Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KGAOLO 24

Le ka Motlha O se Ka wa Nna Legodu!

Le ka Motlha O se Ka wa Nna Legodu!

A MONGWE o kile a go utswela sengwe?— O ne wa ikutlwa jang?— Motho yo o neng a se utswile e ne e le legodu, mme ga go na ope yo o ratang legodu. O akanya gore motho o nna jang legodu? A o tsholwa e le legodu?—

Re sa tswa go ithuta gore batho ba tsholwa ba na le boleo. Ka jalo rotlhe ga re a itekanela. Mme ga go na motho yo o tsholwang e le legodu. Legodu le ka tswa mo lelapeng le le siameng. Batsadi ba gagwe, bomonnawe le bokgaitsadie e ka tswa e le batho ba ba ikanyegang. Mme motho a ka nna legodu ka gonne a eletsa go nna le madi le dilo tse di ka rekwang ka madi.

O ka re legodu la ntlha e ne e le mang?— A re akanye ka gone. Fa Morutisi yo Mogolo a ne a le kwa legodimong o ne a itse legodu leo. Legodu leo e ne e le moengele. Mme ka gonne Modimo a ne a dirile baengele botlhe ba itekanetse, go tlile jang gore moengele yoo a nne legodu?— Jaaka fa re ithutile mo Kgaolong 8 ya buka eno, o ne a batla sengwe se e neng e se sa gagwe. A o gakologelwa gore e ne e le eng?—

Fa Modimo a sena go bopa monna wa ntlha le mosadi, moengele yoo o ne a batla gore ba mo obamele. Ba ne ba sa tshwanela go mo obamela. Ba ne ba tshwanetse go obamela Modimo. Seo e ne e le bogodu! Ka go dira gore Adame le Efa ba mo obamele, moengele yono o ne a nna legodu. O ne a nna Satane Diabolo.

Ke eng se se dirang gore motho a nne legodu?— Ke go eletsa dilo tse e seng tsa gagwe. Keletso eno e ka nna kgolo thata mo e ka dirang gore le batho ba ba siameng ba dire dilo tse di bosula. Ka dinako tse  dingwe, batho bao ba ba nnang magodu ga ba ke ba tlogela mokgwa oo ba bo ba dira se se siameng gape. Mongwe wa bone e ne e le moaposetoloi wa ga Jesu. Leina la gagwe e ne e le Judase Isekariota.

Judase o ne a itse gore go utswa ga go a siama ka gonne o ne a rutilwe Molao wa Modimo go simolola fa a ne a sa ntse a le mosimanyana. O ne a itse gore Modimo o ne a kile a bua a le kwa legodimong mme a raya batho ba gagwe a re: “O se ka wa utswa.” (Ekesodo 20:15) Fa Judase a ne a gola, o ne a kopana le Morutisi yo Mogolo mme a nna mongwe wa barutwa ba gagwe. Moragonyana, Jesu o ne a tlhopha Judase gore e nne mongwe wa baaposetoloi ba gagwe ba ba 12.

Jesu le barutwa ba gagwe ba ne ba tsamaya mmogo. Ba ne ba ja mmogo. Mme madi otlhe a ba neng ba na le one a ne a tsenngwa mo lebokoseng. Jesu o ne a neela Judase lebokose leo gore a le tlhokomele. Madi ao e ne e se a ga Judase. A mme o itse gore Judase o ne a dirang moragonyana?—

Ke ka ntlha yang fa Judase a ne a utswa?

Judase o ne a simolola go tsaya madi mo lebokoseng a sa tshwanela. O ne a a tsaya fa ba bangwe ba sa mmone, mme o ne a batla go nna le madi a mantsi. O ne a simolola go nna a akantse fela ka madi. A re boneng gore go nna le keletso eno e e sa siamang go ne ga felela jang malatsi a le mmalwa fela pele ga Morutisi yo Mogolo a bolawa.

Marea, kgaitsadie tsala ya ga Jesu e bong Lasaro, o ne a tsaya oli ya maemo a a kwa godimo mme a e tshela mo dinaong tsa ga Jesu. Mme Judase o ne a ngongorega. A o itse gore ke eng fa a ne a ngongorega?— O ne a re oli eo e tshwanetse e ka bo e rekisitswe mme madi ao a newa batho ba ba humanegileng. Mme tota o ne a batla gore go nne le madi a mantsi mo lebokoseng gore a a utswe.—Johane 12:1-6.

Jesu o ne a bolelela Judase gore a se ka a tshwenya Marea yo o neng a dirile selo se se molemo jalo. Judase ga a ka a rata fa Jesu a mo raya jalo, ka jalo o ne a ya kwa baperesiting ba bagolo, ba e neng e le  baba ba ga Jesu. Ba ne ba batla go tshwara Jesu, mme ba ne ba batla go mo tshwara go le bosigo gore batho ba se ka ba ba bona.

Judase o ne a raya baperesiti a re: ‘Ke tla lo bolelela gore lo ka tshwara jang Jesu, fa lo ka nnaya madi. Lo tla nnaya bokae?’

Baperesiti ba ne ba araba ba re: ‘Re tla go naya madi a selefera a le masome a mararo.’—Mathaio 26:14-16.

Judase o ne a tsaya madi ao. Go ne go tshwana le fa a rekisetsa banna bao Morutisi yo Mogolo! A o ka dumela gore motho a ka dira selo se se maswe jalo?— Go nna fela jalo fa motho a nna legodu mme a utswa madi. O rata madi go feta batho ba bangwe kgotsa go feta le Modimo tota.

Gongwe o tla re, ‘Ga go na sepe se nka se ratang go feta go rata Jehofa Modimo.’ Go molemo fa o ikutlwa jalo. Judase o tshwanetse a bo a ne a ikutlwa jalo fa Jesu a ne a mo tlhopha go nna moaposetoloi. Ba bangwe ba ba neng ba nna magodu ba tshwanetse ba bo ba ne ba ikutlwa jalo. A re tlotle ka bangwe ba bone.

Akane le Dafide ba akanya ka eng se se bosula?

Yo mongwe e ne e le motlhanka wa Modimo yo o neng a bidiwa Akane, yo o neng a tshela dingwaga di le dintsi pele Morutisi yo Mogolo a tsholwa. Akane o ne a bona seaparo  se sentle, gouta le madi a selefera. E ne e se tsa gagwe. Baebele ya re e ne e le tsa ga Jehofa ka gonne di tserwe mo babeng ba batho ba Modimo. Mme Akane o ne a di batla thata mo e leng gore o ne a di utswa.—Joshua 6:19; 7:11, 20-22.

Sekai se sengwe ke seno. Bogologolo, Jehofa o ne a tlhopha Dafide go nna kgosi ya batho ba Iseraele. Tsatsi lengwe, Dafide o ne a simolola go lebelela mosadi mongwe yo montle, e bong Bathesheba. O ne a nna a lebile Bathesheba jalo a akanya ka go mo itseela gore e nne mosadi wa gagwe. Le fa go ntse jalo, e ne e le mosadi wa ga Uria. Dafide o ne a tshwanetse go dirang?—

Dafide o ne a tshwanetse go tlogela go akanya ka go tsaya Bathesheba. Mme ga a ka a tlogela. Ka jalo Dafide o ne a mo tsaya a mo isa kwa ga gagwe. Mme a dira gore Uria a bolawe.  Ke ka ntlha yang fa Dafide a ne a dira dilo tse di maswe jaana?— Ke ka gonne o ne a ntse a batla mosadi wa monna yo mongwe.—2 Samuele 11:2-27.

Abesalome e ne e le legodu ka tsela efe?

Ka gonne Dafide a ne a ikwatlhaya, Jehofa o ne a mo tlogela a tshela. Mme Dafide o ne a nna le mathata a le mantsi thata. Morwawe e bong Abesalome o ne a batla go nna kgosi mo boemong jwa ga Dafide. Ka jalo e ne e re fa batho ba tla go bona Dafide, Abesalome o ne a ba tlamparela a bo a ba atla. Baebele ya re: “Abesalome a nna a utswa dipelo tsa batho ba Iseraele.” O ne a dira gore batho bao ba batle gore e nne ene kgosi mo boemong jwa ga Dafide.—2 Samuele 15:1-12.

A go kile ga direga gore o batle sengwe thata jaaka Akane, Dafide le Abesalome?— Fa e le sa motho yo mongwe, ke bogodu go se tsaya kwantle ga tetla ya gagwe. A o gakologelwa gore legodu la ntlha, e bong Satane, o ne a batla eng?— O ne a batla gore batho ba obamele ene, e seng Modimo. Ka jalo Satane o ne a utswa fa a ne a dira gore Adame le Efa ba mo utlwe.

Fa motho a na le sengwe, o na le tshwanelo ya go tlhopha gore se ka dirisiwa ke mang. Ka sekai, o ka nna wa tswa wa ya go tshameka le bana ba bangwe kwa gabone. A go tla bo go siame go tsaya sengwe koo o bo o se isa gae?— O ka dira jalo fela fa batsadi ba bone ba re o se tseye. Fa o isa sengwe kwa gae o sa ba kopa, o a bo o utswa.

Ke eng se se ka go raelang gore o utswe?— Ke fa o batla sengwe se e seng sa gago. Le fa o sa bonwe ke ope fa o se tsaya, ke mang yo o go bonang?— Ke Jehofa Modimo. Mme re tshwanetse go gakologelwa gore Modimo ga a rate bogodu. Ka jalo go rata Modimo le moagelani wa gago go tla go thusa gore o se ka wa nna legodu.

Baebele e bontsha sentle gore go utswa ga go a siama. Tsweetswee bala Mareko 10:17-19; Baroma 13:9; le Baefeso 4:28.