KA 1492, Christopher Columbus o ne a ya kwa Lefatsheng le Lesha, e leng dinaga tse disha tse di kgatlhang e bile di humile. O ne a bitsa setlhaketlhake sengwe se a gorogetseng mo go sone a re ke La Isla Española kgotsa Hispaniola mme peditharong ya sone ke Dominican Republic. Bosheng jaana, diketekete tsa baagi ba Dominican Republic ba ithutile ka lefatshe le lengwe—lefatshe le lesha le le tlang la tshiamo e e tla nnelang ruri mo Bogosing Jwa Modimo. (2 Pet. 3:13) Utlwa ka hisitori e e kgatlhang ya batho ba ba dipelo di siameng ba ba ithutileng ka lefatshe leno le lesha.