Fetela kwa tshedimosetsong

Fetela go diteng

Russia: Go rera dikgang tse di molemo kwa Moscow

 DINTLHAKGOLO TSA NGWAGA O O FETILENG

Pego ya Tsa Molao

Pego ya Tsa Molao

Go Ikwadisa Semolao

Basupi ba ga Jehofa ga ba tlhoke go ikwadisa semolao gore ba dire ditiro tsa bodumedi. Le fa go ntse jalo, go ikwadisa go dira gore re nne le meago e re tshwarelang dipokano mo go yone kgotsa go e hira le go romela dikgatiso tsa rona kwa dinageng tse dingwe.

 • Ka 2004, dikgotlatshekelo tsa Russia di ne tsa fedisa leina la semolao le le neng le dirisiwa ke Basupi ba ga Jehofa kwa Moscow. Seo se ne sa dira gore bakaulengwe kwa Moscow ba tlhoiwe thata. Mapodise a ne a ba tshwara makgwakgwa, batho ba ne ba tlhasela bangwe ba Basupi fa ba le mo bodireding jwa phatlalatsa e bile beng ba mafelo a a neng a hiretswe go tshwarela dipokano ba ne ba fedisa ditumalano tsa bone, ba ba tlogela ba se na kwa ba ka tshwarelang dipokano gone. Katlholo e e dirilweng ka 2010 ke Kgotlatshekelo ya Yuropa ya Ditshwanelo Tsa Batho, e ne ya re Russia e gatakile ditshwanelo tsa Basupi ba ga Jehofa kwa Moscow mme ya laela  gore leina la bone le dirisiwe semolao gape. Re itumelela go lo itsise gore ka May 27, 2015, Moscow Department of the Russian Federation Ministry of Justice e ne ya kwadisa Mokgatlho o mosha wa Bodumedi wa Basupi ba ga Jehofa kwa Moscow.

Go Duela Lekgetho

Mokgatlho wa Basupi ba ga Jehofa lefatshe lotlhe ga o duele lekgetho, fela jaaka madumedi a le mantsi le mekgatlho mengwe e e abang dimpho. Le fa go ntse jalo, ka dinako dingwe dipuso di batla gore re duele lekgetho.

 • Kwa Sweden, puso e ne ya re Bethele ke mokgatlho wa kgwebo o o “thapang” badiri, e seng mokgatlho wa bodumedi wa badiredi ba ba kgethegileng ba nako e e tletseng. Puso e ne ya atlholela Bethele le maloko a Bethele go duela madi a mantsi a lekgetho a mothapi kgotsa mothapiwa. Gore bothata jono bo rarabololwe, Basupi ba kwa Sweden ba ne ba romela dikopo kwa dikgotlatshekelong tse dinnye le dikopo di le thataro kwa Kgotlatshekelong ya Yuropa ya Ditshwanelo Tsa Batho.

Go sa Tseye Letlhakore Le go Sa Tsenele Tirelo ya Bosole ka Ntlha ya Segakolodi

Batho ba ga Jehofa ba tsaya tsia taelo ya Baebele ya gore ba ‘thule ditšhaka tsa bone ba di dire magale a megoma’ le gore ba se ka “ba tlhola ba ithuta ntwa gape.” (Isa. 2:4) Ba nna ba sa tseye letlhakore le fa dipuso dingwe di sa ba neye tiro e nngwe e e seng ya bosole.

 • Molao wa bosheng wa kwa Korea Borwa ga o letle batho go gana go tsenela bosole ka ntlha ya segakolodi. Mo dingwageng di le 60 tse di fetileng, go tshwerwe Basupi ba banna ba ba fetang 18 000 ka gonne ba ganne go tsenela bosole. Mo e ka nnang Mosupi mongwe le mongwe mo nageng eo o kile a bona tsala ya gagwe kgotsa mongwe mo lelapeng la gagwe a isiwa kgolegelong. Ka 2004 le ka 2011 Kgotlatshekelo ya Molaotheo ya kwa Korea Borwa e ne ya re go tsenngwa mo kgolegelong jalo go ka fa molaong. Le fa go ntse jalo, ka July 2015 Kgotlatshekelo e ne ya sekaseka kgang eno gape ka go reetsa boikuelo jwa Basupi. Basupi ba ga Jehofa mo lefatsheng lotlhe ba rapelela gore kgang eno e e sa bolong go ba tlhobaetsa  e rarabologe gore bakaulengwe ba basha kwa Korea Borwa ba se ka ba tlhola ba tsenngwa mo kgolegelong ka ntlha ya se ba se dumelang.

 • Basupi ba ga Jehofa ba le bararo kwa Eritrea ba mo ngwageng wa bone wa bo22 ba le mo kgolegelong ka gonne digakolodi tsa bone di ba thibetse go tsenela tirelo ya bosole. Paulos Eyassu, Negede Teklemariam, le Isaac Mogos ga ba ise ba atlholwe semolao kgotsa ba nne le tshono ya go ikemela kwa kgotlatshekelo ya molao. Bone le bakaulengwe le bokgaitsadi ba bangwe ba feta 50 ba tswelela ba ikanyega le fa ba tshwarwa makgwakgwa e bile ba tshelela mo maemong a a sa jeseng diwelang a kwa kgolegelong. Re tlhomamisegile gore Jehofa ‘o utlwa go fegelwa’ ga ba ba tsentsweng mo dikgolegelong ka ntlha ya se ba se dumelang e bile o tla tsaya kgato mo boemong jwa bone.—Pes. 79:11.

 • Ka August 2014 kwa Ukraine, Vitaliy Shalaiko o ne a laelwa go tsenela tirelo ya bosole ka nako e batho ba le bantsi ba neng ba tsenela bosole ka yone. E re ka segakolodi sa gagwe se ne se sa mo letle, o ne a gana go tsenela tirelo eo mme a kopa go dira tiro e nngwe e e seng ya bosole. Mosekisi o ne a latofatsa Mokaulengwe Shalaiko ka go bo a sa tsenela bosole mme kgotlatshekelo ya ntlha go rarabolola dikgetsi le ya boikuelo ga di a ka tsa mmona molato.  Kgotlatshekelo ya boikuelo e ne ya re tshireletsego ya naga ga e a tshwanela go tseelwa kwa godimo ga ditshwanelo tsa batho le gore “tshwanelo ya motho ya go gana ka ntlha ya segakolodi ga e a tshwanela go tsewa e se botlhokwa ka ntlha ya tshireletsego ya naga.” Mosekisi o ne a ikuela gape. Ka June 23, 2015, Kgotlatshekelokgolo e e Kgethegileng ya Ukraine ya Dikgetsi Tsa Selegae le Tsa Bokebekwa e ne ya dumalana le ditshwetso tsa dikgotlatshekelo tse dinnye. Ka jalo, e ne ya re tshwanelo ya go gana tirelo ya bosole ka ntlha ya segakolodi le ya go batla go dira tirelo nngwe e e seng ya bosole, e a dira le mo maemong a setšhaba a tshoganyetso.

Ukraine: Vitaliy Shalaiko a itumelela go rera

Mokaulengwe Shalaiko o bua jaana ka diphelelo tse di molemo tsa kgetsi eo: “Ke ne ka nonotshiwa ke mafoko a a mo go Jeremia 1:19. Ke ne ke ipaakanyeditse maemo mangwe le mangwe—selo sa botlhokwa e ne e le go ikanyega mo go Jehofa. Ke tlhomamisegile gore a ka se ntlogele mme o tla nnaya maatla a go nna ke ikanyega. Le fa go ntse jalo, ke ne ka gakgamadiwa ke se se neng sa direga. Ga ke a ka ka bonwa molato mo dikgotlatshekelong tsotlhe tse tharo. Mme ka metlha fa ke ne ke sekisiwa, bakaulengwe ba ne ba nkema nokeng. Ga ke a ka ka ikutlwa ke latlhilwe.”

Go sa Tseye Letlhakore le Ditiro Tsa Bosetšhaba

Nngwe ya dikgwetlho tsa go sa tseye letlhakore ke fa Bakeresete ba sa nne le seabe mo ditirong tsa bosetšhaba. Basha ke bone gantsi ba lebanang le kgatelelo ya go sa ikanyege mo go Jehofa e re ka balaodi ba dikolo ba leka go pateletsa baithuti go opela pina ya bosetšhaba kgotsa go tlotla folaga.

 • Kwa Kgaolong ya Karongi kwa Rwanda, balaodi ba sekolo ba ne ba atlhola baithuti ba le mmalwa ba Basupi ka gonne ba ne ba gana go opela pina ya bosetšhaba. Baithuti bao ba ne ba lelekiwa mo sekolong le go tsenngwa mo kgolegelong. Ka November 28, 2014, Kgotlatshekelo ya Boikuelo ya Karongi ga e a ka ya bona baithuti bao molato e bile e ne ya re ba ne ba sa bontshe lenyatso ka go gana go opela pina ya bosetšhaba. Mo dinageng dingwe tsa Afrika tse di jaaka Cameroon, Democratic Republic of Congo, Equatorial Guinea le Malawi, basha ba Basupi ba ne ba lebana le kgwetlho e e tshwanang e bile mo maemong mangwe ba ne ba lelekiwa kwa  sekolong. Bakaulengwe ba rona mo dinageng tseo ba dira sotlhe se ba ka se kgonang go itsise balaodi ba puso le ba dikolo ka go sa tseye letlhakore ga Basupi ba ga Jehofa.

 • Honduras: Kgabagare Mirna Paz le Bessy Serrano ba ne ba newa didipoloma

  Ka December 2013, sekolo sengwe sa kwa Lepaera kwa Honduras, se ne sa gana go naya baithuti ba babedi ba Basupi didipoloma tsa sekolo se segolwane ka gonne ba ne ba ganne go opela pina ya bosetšhaba le go tlotla folaga. Go rarabolola bothata jono, babueledi ba babedi ba Basupi ba ga Jehofa ba ne ba kopana le moemedi wa Lefapha la Thuto ba bo ba mmolelela ka melao ya dinaga dingwe e e tshegetsang seemo sa baithuti ba Basupi mo kgannyeng eo. Moemedi yoo o ne a le bonolo e bile o ne a letla baithuti le batsadi ba bone go kwala dintlha ba bo ba di isa kwa motsamaising wa Lephata la Bokwaledi la Thuto kwa Honduras. Morago ga go sekaseka ngongorego ya bone, o ne a ntsha taelo ka July 29, 2014, e e bontshang gore thuto “e tshwanetse go newa [mongwe le mongwe] a sa tlhaolwe ka tsela epe” a bo a laela gore bana ba Basupi ba newe didipoloma.

Go Tlhaolwa ke Puso

E re ka re le Basupi ba ga Jehofa, re ikobela taelo ya ga Jesu ya go rerela baagelani ba rona dikgang tse di molemo tsa Bogosi, go obamela Modimo re na le badumedi mmogo le rona le go ithuta Lefoko  la Modimo ka metlha gongwe le gongwe kwa re gone. Gape re tsaya tsia taelo ya Baebele ya go jala melao ya ga Jehofa mo dipelong tsa bana ba rona le go ‘ithiba . . . mo mading.’ (Dit. 15:20; Dute. 6:5-7) Ka dinako dingwe go ikobela melao eno go dira gore re se ka ra dumalana le balaodi ba puso ba ba ka tswang ba sa tlhaloganye boemo jwa rona.

 • Kwa nageng ya Florida, kwa U.S.A., moatlhodi o ne a naya mmè mongwe yo e seng Mosupi tshwanelo ya go ruta bana ba gagwe ba bararo dithuto tsa bodumedi a le mongwe. Monna wa gagwe yo e leng Mosupi o ne a laelwa gore a se ka a ruta bana dithuto dipe tsa bodumedi tse di sa dumalaneng le tsa kereke ya Katoliki. Rre yoo o ne a dira boikuelo ka tshwetso e e dirilweng ke kgotlatshekelo eo mme ka August 18, 2014, kgotlatshekelo ya boikuelo e ne ya fetola tshwetso e e dirilweng ke kgotlatshekelo e e neng e sekaseka kgetsi eo. E re ka kgang eo e ne e rarabolotswe sentle, kgotlatshekelo ya boikuelo e ne ya kwala jaana: “Tshwetso e e dirilweng ya go thibela motsadi yo mongwe go ruta ngwana wa gagwe dithuto tsa gagwe tsa bodumedi, e ne e se na bosupi jo bo utlwalang jo bo bontshang gore dithuto tseo di tla nna kotsi mo ngwaneng.”

  Tshwetso eo e dira gore bana ba kgone go kaelwa ke Jehofa Modimo le go latela ditaelo tsa gagwe tse di solegelang molemo go se na dikgoreletsi dipe. Botlhe ba gatela pele sentle semoyeng fa ba ntse ba kopanela le phuthego e e mo lefelong la bone. Rre yoo o ne a re: Go itshokela maemo ao go dira gore tumelo ya me e nonofe. Bosheng jaana tumelo ya me e ne ya lekwa mme Jehofa o dirile gore ke nne ke nitame! Ke a itse gore fa re tlhopha go direla Jehofa, re tla bogisiwa.”

 • Namibia: Efigenia Semente le bana ba gagwe ba bararo

  Boikanyegi jwa ga kgaitsadi Efigenia Semente wa kwa Namibia yo o nang le bana ba le bararo, bo ne jwa lekwa thata. Fa a ne a tshola ngwana wa gagwe wa boraro kwa bookelong, go ne ga nna le mathata mme badiri ba tsa kalafi le ba losika lwa gagwe ba e seng Basupi ba ne ba bula kgetsi kgatlhanong le ene ba batla gore a tshelwe madi. Kgaitsadi Semente o ne a gana go tshelwa madi a tiisitse mme a tsaya dikgato tsa semolao go sireletsa tshwanelo ya gagwe ya go itlhophela kalafi e a e batlang. Ka June 24, 2015, Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang ya Namibia e ne ya tsaya tsia boikuelo jwa  ga Kgaitsadi Semente ka go re “tshwanelo ya go tlhopha gore go dirwe eng kgotsa go se ka ga dirwa eng mo mmeleng wa motho, e ka ne o le motsadi kgotsa nnyaa, ke tshwanelo ya botho.” Kgaitsadi Semente o ne a re: “Re ne re bona letsogo la ga Jehofa go feta le fa e le leng pele. Ruri go a itumedisa go nna karolo ya bokaulengwe jono. Tota Jehofa o a re kgathalela.”

 • Basupi ba ga Jehofa kwa Switzerland ba ntse ba itumelela bodiredi jwa phatlalatsa mo mebileng ya ditoropo tse dikgolo tsa koo. Le fa go ntse jalo, toropo ya Geneva e ne ya ntsha taelo e e thibelang go tlhomiwa ga “ditlhomo tsa dikgatiso tse di phasalatsang tshedimosetso ya bodumedi mo lefelong la batho botlhe.” Basupi ba ne ba kwalela kgotlatshekelo lekwalo la go ngongorega, ba tlhalosa gore go thibelwa go dirisa ditlhomo go phasalatsa tshedimosetso ya bodumedi “go kgatlhanong le kgololesego ya bodumedi le ya go itlhophela.” Kgotlatshekelo e ne ya dumalana le Basupi e bile ba ntse ba dirisana sentle le balaodi ba puso go batla lefelo le nako e e siameng ya go rera phatlalatsa ba dirisa ditlhomo tsa dikgatiso.

 • Balaodi ba puso kwa Azerbaijan ba dira sotlhe se ba ka se kgonang go thibela ditiro tsa bodumedi tsa Basupi ba ga Jehofa. Lefapha la Tshireletsego ya Setšhaba le nna le bitsa Basupi ka bongwe  go ba botsolotsa. Gape mokgatlho ono o nna o phuruphutsa matlo a Basupi o batla dikgatiso tse Puso e sa di letlelelang. Gape ka February 2015 setšhaba se ne sa gakgamadiwa ke go bona badiredi ba Lefapha la Tshireletsego ya Setšhaba ba tshwara Basupi ba babedi e bong Irina Zakharchenko le Valida Jabrayilova fela ka gonne ba ne ba bua le baagelani ka se Baebele e se rutang. Le fa gone re utlwisiwa botlhoko ke go tshwarwa makgwakgwa jalo, re itumelela gore baboledi ba kwa Azerbaijan ba ntse ba bolelela baagelani ba bone ‘dikgang tse di molemo tsa Bogosi’ ba tlhagafetse e bile ba le pelokgale.—Math. 24:14.

 • Basupi ba ga Jehofa kwa Russia ba lebane le mathata a go bo puso e le kgatlhanong le ditiro tsa bone tsa bodumedi. Go tla go fitlha gompieno, go setse go na le dikgatiso di le 80 tsa bodumedi tsa Basupi ba ga Jehofa tse puso ya Russia e reng di “feteletsa dilo.” Seno se raya gore ga go mo molaong go naya batho dibuka tseo tse di jaaka Buka Ya me Ya Dipolelo Tsa Baebele kgotsa go nna le tsone. Mo godimo ga moo, ka December 2014 Kgotlatshekelo ya Makgaolakgang ya Russia e ne ya re website ya rona ya jw.org e “feteletsa dilo.” Ditheo tsa Internet kwa Russia di dirile gore batho ba se ka ba kgona go tsena mo jw.org e bile go tsewa go se mo molaong go kgothaletsa batho go dirisa website eno. Fa e sa le ka March 2015, balaodi ba go tsena ga dithoto mo nageng ga ba a ka ba letlelela dikgatiso tsa Basupi mo nageng eno, tota le Dibaebele le dikgatiso tse dikgotlatshekelo tsa Russia di sweditseng gore ga di feteletse dilo.

Go sa ntse go sekasekiwa dikgato tsa semolao kwa toropong ya Taganrog, kwa balaodi ba puso ba atlhotseng baboledi ba le 16 ka “molato” wa go rulaganya le go ya dipokanong tsa bodumedi. Kwa toropong ya Samara, balaodi ba puso ba ne ba dirisa taelo ya kgotlatshekelo go fedisa leina la mokgatlho wa Basupi ba ga Jehofa ka go re o “feteletsa dilo.” Le fa bakaulengwe le bokgaitsadi ba rona kwa Russia ba lebana le dikgwetlho tseno, ba ikemiseditse go naya “Modimo dilo tsa Modimo,” e seng go ineela fa ba ganediwa.—Math. 22:21.