Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

 KGAOLO 8

Go na Le Batho ba Bagolo go re Feta

Go na Le Batho ba Bagolo go re Feta

KE DUMELA gore o tla dumalana gore go na le batho ba bagolo, kgotsa ba ba thata go feta nna le wena. O akanya gore ke mang yo mogolo go re feta?— Ke Jehofa Modimo. Go tweng ka Morwawe, Morutisi yo Mogolo? A o mogolo go re feta?— Ee, o mogolo.

Jesu o ne a tshela le Modimo kwa legodimong. E ne e le Morwa wa moya, kgotsa moengele. A Modimo o ne a dira le baengele ba bangwe, kgotsa barwa ba moya?— Ee, o ne a dira ba le dimilionemilione. Baengele bano ba bagolo e bile ba maatla go re feta.—Pesalema 104:4; Daniele 7:10.

A o gakologelwa leina la moengele yo o neng a bua le Marea?— E ne e le Gabariele. O ne a bolelela Marea gore lesea la gagwe e ne e tla nna Morwa Modimo. Modimo o ne a tsenya botshelo jwa Morwawe wa moya mo go Marea gore Jesu a tsholwe e le lesea mo lefatsheng.—Luke 1:26, 27.

Ke eng se Marea le Josefa ba ka tswang ba ne ba se bolelela Jesu?

A o dumela kgakgamatso eo? A o dumela gore Jesu o ne a tshela le Modimo kwa legodimong?— Jesu a re o ne a tshela le ene. Jesu o ne a itse jang? Fa a ne a sa ntse a le mosimane, gongwe Marea o ne a mmolelela se Gabariele a neng a se bua. Gape go ka direga gore Josefa o ne a bolelela Jesu gore Modimo ke Rraagwe wa mmatota.

Fa Jesu a ne a kolobediwa, Modimo o ne a bua  a le kwa legodimong a re: “Yono ke Morwaake.” (Mathaio 3:17) Mme bosigo jwa pele a swa, Jesu o ne a rapela a re: “Rara, nkgalaletsa gaufi le wena ka kgalalelo e ke neng ke na le yone gaufi le wena pele lefatshe le nna gone.” (Johane 17:5) Ee, Jesu o ne a kopa go busediwa gore a ye go tshela le Modimo gape kwa legodimong. O ne a ka tshela jang koo?— E ne e ka nna fela ka gore Jehofa Modimo a mo dire gape motho wa moya yo o sa bonaleng, kgotsa moengele.

Jaanong ke batla go go botsa potso nngwe ya botlhokwa. A baengele botlhe ba siame? O akanyang?— Ka nako nngwe ba ne ba siame botlhe. E ne e le ka gonne Jehofa a ne a ba bopile, mme sengwe le sengwe se a se dirang se siame. Mme mongwe wa baengele o ne a nna bosula. Seo se diragetse jang?

Gore re bone karabo re tshwanetse go boela kwa nakong ya fa Modimo a ne a bopa monna wa ntlha le mosadi, Adame le Efa. Bangwe ba re ke tlhamane fela. Mme Morutisi yo Mogolo o ne a itse gore go ntse jalo.

Fa Modimo a ne a bopa Adame le Efa, o ne a ba baya mo tshingwaneng e ntle mo lefelong le le bidiwang Edene. E ne e le paraka, paradaise. Ba ne ba ka nna le bana ba bantsi, lelapa le legolo, mme ba tshelela ruri mo Paradaiseng. Mme go ne go na le thuto ya botlhokwa e ba neng ba tshwanetse go e ithuta. Ke e re setseng re buile ka yone. A re bone gore a re a e gakologelwa.

Ke eng se se neng se ka dira gore Adame le Efa ba tshelele ruri mo Paradaiseng?

 Jehofa o ne a bolelela Adame le Efa gore ba ka ja maungo otlhe a ba neng ba a batla mo ditlhareng tsa tshimo. Mme go ne go na le setlhare se le sengwe se ba neng ba sa tshwanela go se ja. Modimo o ne a ba bolelela se se neng se tla direga fa ba ne ba ka se ja. O ne a re: ‘Ruri lo tla swa.’ (Genesise 2:17) Ka jalo, Adame le Efa ba ne ba tshwanetse go ithuta thuto efe?—

E ne e le thuto ya go nna kutlo. Ee, botshelo bo ikaegile ka go utlwa Jehofa Modimo! Go ne go sa lekana gore Adame le Efa ba bue fela gore ba ne ba tla mo utlwa. Ba ne ba tshwanetse go bontsha seo ka se ba neng ba se dira. Fa ba ne ba utlwa Modimo, ba ne ba tla bo ba bontsha gore ba a mo rata e bile ba batla gore e nne ene Mmusi wa bone. Ba ka bo ba ile ba tshelela ruri mo Paradaiseng. Mme fa ba ne ba ja leungo la setlhare seo, seo se ne se tla bontshang?—

Se ne se tla bontsha gore tota ba ne ba sa leboge Modimo ka se a se ba neileng. A o ne o tla utlwa Jehofa fa o ne o le teng?— Kwa tshimologong, Adame le Efa ba ne ba mo utlwa. Mme go tswa foo motho mongwe yo mogolo go ba feta o ne a tsietsa Efa. O ne a dira gore a se ka a utlwa Jehofa. E ne e le mang?—

Ke mang yo o neng a dira gore noga e bue le Efa?

 Baebele ya re noga e ne ya bua le Efa. Mme o a itse gore noga ga e kgone go bua. E ne ya kgona jang go bua?— Moengele mongwe o ne a dira gore go lebege e kete go ne go bua noga. Mme tota go ne go bua moengele. Moengele o ne a simolotse go akanya dilo tse di bosula. O ne a batla gore Adame le Efa ba mo obamele. O ne a batla gore ba mo utlwe. O ne a batla go tsaya boemo jwa Modimo.

Moengele yo o bosula yoo o ne a dira gore Efa a akanye dilo tse di phoso. O ne a dirisa noga mme a mo raya a re: ‘Modimo ga a go bolelela boammaaruri. Ga o na go swa fa o ka ja leungo la setlhare seo. O tla nna botlhale jaaka Modimo.’ A o ne o ka dumela se lentswe leo le neng le se bua?—

Efa o ne a simolola go batla sengwe se Modimo a neng a sa se mo naya. O ne a ja leungo la setlhare se se ileditsweng. Mme a naya Adame le lengwe. Adame o ne a sa dumele se noga e neng e se buile. Mme keletso ya gagwe ya go nna le Efa e ne e nonofile go feta kafa a neng a rata Modimo ka teng. Le ene o ne a ja leungo la setlhare seo.—Genesise 3:1-6; 1 Timotheo 2:14.

Go ne ga felela ka eng?— Adame le Efa ba ne ba simolola go sa itekanele, ba tsofala mme ba  swa. Mme ka gonne ba ne ba sa itekanela, le bana botlhe ba bone ba ne ba sa itekanela mme ba tsofala, ba swa. Modimo o ne a sa bua maaka! Botshelo bo ikaegile ka go mo utlwa. (Baroma 5:12) Baebele e re bolelela gore moengele yo o neng a bolelela Efa maaka o bidiwa Satane Diabolo, mme baengele ba bangwe ba ba neng ba nna bosula ba ne ba bidiwa madimona.—Jakobe 2:19; Tshenolo 12:9.

Ke eng se se neng sa diragalela Adame le Efa fa ba sena go tlhoka kutlo mo Modimong?

Jaanong, a o kgona go tlhaloganya gore ke eng fa moengele yo o molemo yo Modimo a neng a mo dirile a ne a nna bosula?— Ke ka gonne o ne a simolotse go akanya dilo tse di bosula. O ne a batla go nna Wa Ntlha. O ne a itse gore Modimo o ne a boleletse Adame le Efa gore ba nne le bana, mme o ne a batla gore botlhe ba mo obamele. Diabolo o batla gore mongwe le mongwe a se ka a utlwa Jehofa. Ka jalo o leka go tsenya dikgopolo tse di bosula mo megopolong ya rona.—Jakobe 1:13-15.

Diabolo a re ga go na motho ope yo o ratang Jehofa tota. A re nna le wena ga re rate Modimo le gore tota ga re batle go dira se Modimo a se buang. A re re utlwa Jehofa fela fa dilo di re tsamaela kafa re batlang ka teng. A Diabolo o bua boammaaruri? A re ntse jalo?

Morutisi yo Mogolo o ne a re Diabolo ke moaki! Jesu o ne a itshupa gore eleruri o rata Jehofa ka go Mo utlwa. Mme Jesu o ne a sa utlwe Modimo fela fa go le monate. O ne a dira jalo ka dinako tsotlhe, le fa batho ba bangwe ba ne ba dira gore go nne thata mo go ene. O ne a ikanyega mo go Jehofa go fitlha a swa. Ke ka moo Modimo a ileng a mo tsosa gore a tshelele ruri.

Jaanong o ka re mmaba wa rona yo mogolo thata ke mang?— Ee, ke Satane Diabolo. A o ka kgona go mmona?— Nnyaa! Mme re a itse gore o teng, o mogolo e bile o nonofile go re feta. Le fa go ntse jalo, ke mang yo mogolo go feta Diabolo?— Ke Jehofa Modimo. Ka jalo re a itse gore Modimo o ka re sireletsa.

Bala ka Yo re tshwanetseng go mo obamela: Duteronome 30:19, 20; Joshua 24:14, 15; Diane 27:11; le Mathaio 4:10.