadiwa.—Johane 3:16.

Bona le Genesise 1:26-28; Jakobe 1:13; le 1 Petere 5:6, 7.

A Dintwa le Pogo di Tla Tsamaya di Fela?

LEBAKA LA GO BOTSA POTSO ENO: Dintwa di bolaya dimilionemilione tsa batho. Rotlhe re ile ra amiwa ke pogo.

SE BAEBELE E SE RUTANG: Modimo o bolelela pele gore o tlile go dira gore go nne le kagiso mo lefatsheng lotlhe. Mo Bogosing jwa gagwe, puso ya kwa legodimong, batho ga ba kitla “ba tlhola ba ithuta ntwa gape.” Go na le moo, ba tla “thula ditšhaka tsa bone ba di dira magale a megoma.” (Isaia 2:4) Modimo o tla fedisa tshiamololo yotlhe le pogo. Baebele e solofetsa jaana: “[Modimo] o tla phimola dikeledi tsotlhe mo matlhong a bone, mme loso lo tla bo lo seyo, le fa e le khutsafalo le fa e le selelo le fa e le botlhoko di tla bo di sa tlhole di le gone. Dilo tsa pele [go akareletsa le tshiamololo le pogo tse re di bonang gompieno] di fetile.”—Tshenolo 21:3, 4.

Bona le Pesalema 37:10, 11; 46:9; le Mika 4:1-4.

Go Direga Eng ka Rona fa re Swa?

LEBAKA LA GO BOTSA POTSO ENO: Madumedi a le mantsi mo lefatsheng a ruta gore go na le sengwe se se mo teng ga motho se se tswelelang pele se tshela morago ga loso. Bangwe ba dumela gore batho ba ba suleng ba kgona go utlwisa batho ba ba tshelang botlhoko kgotsa gore Modimo o atlhola batho ba ba bosula ka go ba tlhokofatsa ka bosakhutleng mo diheleng tsa molelo.

SE BAEBELE E SE RUTANG: Fa motho a swa, ga a tlhole a le gone. Moreri 9:5 ya re: “Baswi . . . ga ba itse sepe gotlhelele.” E re ka baswi ba sa itse sepe, ba sa utlwe sepe e bile ba sa bone sepe, ba ka se ka ba kgona go utlwisa batho ba ba tshelang botlhoko kgotsa go ba thusa.—Pesalema 146:3, 4.

Bona le Genesise 3:19 le Moreri 9:6, 10.

 A go Na le Tsholofelo Nngwe ka Baswi?

LEBAKA LA GO BOTSA POTSO ENO: Re batla go tshela e bile re batla go itumelela botshelo le batho ba re ba ratang. Ke ga tlholego fela gore re tlhoafalele go boa re bona baratiwa ba rona ba ba suleng.

SE BAEBELE E SE RUTANG: Bontsi jwa batho ba ba suleng ba tla tsosiwa. Jesu o ne a solofetsa gore “ba ba mo mabitleng a kgakologelo ba tla . . . tswa.” (Johane 5:28, 29) Boikaelelo jwa Modimo jwa kwa tshimologong bo tla diragadiwa fa batho ba ba tsositsweng ba tla bo ba nna le tshono ya go tshela mo lefatsheng la paradaise. (Luke 23:43) Tsholofetso eno ya isagwe e akaretsa gore batho ba ba kutlo ba tla tshela ka bosakhutleng le go nna le botsogo jo bo molemo. Baebele ya re: “Basiami ba tla rua lefatshe, mme ba tla aga mo go lone ka bosakhutleng.”—Pesalema 37:29.

Bona le Jobe 14:14, 15; Luke 7:11-17 le Ditiro 24:15.

Nka Rapela Jang Gore Modimo a Utlwe Dithapelo Tsa Me?

LEBAKA LA GO BOTSA POTSO ENO: Batho ba madumedi otlhe fela ba a rapela. Le fa go ntse jalo, bontsi jwa bone bo na le maikutlo a gore dithapelo tsa bone ga di arabiwe.

SE BAEBELE E SE RUTANG: Jesu o ne a re ruta gore re tile go rapela re boaboeletsa mafoko a le mangwe. O ne a re: “Fa o rapela, o se ka wa boaboeletsa dilo di le dingwe.” (Mathaio 6:7) Fa re batla gore Modimo a utlwe dithapelo tsa rona, re tshwanetse go rapela ka tsela e a e amogelang. Gore re dire jalo, re tshwanetse go ithuta se thato ya gagwe e leng sone, mme go tswa foo re rapele go dumalana le yone. Johane wa ntlha 5:14 ya re: “Go sa kgathalesege gore ke eng se re se kopang kafa thatong ya [Modimo], o a re utlwa.”

Bona le Pesalema 65:2; Johane 14:6, 14; le 1 Johane 3:22.

Nka Bona Jang Boitumelo mo Botshelong?

LEBAKA LA GO BOTSA POTSO ENO: Batho ba le bantsi ba dumela gore madi, go tuma kgotsa go nna montle ke tsone dilo tse di tla dirang gore ba itumele. Ke sone se ba gagamalela dilo tseo—mme ka maswabi seo ga se dire gore ba bone boitumelo joo.

SE BAEBELE E SE RUTANG: Jesu o ne a tlhalosa selo se se dirang gore motho a nne le boitumelo fa a ne a re: “Go itumela ba ba tshwenyegang ka se ba se tlhokang semoyeng.” (Mathaio 5:3) Re ka bona boitumelo jwa mmatota fa fela re tsaya dikgato go kgotsofatsa selo sa botlhokwa go gaisa tsotlhe tse re nang le tsone—keletso ya go itse boammaaruri ka Modimo le se a se ikaeletseng ka rona. Boammaaruri joo bo bonwa mo Baebeleng. Go itse boammaaruri joo go ka re thusa go lemoga dilo tse tota e leng tsa botlhokwa le tse e seng tsa botlhokwa. Fa re letla boammaaruri jwa Baebele go kaela ditshwetso le dilo tse re di dirang, seo se tla dira gore re nne le botshelo jo bo kgotsofatsang.—Luke 11:28.

Bona le Diane 3:5, 6, 13-18; le 1 Timotheo 6:9, 10.

 Dintlha tseno ke bontlhanngwe fela jwa dikarabo tsa Baebele tsa dipotso tse thataro tse di fa godimo. A o ka rata go itse mo go oketsegileng? Fa o le mongwe wa batho ba ba “tshwenyegang ka se ba se tlhokang semoyeng,” ga go pelaelo gore o tla rata go itse mo go oketsegileng. O ka tswa o na le dipotso tse dingwe tse o ipotsang tsone, tse di jaaka: ‘Fa e le gore Modimo o amega ka rona, ke eng fa a letleletse bosula le pogo e kanakana go tswelela ka dingwagangwaga? Nka tokafatsa jang botshelo jwa lelapa la me?’ Baebele e na le dikarabo tse di kgotsofatsang tsa dipotso tseno le tse dingwe tse dintsintsi.

Le fa go ntse jalo, batho ba le bantsi ba okaoka go senka dikarabo mo Baebeleng. Ba e tsaya e le buka e kgolo e ka dinako tse dingwe go leng thata go e tlhaloganya. A o ka rata go thusiwa go bona dikarabo mo Baebeleng? Basupi ba ga Jehofa ba na le didirisiwa tse pedi tse di ka go thusang.

Sa ntlha, ke buka ya Baebele e re Ruta Eng? e e diretsweng go thusa batho ba ba tshwaregileng thata go bona dikarabo tsa Baebele tse di utlwalang sentle tsa dipotso tse di botlhokwa. Sedirisiwa sa bobedi ke thulaganyo ya mahala ya thuto ya legae ya Baebele. Mongwe wa Basupi ba ga Jehofa yo o tshwanelegang go ruta Baebele yo o nnang mo lefelong la lona, a ka tla kwa legaeng la gago kgotsa kwa lefelong le le go tshwanetseng mme a dirise nako e khutshwane beke le beke go tlotla le wena ka Baebele. Dimilione tsa batho mo lefatsheng lotlhe di solegetswe molemo ke thulaganyo eno. Bontsi jwa bone bo ile jwa swetsa jaana ka boitumelo: “Ke bone boammaaruri!”

Ga go sepe se se ka bapisiwang le letlotlo leno le legolo. Boammaaruri jwa Baebele bo re golola mo tumelabotlhoding, mo go tlhakanngweng tlhogo ke maaka le mo poifong. Bo re thusa go nna le tsholofelo, boikaelelo le boipelo. Jesu o ile a re: “Lo tla itse boammaaruri, mme boammaaruri bo tla lo golola.”—Johane 8:32.