Buka Ya me Ya Dipolelo Tsa Baebele

Itumelele go bala dipolelo tse 116 tse di tswang mo Baebeleng. Di kwadilwe ka nepo, di motlhofo go tlhaloganngwa e bile di na le ditshwantsho tse dintle.

Matseno

Dipolelo tse di boammaaruri tse di tswang mo bukeng e kgolo go gaisa tsotlhe, Baebele, di tlhalosa hisitori ya lefatshe go simolola ka go bopiwa ga lefatshe go ya pele.

POLELO 1

Modimo o Simolola go Bopa Dilo

Polelo ya popo e e mo bukeng ya Genesise e motlhofo go tlhaloganngwa e bile e a kgatlha—tota le mo baneng.

POLELO 2

Tshingwana e Ntle

Buka ya Genesise ya re Modimo o ne a dira gore tshingwana ya Edene e nne lefelo le le kgethegileng. O batla gore lefatshe lotlhe le nne lentle fela jaaka tshingwana eo.

POLELO 3

Monna le Mosadi wa Ntlha

Modimo o ne a bopa Adame le Efa mme a ba baya mo tshingwaneng ya Edene. Ke bone banyalani ba ntlha.

POLELO 4

Lebaka La go Bo ba Latlhegetswe ke Legae la Bone

Buka ya Baebele ya Genesise e tlhalosa gore paradaise ya kwa tshimologong e ne ya latlhega jang.

POLELO 5

Botshelo jo bo Boima bo a Simologa

Adame le Efa ba ne ba lebana le mathata a mantsi kwa ntle ga tshingwana ya Edene. Fa ba ka bo ba ile ba ikobela Modimo, botshelo jwa bone le bana ba bone bo ka bo itumedisa.

POLELO 6

Morwa yo o Molemo, Le yo O Bosula

Polelo ya ga Kaine le Abele e e mo go Genesise e re ruta gore re tshwanetse go nna batho ba mofuta ofe—le gore ke boikutlo bofe jo re tshwanetseng go bo fetola pele go nna thari.

POLELO 7

Monna yo o Pelokgale

Sekao sa ga Enoke se bontsha gore o ka kgona go dira molemo le fa batho ba bangwe ba ba go dikologileng ba dira bosula.

POLELO 8

Diganka mo Lefatsheng

Genesise kgaolo 6 e bua ka diganka tse di neng di bogisa batho. Diganka tseo, tse di neng di bidiwa Banefilime, e ne e le bana ba baengele ba ba bosula ba ba neng ba tswa kwa legodimong ba tla go tshela mo lefatsheng e le batho.

POLELO 9

Noa o Aga Araka

Noa le ba lelapa la gagwe ba ne ba falola Morwalela ka gonne ba ne ba ikobela Modimo le fa batho ba bangwe ba ne ba sa reetse.

POLELO 10

Morwalela o Mogolo

Batho ba ne ba tshega fa Noa a ba bolelela molaetsa wa tlhagiso. Mme fa morwalela o ne o tla, setshego seo sa bone se ne sa fetoga selelo le phuranyo ya meno! Ithute kafa araka e neng ya sireletsa Noa, ba lelapa la gagwe le diphologolo tse dintsi ka gone.

POLELO 11

Motshe wa Godimo wa Ntlha

Fa o bona motshe wa godimo, o tshwanetse go gopola eng?

POLELO 12

Batho ba Aga Tora e Kgolo

Modimo o ne a sa itumela, mme kotlhao e a neng a e ntsha e sa ntse e ama batho le gompieno.

POLELO 13

Aborahame—Tsala ya Modimo

Ke eng fa Aborahame a ile a tlogela legae la gagwe la manobonobo mme a fetsa botshelo jotlhe jwa gagwe a nna mo ditenteng?

POLELO 14

Modimo o Leka Tumelo ya ga Aborahame

Ke eng fa Modimo a ne a laela Aborahame gore a ntshe Isake setlhabelo?

POLELO 15

Mosadi wa ga Lote O ne A Gadima Kwa Morago

Se a neng a se dira se ka re ruta thuto ya botlhokwa.

POLELO 16

Isake o Bona Mosadi yo o Molemo

Ke eng se se neng se dira gore Rebeka e nne mosadi yo o molemo? A ke bontle jwa gagwe kgotsa sengwe se sele?

POLELO 17

Mawelana A a Sa Tshwaneng

Rraabone e bong Isake, o ne a rata Esau thata, mme mmaabone e bong Rebeka, o ne a rata Jakobe thata.

POLELO 18

Jakobe o ya Harana

Jakobe o ne a nyala Lea pele le fa gone a ne a rata Ragele.

POLELO 19

Jakobe O na Le Lelapa le Legolo

A ditso tse 12 tsa Iseraele di teeletswe ka bomorwa Jakobe ba ba 12?

POLELO 20

Dina o Tsena mo Mathateng

Bothata bo ne jwa bakiwa ke go tlhopha ditsala tse di sa siamang.

POLELO 21

Bomogolowe Josefa ba mo Tlhoile

Ke eng se se neng se ka dira gore bangwe ba bone ba batle go bolaya morwarraabone?

POLELO 22

Josefa o Tsenngwa mo Kgolegelong

O tsenngwa mo kgolegelong, e se ka ntlha ya go bo a tlodile molao, mme e le ka gonne a ne a dira se se siameng.

POLELO 23

Ditoro Tsa ga Faro

Dikgomo tse supa le diako tse supa tsa mabele di na le sengwe se di tshwanang ka sone.

POLELO 24

Josefa o Leka Bomogolowe

A ka itse jang gore tota ba fetogile fa e sa le ba mo rekisa gore a nne lekgoba?

POLELO 25

Lelapa le Fudugela Kwa Egepeto

Goreng ba lelapa la ga Jakobe ba bidiwa Baiseraele go na le go bidiwa Bajakobe?

POLELO 26

Jobe o Ikanyega mo Modimong

Jobe o latlhegelwa ke dithoto, o a lwala e bile o swelwa ke bana. A Modimo o ne a mo otlhaya?

POLELO 27

Kgosi e e Bosula e Busa Egepeto

Ke eng fa e laela batho ba yone gore ba bolaye masea otlhe a basimane a Baiseraele?

POLELO 28

Kafa Lesea Moshe le Falotseng ka Gone

Mmaagwe Moshe o bona tsela ya go mo falotsa mo molaong o o neng o re masea otlhe a basimane a Baiseraele a tshwanetse go bolawa.

POLELO 29

Lebaka La go Bo Moshe a Ile a Tshaba

Moshe o ne a akanya gore o ne a setse a siametse go golola Baiseraele fa a ne a na le dingwaga di 40 mme go ne go sa nna jalo.

POLELO 30

Setlhatshana se se Shang

Modimo o dirisa motseletsele wa dikgakgamatso go bolelela Moshe gore nako e gorogile ya gore a ntshe Baiseraele mo Egepeto.

POLELO 31

Moshe le Arone Ba Etela Faro

Goreng Faro a sa reetse Moshe mme a golole Baiseraele?

POLELO 32

Dipetso Tse 10

Modimo o ne a tlisa dipetso tse 10 mo Egepeto ka gonne mmusi wa Egepeto e bong Faro a ne a nna tlhogoethata mme a gana go lesa Baiseraele ba tsamaya.

POLELO 33

Go Kgabaganya Lewatle le Lehibidu

Moshe o kgaoganya Lewatle le Lehibidu a dirisa maatla a Modimo mme Baiseraele ba kgabaganya mo lefatsheng le le omileng.

POLELO 34

Mofuta o Mosha wa Dijo

Dijo tseno tse di kgethegileng tse di tswang kwa Modimong di wa di tswa kwa legodimong.

POLELO 35

Jehofa o Ntsha Melao ya Gagwe

Ke melao efe e mebedi e megolo go gaisa Melao e e Lesome?

POLELO 36

Namane ya Gauta

Goreng batho bano ba ka obamela sefikantswe se se dirilweng ka manyena a a nyerolositsweng?

POLELO 37

Tente ya Kobamelo

Phaposi ya yone e e kwa tengteng e ne e na le letlole la kgolagano.

POLELO 38

Ditlhola Tse 12

Ditlhola di le 10 di bua se se tshwanang mme tse pedi di bua se se farologaneng. Baiseraele ba dumela bomang?

POLELO 39

Thobane ya ga Arone e Mela Dithunya

Go ka tla jang gore logong lo lo omeletseng lo mele dithunya le maungo a a buduleng mo bosigong bo le bongwe?

POLELO 40

Moshe o Itaya Lefika

Moshe o ne a kgona go dira kgakgamatso mme gone Jehofa o ne a mo galefela.

POLELO 41

Noga ya Kgotlho

Goreng Modimo a ka romela dinoga tse di botlhole gore di lome Baiseraele?

POLELO 42

Esele e a Bua

Esele e bona sengwe se Balaame ene a sa se boneng.

POLELO 43

Joshua o Nna Moeteledipele

Moshe o sa ntse a nonofile, goreng go tlhomiwa Joshua mo boemong jwa gagwe?

POLELO 44

Rahabe o Fitlha Ditlhola

Rahabe o thusa banna ba babedi jang, mme o kopa gore ba mo direle eng?

POLELO 45

Ba Kgabaganya Noka ya Joredane

Go direga kgakgamatso fa baperesiti ba tsena mo nokeng.

POLELO 46

Dipota Tsa Jeriko

Mogala o ka dira jang gore lobota lo se ka lwa wa?

POLELO 47

Legodu mo Iseraele

A monna a le mongwe a ka dira gore setšhaba sotlhe se welwe ke masetlapelo?

POLELO 48

Bagibeone ba ba Botlhale

Ba tsietsa Joshua le Baiseraele gore ba ba solofetse sengwe, mme Baiseraele ba diragatsa tsholofetso eo.

POLELO 49

Letsatsi le Ema le sa Sute

Jehofa o direla Joshua sengwe se e neng e le la ntlha le labofelo se direga.

POLELO 50

Basadi ba Babedi ba ba Pelokgale

Barake ke ene a etelelang pele sesole sa Iseraele go ya ntweng, mme gone ke eng fa Jaele e le ene a galalediwang?

POLELO 51

Ruthe le Naomi

Ruthe o tlogela naga ya gaabo gore a ye go nna le Naomi mme a direle Jehofa.

POLELO 52

Gideone le Banna ba Gagwe ba le 300

Modimo o tlhopha maloko a sesole seno se sennye a dirisa teko nngwe e e sa tlwaelegang ya go nwa metsi.

POLELO 53

Tsholofetso ya ga Jefetha

Tsholofetso e a e diretseng Jehofa e ne e sa ame ene fela mme gape e ne e ama le morwadie.

POLELO 54

Monna yo o Nonofileng go Gaisa Botlhe

Delila o ne a itse jang sephiri sa maatla a ga Samesone?

POLELO 55

Mosimanyana o Direla Modimo

Modimo o dirisa Samuele yo mmotlana go isa molaetsa o o botlhoko kwa go Eli Moperesiti yo Mogolo.

POLELO 56

Saulo—Kgosi ya Ntlha ya Iseraele

Kgang ya gore kwa tshimologong Saulo o ne a tlhophiwa ke Modimo mme moragonyana a bo a sa tlhole a mo amogela, e ka re ruta thuto ya botlhokwa.

POLELO 57

Modimo o Tlhopha Dafide

Ke eng se Modimo a se bonang mo go Dafide se moporofeti Samuele a sa se boneng?

POLELO 58

Dafide le Goliathe

Dafide o ne a lwantsha Goliathe a sa dirise motsekedi fela, mme o ne a dirisa sebetsa se se maatla go gaisa.

POLELO 59

Lebaka La go Bo Dafide a Tshwanetse go Tshaba

Kwa tshimologong Saulo o ne a itumeletse Dafide, mme o simolola go mo fufegela mo a batlang go mo bolaya. Ka ntlha yang?

POLELO 60

Abigaile le Dafide

Abigaile o bitsa monna wa gagwe seeleele, mme gone seno se boloka botshelo jwa monna wa gagwe—ka nakwana.

POLELO 61

Dafide o Dirwa Kgosi

Dafide o itshupa gore o tshwanelega go nna kgosi ya Iseraele ka se a se dirang le se a ganang go se dira.

POLELO 62

Mathata mo Ntlong ya ga Dafide

Ka ntlha ya phoso e lengwe e e masisi, Dafide o tlisetsa ene le ba lelapa la gagwe mahutsana a a ba amang ka dingwagangwaga.

POLELO 63

Kgosi e e Botlhale e Bong Solomone

A tota o ne a tlile go kgaola ngwana ka bogare?

POLELO 64

Solomone o Aga Tempele

Le fa Solomone a ne a le botlhale thata, o ne a tlhotlhelediwa gore a dire sengwe sa boeleele e bile se le phoso.

POLELO 65

Bogosi bo a Kgaoganngwa

Ka bonako fela fa Jeroboame a sena go simolola go busa, o dira gore batho ba tlole molao wa Modimo.

POLELO 66

Jesebele—Kgosigadi e e Bosula

A ka se kgorelediwe ke sepe gore a bone se a se batlang.

POLELO 67

Jehoshafate o Ikanya Jehofa

Goreng sesole se ka ya ntweng se eteletswe pele ke baopedi ba ba sa tsholang dibetsa?

POLELO 68

Basimane ba Babedi ba ba Neng ba Tshela Gape

A go ka kgonega gore motho yo o suleng a tsosiwe gape? Go kile ga direga jalo!

POLELO 69

Mosetsanyana o Thusa Monna yo o Tlotlegang

O ne a nna le bopelokgale jwa go bua, mme seno se ne sa felela ka kgakgamatso.

POLELO 70

Jona le Tlhapi e Kgolo

Jona o ile a ithuta thuto ya botlhokwa e e malebana le go dira se Jehofa a se buang.

POLELO 71

Modimo o Solofetsa Paradaise

Paradaise ya ntlha e ne e le nnye; mme eno e tla tlala lefatshe lotlhe.

POLELO 72

Modimo o Thusa Kgosi Hesekia

Mo bosigong bo le bongwe, moengele o bolaya masole a Asiria a le 185 000.

POLELO 73

Kgosi ya Bofelo e e Siameng mo Iseraele

Fa Josia a sa ntse a le mosha, o ne a tsaya kgato e e bontshang bopelokgale.

POLELO 74

Monna Yo o Sa Boifeng Sepe

Jeremia o ne a akanya gore o sa ntse a le monnye go ka nna moporofeti, mme Modimo ene o ne a itse gore a ka kgona tiro eo.

POLELO 75

Basimane ba Banè Kwa Babelona

Ba ne ba atlega le fa ba ne ba kgaogantswe le ba malapa a bone.

POLELO 76

Jerusalema e a Senngwa

Goreng Modimo a letla baba ba Baiseraele, Bababelona, ba senya Jerusalema?

POLELO 77

Ga ba Obamele Setshwantsho

A Modimo o tla golola makawana ano a mararo a a ikanyegang mo leubelong la molelo?

POLELO 78

Mokwalo mo Loboteng

Moporofeti Daniele o tlhalosa bokao jwa mafoko a manè a a gakgamatsang.

POLELO 79

Daniele mo Mongobong wa Ditau

Daniele o atlholelwa loso, a mme gone o ka bo a ile a kgona go e tila?

POLELO 80

Batho ba Modimo ba Tswa mo Babelona

Kgosi Kurose wa Peresia o ne a diragatsa boporofeti bongwe fa a ne a thopa Babelona, mme gone jaanong o diragatsa jo bongwe.

POLELO 81

Go Ikanya Thuso ya Modimo

Baiseraele ba tlola melao ya batho gore ba ikobele Modimo. A Modimo o tla ba segofatsa?

POLELO 82

Moredekai le Esethere

Kgosigadi Fasheti o ne a le montle, le fa go ntse jalo, Kgosi Ahasueruse o mo emisetsa ka Kgosigadi e ntšha e bong Esethere. Goreng?

POLELO 83

Dithako Tsa Jerusalema

Fa badiri ba ntse ba tsosolosa lobota, ba tshwanetse go nna ba ipaakantse ka go nna ba tshotse ditšhaka le marumo bosigo le motshegare.

POLELO 84

Moengele o Etela Marea

O tlisitse molaetsa ono o o tswang kwa Modimong: Marea o tlile go nna le ngwana yo o tla nnang kgosi ya bosakhutleng.

POLELO 85

Jesu o Tsholelwa mo Bonnong Jwa Diphologolo

Ke ka ntlha yang fa kgosi ya mo isagweng e ka tsholelwa mo diphologolo di jelang teng?

POLELO 86

Banna ba Kaelwa ke Naledi

Ke mang yo o neng a kaela balepadinaledi go ya kwa go Jesu? Karabo ya potso eno e ka nna ya go gakgamatsa.

POLELO 87

Jesu yo Mmotlana mo Tempeleng

Go na le sengwe se se tlhomologileng ka ene se se gakgamatsang le banna ba bagolwane ba ba rutang mo tempeleng.

POLELO 88

Johane o Kolobetsa Jesu

Johane o ntse a kolobetsa baleofi mme Jesu ene ga a ise a ko a leofe. Goreng Johane a mo kolobetsa?

POLELO 89

Jesu o Phepafatsa Tempele

Jesu o bontsha lorato lo lo dirang gore a galefe.

POLELO 90

O Bua le Mosadi Kwa Sedibeng

Go ka tla jang gore metsi a Jesu a a nayang mosadi yono a dire gore a se ka a tlhola a nyorwa gape?

POLELO 91

Jesu o Ruta mo Thabeng

Ithute botlhale jo bo mo Therong ya gagwe ya kwa Thabeng jo bo ka go solegelang molemo ka metlha.

POLELO 92

Jesu o Tsosa Baswi

Jesu o ne a dirisa maatla a Modimo mme a bua mafoko a mabedi fela a bo a tsosa morwadia Jairo yo o neng a sule.

POLELO 93

Jesu o Fepa Batho ba le Bantsi

Fa Jesu a ne a fepa diketekete tsa batho ka kgakgamatso, o ne a bontsha ntlha efe ya botlhokwa?

POLELO 94

O Rata Bana ba Bannye

Jesu o ruta baaposetoloi ba gagwe gore ba sa ntse ba tlhoka go ithuta go le gontsi e seng fela ka bana mme gape ba tlhoka go ithuta mo go bone.

POLELO 95

Tsela e Jesu a Rutang ka Yone

Setshwantsho sa Mosamarea yo a neng a itshupa gore ke moagelani yo o molemo ke sekai sa mokgwa wa go ruta o gantsi Jesu a neng a o dirisa.

POLELO 96

Jesu o Fodisa Balwetse

Jesu o fitlhelela eng ka dikgakgamatso tsotlhe tse a di dirang?

POLELO 97

Jesu o Tla Jaaka Kgosi

O amogelwa ke boidiidi jo bogolo jwa batho, mme ga se mongwe le mongwe yo o itumelelang seno.

POLELO 98

Mo Thabeng ya Lotlhware

Jesu o bolelela baaposetoloi ba gagwe ba le banè ka dilo tse di diragalang mo motlheng wa rona.

POLELO 99

Mo Phaposing e e Kwa Godimo

Ke eng fa Jesu a laela barutwa ba gagwe gore ba je sejo seno se se kgethegileng ngwaga le ngwaga?

POLELO 100

Jesu mo Tshimong

Ke eng fa Judase a ile a oka Jesu ka go mo atla?

POLELO 101

Jesu o a Bolawa

Fa Jesu a ntse a kokotetswe mo koteng, o dira tsholofetso ya paradaise.

POLELO 102

Jesu o a Tshela

Fa moengele a sena go sutisa leje le le neng le tswetse lebitla la ga Jesu, masole a a disitseng lebitla a ba sala ba gamaregile ka ntlha ya se ba se bonang mo teng.

POLELO 103

Mo Phaposing e e Lotletsweng

Ke eng fa barutwa ba ga Jesu ba sa lemoge gore ke ene fa a sena go tsosiwa?

POLELO 104

Jesu o Boela Legodimong

Pele Jesu a tlhatlogela kwa legodimong, o naya barutwa ba gagwe taelo ya bofelo.

POLELO 105

Ba Letile mo Jerusalema

Ke eng fa Jesu a ile a tshololela moya o o boitshepo mo barutweng ka Pentekosete?

POLELO 106

Ba Gololwa mo Kgolegelong

Baeteledipele ba bodumedi ba Bajuda ba tsenya baaposetoloi mo kgolegelong e le go ba thibela go rera, mme Modimo ene o a ba golola.

POLELO 107

Setefane o Kgobotlediwa ka Maje

Fa Setefane a ntse a bolawa, o rapela thapelo e e sa tlwaelegang. Ke eng se a se buang.

POLELO 108

Mo Tseleng e e Yang Damaseko

Lesedi le le foufatsang le lentswe le le tswang legodimong di fetola botshelo jwa ga Saulo.

POLELO 109

Petere o Etela Korenelio

A Modimo o leba batho ba lotso kgotsa setšhaba se sengwe ba le botoka mo go ba bangwe?

POLELO 110

Timotheo—Mothusi yo Mosha wa ga Paulo

Timotheo o tlogela legae la gaabo gore a tsamaye le Paulo mo loetong lwa go rera lo lo itumedisang.

POLELO 111

Mosimane yo o Neng a Robala

Yutiko o ne a robala fa Paulo a beile puo ya gagwe ya ntlha, mme e seng ka puo ya gagwe ya bobedi. Se se diragetseng magareng ga dipuo tseno tse pedi e ne e le kgakgamatso e kgolo.

POLELO 112

Sekepe se Thubega mo Setlhaketlhakeng

Fela fa botlhe ba ne ba setse ba felelwa ke tsholofelo, Paulo o amogela molaetsa o o tswang kwa Modimong o o mo nayang tsholofelo.

POLELO 113

Paulo Kwa Roma

Paulo a ka kgona go dira tiro ya gagwe ya go nna moaposetoloi jang e le legolegwa?

POLELO 114

Go Fela ga Bosula Jotlhe

Ke eng fa Modimo a romela sesole sa gagwe se se eteletsweng pele ke Jesu go tla go lwa mo ntweng ya Haramagedona?

POLELO 115

Paradaise e Ntšha mo Lefatsheng

Batho ba kile ba tshela mo Paradaiseng, mme e tlile go nna gone gape.

POLELO 116

Kafa re ka Tshelelang Ruri ka Gone

A go lekane go itse fela Jehofa le Jesu? Fa e le gore ga go a nna jalo, ke eng gape se se tlhokegang?

Dipotso Tsa go Ithuta Tsa Buka Ya me Ya Dipolelo Tsa Baebele

Ditemana le dipotso tsa go ithuta tse di diretsweng go thusa bana go solegelwa molemo ka botlalo ke dipolelo tsa Baebele.