Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KGAOLO 5

“Yono ke Morwaake”

“Yono ke Morwaake”

FA BANA ba dira dilo tse di molemo, ba ba ba tlhokomelang ba a itumela. Fa ngwana wa mosetsana a dira sengwe sentle, rraagwe o itumelela go bolelela ba bangwe a re: “Yono ke morwadiake.” Kgotsa fa ngwana wa mosimane a dira dilo tse dintle, rraagwe o bua jaana ka boitumelo: “Yono ke morwaake.”

Ka metlha Jesu o dira dilo tse di itumedisang Rraagwe. Ka jalo Rraagwe o ipela ka ene. A o gakologelwa se Rraagwe Jesu a neng a se dira letsatsi lengwe fa Jesu a ne a na le balatedi ba gagwe ba le bararo?— Modimo o ne a bua a le kwa legodimong, a ba raya a re: “Yono ke Morwaake, moratwa, yo ke mo amogetseng; mo reetseng.”—Mathaio 17:5.

Ka metlha Jesu o itumelela go dira dilo tse di itumedisang Rraagwe. A o itse gore ke ka ntlha yang? Ka gonne o rata Rraagwe thata. Fa motho a dira dilo fela ka gonne a tshwanelwa ke go di dira, seno se ka nna thata. Mme fa a di dira ka gonne a rata go di dira, go nna motlhofo. A o itse gore go dira ka go rata go raya eng?— Go raya go batla go dira sengwe tota.

Tota le pele ga Jesu a tla mo lefatsheng, o ne a rata go dira sengwe le sengwe se Rraagwe a neng a mo kopa gore a se dire. O ne a se dira ka gonne a rata Rraagwe, Jehofa Modimo. Jesu o ne a nna ka boitumelo le Rraagwe kwa legodimong. Mme Modimo o ne a batla gore Jesu a dire tiro nngwe e e kgethegileng. Jesu o ne a tshwanelwa ke go tswa kwa legodimong gore a dire tiro eo. O ne a tshwanelwa ke gore a tsholwe e le lesea mo lefatsheng. Jesu o ne a rata go dira tiro eno ka gonne Jehofa a ne a batla gore a e dire.

Ke eng se moengele Gabariele a neng a se bolelela Marea?

Jesu o ne a tshwanelwa ke gore a nne le mmè gore a tsholwe e le lesea mo lefatsheng. A o itse gore mmaagwe e ne e le mang?— Leina la gagwe e ne e le Marea. Jehofa o ne a romela moengele wa gagwe e bong  Gabariele go tswa kwa legodimong gore a tle go bua le Marea. Gabariele o ne a mmolelela gore o ne a tlile go nna le ngwana wa mosimane. Ngwana yono o ne a tla bidiwa Jesu. Mme rraagwe ngwana e ne e tla nna mang?— Moengele o ne a re Rraagwe ngwana e ne e tla nna Jehofa Modimo. Ke gone ka moo Jesu a neng a tla bidiwa Morwa Modimo.

O akanya gore Marea o ne a ikutlwa jang ka seno?— A o ne a re, “Ga ke batle go nna mmaagwe Jesu”? Nnyaa, Marea o ne a rata go dira se Modimo a neng a batla gore a se dire. Mme Morwa Modimo yo o kwa legodimong o ne a ka tsholwa jang e le lesea mo lefatsheng? Go tsholwa ga ga Jesu go ne go farologane jang le go tsholwa ga bana ba bangwe botlhe? A o a itse?—

Modimo o ne a dira gore batsadi ba rona ba ntlha, e bong Adame le Efa, ba kopane ka tsela e e molemo. Morago ga moo, lesea le simolola go gola mo teng ga mmaalone. Batho ba re seno ke kgakgamatso! Ke dumela gore le wena o tla dumalana le seo.

Mme Modimo o ne a dira sengwe se se neng se gakgamatsa le go feta. O tsere botshelo jwa Morwawe kwa legodimong a bo tsenya mo teng ga ga Marea. Modimo o ne a ise a ke a dire jalo pele, e bile ga a ise a ke a dire jalo gape. Ka ntlha ya kgakgamatso eno, Jesu o ne a simolola go gola mo teng ga ga Marea fela jaaka masea a mangwe a gola mo teng ga bommaabone. Morago ga moo Marea o ne a nyalwa ke Josefa.

E ne ya re fa nako ya gore Jesu a tsholwe e tla, Marea le Josefa ba ne ba etetse kwa motseng wa Bethelehema. Mme go ne go tletse batho koo. Go ne go se na fa Marea le Josefa ba neng ba ka nna teng, ka jalo ba ne  ba tshwanelwa ke gore ba nne mo lefelong le diphologolo di nnang mo go lone. Fa ba le koo Marea o ne a tshola Jesu, mme a bewa mo bojelong jwa diphologolo, jaaka fa o ka bona fano. Bojelo jwa diphologolo ke lefelo le dikgomo le diphologolo tse dingwe di beelwang dijo mo go lone gore di je.

Ke ka ntlha yang fa Jesu a beilwe mo bojelong jwa diphologolo?

Go ne ga direga dilo tse di kgatlhang thata mo bosigong jo Jesu a tshotsweng ka jone. Moengele o ne a bonala mo badiseng bangwe, gaufi le Bethelehema. O ne a ba bolelela gore Jesu e ne e le motho yo o botlhokwa. Moengele yono o ne a re: ‘Bonang! Ke lo bolelela dikgang tse di molemo tse di tla itumedisang batho. Gompieno go tshotswe mongwe yo o tla bolokang batho.’—Luke 2:10, 11.

Mongwe wa baengele bano o ne a bolelela badisa dikgang dife tse di molemo?

Baengele ba ne ba bolelela badisa bano gore ba ne ba tla fitlhela Jesu kwa Bethelehema, a robetse mo bojelong jwa diphologolo. Mme ka bonako fela baengele ba bangwe kwa legodimong ba ne ba tla go kopanela  le moengele wa ntlha go baka Modimo. Baengele ba ne ba opela ba re: ‘Kgalalelo e nne kwa Modimong, mme mo lefatsheng go nne kagiso mo gare ga batho ba ba amogelwang.’—Luke 2:12-14.

E ne ya re fa baengele ba tswa, badisa ba ya Bethelehema mme ba fitlhela Jesu. Fa ba fitlha koo ba bolelela Josefa le Marea dilo tsotlhe tse di molemo tse ba di utlwileng. O ka akanya fela gore Marea o ne a itumela thata jang gore a bo a ile a rata go nna mmaagwe Jesu!

Morago ga moo, Josefa le Marea ba ne ba tsaya Jesu ba mo isa kwa motseng wa Nasaretha. Ke teng kwa Jesu a goletseng teng. O ne a simolola tiro e kgolo ya go ruta fa a setse a godile. Eno ke nngwe ya tiro e Jehofa Modimo a neng a batla gore Morwawe  a e dire mo lefatsheng. Jesu o ne a rata go dira tiro eo ka gonne o ne a rata Rraagwe wa selegodimo fela thata.

Pele Jesu a simolola tiro ya gagwe ya go nna Morutisi yo Mogolo, o ne a kolobediwa kwa Nokeng ya Joredane, a kolobediwa ke Johane Mokolobetsi. Morago ga moo go ne ga direga sengwe se se gakgamatsang! Fa Jesu a tswa mo metsing, Jehofa o ne a bua a le kwa legodimong a re: “Yono ke Morwaake, moratwa, yo ke mo amogetseng.” (Mathaio 3:17) A ga o itumele fa batsadi ba gago ba go bolelela gore ba a go rata?— Re ka tlhomamisega gore Jesu le ene o ne a itumetse.

Ka metlha Jesu o ne a dira se se siameng. O ne a sa itire se a seng sone. O ne a sa bolelele batho gore ke ene Modimo. Moengele Gabariele o ne a boleletse Marea gore Jesu o ne a tla bidiwa Morwa Modimo. Ene Jesu ka boene o ne a ipolela gore ke Morwa Modimo. E bile o ne a sa bolelele batho gore o ne a itse go feta Rraagwe. O ne a re: ‘Rara o mogolo mo go nna.’—Johane 14:28.

Tota le kwa legodimong, fa Rraagwe Jesu a ne a mo naya tiro nngwe gore a e dire, Jesu o ne a e dira. O ne a sa re o tla e dira a bo a dira sengwe se sele. O ne a rata Rraagwe. Ka jalo o ne a reetsa se Rraagwe a neng a se bua. Mme e ne ya re fa Jesu a tla mo lefatsheng, o ne a dira se Rraagwe wa selegodimo a mo romileng gore a se dire. Ga a ka a senya nako a dira sengwe se sele. Ke sone se se dirang gore Jehofa a bo a rata Morwawe!

Le rona re batla go itumedisa Jehofa, ga ke re?— Mme re tshwanetse go bontsha gore ruri re utlwa Modimo, fela jaaka Jesu a ne a dira. Modimo o bua le rona a dirisa Baebele. Go tla bo go sa siama gore re dire jaaka e kete re reetsa Modimo mme re bo re dumela kgotsa re dira dilo tse di sa dumalaneng le Baebele, ga ke re?— E bile gakologelwa, re tla itumelela go itumedisa Jehofa fa re mo rata tota.

Jaanong bala ditemana tseno tsa Baebele tse di bontshang se re tshwanetseng go se itse le go se dumela ka Jesu: Mathaio 7:21-23; Johane 4:25, 26; le 1 Timotheo 2:5, 6.