Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KGAOLO 48

O ka Kgona go Tshela mo Lefatsheng le Lesha la Modimo la Kagiso

O ka Kgona go Tshela mo Lefatsheng le Lesha la Modimo la Kagiso

MODIMO o ne a baya Adame le Efa mo tshimong ya Edene. Le fa ba ile ba se ka ba mo utlwa mme ba swa, o dirile gore bana ba bone, go akaretsa le rona gompieno, ba kgone go tshelela ruri mo Paradaiseng. Baebele e solofetsa jaana: “Basiami ba tla rua lefatshe, mme ba tla [tshela] mo go lone ka bosakhutleng.”—Pesalema 37:29.

Baebele e bua ka “magodimo a masha” le “lefatshe le lesha.” (Isaia 65:17; 2 Petere 3:13) “Magodimo” a gone jaanong ke dipuso tsa batho tsa gompieno, mme Jesu Keresete le ba ba tla busang le ene kwa legodimong ke bone “magodimo a masha.” Ruri go tlile go itumedisa tota fa lefatshe lotlhe le busiwa ke magodimo a masha ano, a e leng puso e e molemo ya Modimo ya kagiso!

“Lefatshe le lesha” lone ke eng?— Lefatshe le lesha e tla bo e le batho ba ba siameng ba ba ratang Jehofa. O tshwanetse wa lemoga gore ka dinako tse dingwe fa Baebele e bua ka “lefatshe,” e bua ka batho ba ba tshelang mo lefatsheng, e seng naga ka boyone. (Genesise 11:1; Pesalema 66:4; 96:1) Ka jalo, batho ba e tla bong e le lefatshe le lesha ba tlile go tshela mono mo lefatsheng.

Ka nako eo, go tla bo go sa tlhole go na le lefatshe la gone jaanong la batho ba ba bosula. Se lebale gore Morwalela wa nako ya ga Noa o ne wa fedisa lefatshe la batho ba ba bosula. Mme jaaka re bone, lefatshe la gone jaanong le le bosula le tla senngwa ka Haramagedona. A jaanong re bone gore botshelo bo tla bo bo ntse jang mo lefatsheng le lesha la Modimo morago ga Haramagedona.

 A o ka rata go tshelela ruri mo Paradaiseng mo lefatsheng le lesha la Modimo la kagiso?— Ga go na ngaka epe e e ka kgonang go dira gore re tshelele ruri. Ga go na pilisi epe e e ka dirang gore re se ka ra swa. Selo se le sengwe fela se se ka dirang gore re tshelele ruri ke go atamalana le Modimo. Mme Morutisi yo Mogolo o re bolelela gore re ka dira seo jang.

Tsaya Baebele ya gago mme o bule mo go Johane kgaolo 17, temana 3. Mo go yone re fitlhela mafoko ano a Morutisi yo Mogolo: “Seno se raya botshelo jo bosakhutleng, go tsenya kitso ka ga gago, Modimo yo o esi wa boammaaruri, le ka ga yo o mo romileng, e bong Jesu Keresete.”

Ka jalo, Jesu o ile a re re tshwanetse go dira eng gore re tshelele ruri?— Sa ntlha, re tshwanetse go nna le kitso ka Rraarona yo o kwa legodimong e bong Jehofa, le kitso ka Morwawe, yo o neng a re swela. Seno se kaya gore re tshwanetse go ithuta Baebele. Buka eno ya Ithute mo Morutising yo Mogolo, e re thusa go dira jalo.

Mme gone, go ithuta ka Jehofa go tla re thusa jang gore re tshelele ruri?— Re tshwanetse go ithuta ka Jehofa letsatsi le letsatsi fela jaaka re tshwanetse go ja dijo letsatsi le letsatsi. Baebele ya re: ‘Motho o tshwanetse go tshela, e seng ka senkgwe se le sosi, mme le ka mafoko otlhe a a tswang mo molomong wa ga Jehofa.’—Mathaio 4:4.

Gape re tshwanetse go nna le kitso ka ga Jesu Keresete ka gonne Modimo o rometse Morwawe go tlosa maleo a rona. Baebele ya re: “Ga go na poloko mo go ope o sele.” Gape Baebele ya re: “Yo o supang tumelo mo go Morwa o na le botshelo jo bo sa khutleng.” (Ditiro 4:12; Johane 3:36) Go ‘supa tumelo’ mo go Jesu go kaya eng?— Go kaya go dumela ka botlalo mo go Jesu le go itse gore re ka se tshelele ruri kwantle ga gagwe. A ruri o dumela seo?— Fa go le jalo, o tla tswelela pele o ithuta mo Morutising yo Mogolo letsatsi le letsatsi e bile o tla dira se a re laelang sone.

 Tsela nngwe e e molemo e re ka ithutang mo Morutising yo Mogolo ka yone ke ka go bala buka eno ka go e boaboeletsa le go leba ditshwantsho tsa yone le go akanya ka tsone. Leka go bona gore a o ka bona dikarabo tsa dipotso tse di mo ditshwantshong tseno. Gape, bala buka eno le batsadi ba gago. Fa batsadi ba gago ba seyo, e bale le mogolo mongwe le bana ba bangwe. A go ne go se kitla go go itumedisa fa o ne o ka thusa batho ba bangwe go ithuta mo Morutising yo Mogolo gore ba tshwanetse go dira eng gore ba tshelele ruri mo lefatsheng le lesha la Modimo?—

Baebele ya re: “Lefatshe le a feta.” Mme gone, Baebele e tlhalosa gore re ka dira jang gore re tshelele ruri mo lefatsheng le lesha la Modimo. Ya re: “Yo o dirang thato ya Modimo o ntse ka bosaengkae.” (1 Johane 2:17) Ka jalo, ke eng se se ka dirang gore re tshelele ruri mo lefatsheng le lesha la Modimo?— Ke go nna le kitso ka ga Jehofa le Morwawe yo o rategang e bong Jesu. Mme gape re tshwanetse go dirisa se re se ithutang. E kete go ithuta buka eno go ka go thusa go dira dilo tseno.