Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Brazil: Valdira a ithuta Baebele ka founo a dirisa kerese

 GO RERA LE GO RUTA MO LEFATSHENG LOTLHE

Dinaga Tsa Amerika

Dinaga Tsa Amerika
  • DINAGA 57

  • PALO YA BATHO 982 501 976

  • BABOLEDI 4 102 272

  • DITHUTO TSA BAEBELE 4 345 532

Go Ithuta ka Kerese Kwa Nageng

Banyalani ba babulatsela ba ba kgethegileng ba ba direlang kwa tshimong e e kwa thoko kwa Brazil, ba ne ba utlwela ka mosadi mongwe yo o neng a ithuta Baebele dingwaga di le 13 tse di fetileng e bong Valdira. Morago ga go tsamaya mo tseleng e e tletseng lerole e bile go le kotsi go kgabaganya noka, babulatsela bao ba ne ba bona Valdira, yo o neng a batla go  rutiwa Baebele gape. E re ka a ne a nna kwa karolong e e kgakala ya naga eo, go ne go tshwanetse ga dirwa dithulaganyo tse di kgethegileng tsa go ithuta le ene. Le fa Valdira a na le founo, o ne a kgona go ikgolaganya le batho a ba utlwa sentle fela fa a le kwa nageng. Mo godimo ga moo, Valdira o ne a kgona go ithuta fela morago ga ura ya borobongwe maitseboa. Akanya fela: Lekgarebe le ntse le le nosi kwa nageng bosigo le tshwaretswe thuto ya Baebele ka founo le dirisa kerese.

Gape Valdira o reetsa dipokano tsa Sontaga ka founo. O ya kwa nageng ka Baebele, Tora ya Tebelo le ka kopelo go reetsa dipokano. Fa pula e na, o ya ka sekhukhu.

Ka March, Valdira o ne a tsamaya dikilometara di ka nna 100 go ya kwa Holong ya Bogosi ya mo lefelong leo, a ya kwa pokanong e e kgethegileng kwa go neng ga gololwa Baebele e e tlhabolotsweng ya Thanolo ya Lefatshe le Lesha ya Sepotokisi gone. O ne a itumelela go nna le khopi ya gagwe ya Baebele. Fa a ne a akgolelwa matsapa a a a tsereng go ithuta Baebele, o ne a re: “Tota ga go thata go le kalo!”

“Ke ne Ke Itse Gore Letsatsi Lengwe lo Tla Tla”

Ba-Yukpa ke Ba-Amerindia ba ba nnang kwa Colombia. Pele mmulatsela mongwe yo o kgethegileng e bong Frank a etela motse mongwe koo, o ne a tlhagisiwa ka kgosi ya motse oo e bong John Jairo, yo o kileng a leleka ditlhopha di le mmalwa tsa baefangele ba ba neng ba batla go rera koo. Lekgetlo lengwe fa John a utlwela gore moruti mongwe o ne a tsaya koleke mo bathong, o ne a mo leleka a galefile ka go thuntsha mo loaping ka tlhobolo.

Colombia: Mmulatsela yo o kgethegileng e bong Frank a tshwere thuto ya Baebele le setlhopa sa Ba-Yukpa

Frank a re: “Fa re fitlha mo motseng, motho wa ntlha yo o neng a re reetsa ke mongwe wa bomorwadia John Jairo! Fa re sena go mmontsha buka ya Totatota Baebele e Ruta Eng?  o ne a re, ‘Jono ke bodumedi jo ke batlang go nna mo go jone!’ Go tswa foo o ne a tabogela kwa go rraagwe go ya go mmolelela ka rona. Rraagwe o ne a re bitsa ka bonako. Re ne ra kopana le ene, re tshogile. Pele re bua, o ne a re: ‘Ke a itse gore lo mo bodumeding jwa boammaaruri. Dingwaga di le robedi tse di fetileng—kwa go latlhelwang matlakala gone kwa Becerril—ke ne ka bona buka e e tshwanang le e lo e neileng morwadiake. Ke ne ka e bala mme fa e sa le ka nako eo, ke ntse ke lo letetse. Ke ne ke itse gore letsatsi lengwe lo tla tla. Ke batla gore lo nthute Baebele, lo rute lelapa la me lo bo lo rute le morafe ono. Lo amogetswe.’”

“Mafoko ao a ne a dira gore re batle go lela. Morafe otlhe o ne wa tla go re reetsa fa re rera, e bile John Jairo o ne a  ranolela se re se buang mo puong ya bone. O ne a re adima tonkana go rwala merwalo ya rona. Gone jaanong re tshwara dithuto di le 47 tsa Baebele le Ba-Yukpa ba le 120 ba ba tswang mo metseng e e farologaneng, go akaretsa John Jairo le morwadiagwe.”

Mmogisi o a Fetoga

José yo e kileng ya bo e le Mokatoliki yo o ineetseng, o nna kwa Ecuador. O ne a kwala jaana: “Ke ne ke tlhoile Basupi ba ga Jehofa ka pelo ya me yotlhe. Ke ne ka ba bogisa ka dingwaga di le lesome. Ke ne ke rulaganya digongwana, ke tshwara Basupi makgwakgwa e bile ke ba latofatsa ka go re ke magodu. Mme kwa seteisheneng sa mapodise, ke ne ke ikopela go lotlela sele e ba neng ba tsentswe mo go yone.  Lekgetlo lengwe re ne ra senya koloi ya Mosupi mongwe. Gape mo lekgetlong le lengwe re ne ra latlhela sethuthuthu sa bone mo khuting e e kwa tengteng.

“Mme ka 2010 ke ne ka tshwarwa ke swine flu. Ngaka ya me e ne ya re ke fuduge kwa dithabeng tsa Andes mme ke ye go nna gaufi le lewatle kwa go bothitho gone gore ke kgone go fola. Ke ne ka ya kwa polasing ya mongwe wa losika gaufi le lewatle mme ka tshwanelwa ke go e tlhokomela ke le nosi. E re ka ke ne ke nna ke le nosi, ke ne ke tlhoka mongwe yo nka buang le ene. Ke bomang ba ba neng ba tla kwa polasing? Basupi ba ga Jehofa! E re ka ke ne ke jewa ke bodutu thata, ke ne ka tlotla le bone mme ka gakgamadiwa ke tsela e ba neng ba dirisa Baebele ka yone. Ke ne ka dumela go ithuta Baebele ka gonne ke ne ke batla go itse. Morago ga dikgwedi di le thataro ke ithuta, ke ne ka ya dipokanong lekgetlo la ntlha. Ke ne ka kgatlhiwa ke botsalano le lorato lo ba neng ba lo mpontsha, mo ke neng ka ipotsa go re ‘A mme bano ga se batlhanka ba boammaaruri ba Modimo?’ Ke ne ka gatela pele mme ka kolobediwa ka April 2014.

“Ke ne ka ikwatlhaya thata ka go bo ke ile ka bogisa Basupi. Le fa go ntse jalo, Jehofa o ne a nnaya tshono ya go baakanya dilo dingwe. Kwa kopanong ya potologo ya October 4, 2014, ke ne ka botsolodiwa ka tsela e ke neng ke tshela ka yone fa ke ne ke le mmogisi mme ka bodiwa jaana, ‘Fa o ne o ka newa tshono ya go kopa maitshwarelo mo go mongwe wa batho ba o neng o ba bogisa, e ne e tla nna mang?’ Ka bonako fela ke ne ka re ke mokaulengwe yo o bidiwang Edmundo mme ga ke itse gore ke tla mmona kae. Ke ne ke sa itse gore molebedi wa potologo o ne a rulagantse gore a nne kafa morago ga serala. Bareetsi ba ne ba lela fa nna le Edmundo re tlamparelana re bo re lela kwa seraleng.”

“Tsweetswee Jehofa, Nthomelele Basupi ba Gago”

Paraguay: Mosadi mongwe o ne a botsa bokgaitsadi bangwe gore a ke Basupi ba ga Jehofa

Motshegare mongwe fa letsatsi le ne le babola, setlhopha sa tshimo sa bokgaitsadi kwa Asunción kwa Paraguay se ne  sa wetsa tshimo e se neng se e abetswe. Le fa go ntse jalo, se ne sa swetsa ka go dira mo go oketsegileng se rera mo matlong a a gaufi. Mosupi mongwe o ne a re: “Gongwe mongwe o a rapela.” Mo ntlong ya bofelo mo mmileng oo, go ne ga tswa mosadi mongwe yo o neng a dumedisa bokgaitsadi a nyenya mme a ba botsa gore a ke Basupi ba ga Jehofa. O ne a tlhalosa gore o fudugetse mo Paraguay a tswa kwa Bolivia ka ntlha ya tiro. O ne a ithuta Baebele kwa Bolivia pele a fuduga. Go ne go se ope kwa a neng a sa tswa go fudugela teng yo o neng a mmolelela gore a ka bona kae Basupi, ka jalo o ne a rapela jaana, “Tsweetswee Jehofa, nthomelele Basupi ba gago.” Ka lone letsatsi leo, bokgaitsadi ba ne ba mo etela mme ba rulaganya go ithuta Baebele le ene.