Ba lelapa la ga Jakobe ba ne ba bidiwa Baiseraele fa ba le kwa Egepeto. Fa Jakobe le Josefa ba sena go tlhokafala, go ne ga busa Faro yo mongwe. O ne a tshaba gore Baiseraele ba ne ba tla nna bantsi go feta Baegepeto. Ka jalo, o ne a dira gore Baiseraele e nne makgoba. O ne a ba pateletsa gore ba dire ditena le go bereka ka thata mo masimong. Mme palo ya Baiseraele e ne e ntse e oketsega le fa Baegepeto ba ne ba ba gatelela. Faro o ne a sa batle go bona seo, ka jalo, o ne a laela gore bana botlhe ba ba sa tswang go tsholwa ba basimane ba bolawe. Baiseraele ba tshwanetse ba bo ba ne ba tshogile tota!

Mosadi mongwe wa Moiseraele e bong Jokebede o ne a na le ngwana yo montle wa mosimane. O ne a mo sireletsa ka go mo tsenya mo serotong a bo a mo fitlha mo lotlhakeng lwa Noka ya Nile. Kgaitsadie ngwana yoo e bong Miriame, o ne a iphitlha gaufi go bona se se tla diregang ka losea loo.

 Fa morwadie Faro a ya go tlhapa kwa nokeng, o ne a bona seroto seo. Fa a leba mo teng, o ne a bona ngwana a lela, a bo a mo utlwela botlhoko. Miriame o ne a botsa a re: ‘A ke ye go go batlela mosadi yo o tla anyisang ngwana yono?’ Fa morwadie Faro a sena go dumela, Miriame o ne a ya go bitsa mmaagwe ngwana yoo e bong Jokebede. Morwadie Faro o ne a raya Jokebede a re: ‘Tsaya ngwana yono, o mo anyise mme ke tla go duela.’

Fa ngwana a setse a godile, Jokebede o ne a mo busetsa kwa go morwadie Faro mme a mo raya leina a re ke Moshe le go mo godisetsa mo lelapeng la ga Faro. Moshe o goletse mo lelapeng la segosi, ka jalo, o ne a kgona go nna le sengwe le sengwe se a se batlang. Le fa go ntse jalo, Moshe ga a ka a lebala Jehofa. O ne a itse gore ke Moiseraele e seng Moegepeto. Mme o ne a tlhopha go direla Jehofa.

Fa Moshe a na le dingwaga di le 40, o ne a tlhopha go thusa batho ba gaabo. Fa a bona Moegepeto a itaya lekgoba la Moiseraele, o ne a betsa Moegepeto yoo go fitlha a swa. Mme o ne a fitlha setopo sa gagwe mo mmung. Fa Faro a utlwa ka kgang eo, o ne a leka go bolaya Moshe. Mme Moshe o ne a tshabela kwa nageng ya Bamidiana. Jehofa o ne a mo tlhokomela fa a le koo.

“Ka tumelo fa Moshe a setse a godile, o ne a gana go bidiwa morwa wa ga morwadia Faro, o ne a tlhopha go tshwarwa setlhogo le batho ba Modimo.”—Bahebera 11:24, 25