Se se Mo Lefokong la Modimo

Se se Mo Lefokong la Modimo

Bona gore Baebele e araba jang dipotso tse 20 tse di botlhokwa.

POTSO 1

Modimo ke Mang?

Madumedi a le mantsi a ruta gore Modimo ke masaitsiweng mme Baebele yone ga a e rute jalo.

POTSO 2

O ka Ithuta ka Modimo Jang?

A go bala Baebele fela go lekane?

POTSO 3

Baebele e Kwadilwe ke Mang?

A ke buka e kwadilwe ke motho kgotsa jang?

POTSO 4

A Baebele e Dumalana le Saense?

Fa e le gore Baebele ke lefoko la Modimo go raya gore e nepile fa e bua ka saense.

POTSO 5

Baebele E na Le Molaetsa Ofe?

Ditemana di le lesome di bua ka setlhogo sa Baebele.

POTSO 6

Ke Eng se Baebele e se Boleletseng Pele ka ga Mesia?

Jesu ga se ene a dirileng gore dipolelopele di le dintsi ka gagwe di diragale.

POTSO 7

What Does the Bible Foretell About Our Day?

Go oketsega ga dintwa, tlala, go tlhokamolao, boitsholo jo bo sa siamang totatota go kaya eng?

POTSO 8

A Modimo o Tshwanetse go Pegwa Molato Ka go Bo Batho ba Boga?

A Modimo o re leka ka go re bogisa?

POTSO 9

Goreng Batho ba Boga?

Ke mang yo o dirang gore batho ba boge? A ke Modimo kgotsa mongwe o sele?

POTSO 10

Baebele e Solofetsa Eng ka Isagwe?

Tsholofelo ka isagwe e ka go gakgamatsa.

POTSO 11

Go Direga Eng fa Mongwe a Swa?

A fa motho a swa o ya golo gongwe?

POTSO 12

Re ka Nna le Tsholofelo Efe ka Baswi?

A loso ke bokhutlo jwa sengwe le sengwe?

POTSO 13

Baebele ya Reng ka Tiro?

Ba le bantsi ba tsaya gore tiro ke mokgweleo mme ba lebile pele go letsatsi le ka lone ba se kitlang ba tlhola ba bereka. A ke se Modimo a neng a se ikaeletse?

POTSO 14

O ka Tlhokomela Dilwana Tsa Gago Jang?

Botlhale jwa Baebele jo bo sa siiweng ke nako bo ka go thusa gore o laole dithoto tsa gago go na le gore di go laole.

POTSO 15

O ka Bona Boitumelo Jang?

Baebele e na le kgakololo e e ka ikanngwang malebana le go ipela le go kgotsofala.

POTSO 16

O ka Lepalepana Jang le go Tlhobaela?

Fa o ikutlwa o gateletswe thata mo maikutlong, Baebele e ka go thusa.

POTSO 17

Baebele e ka Thusa Lelapa la Gago Jang?

See how your family can be a haven of peace and joy.

POTSO 18

O ka Atamalana Jang le Modimo?

Ruri o ka kgona go nna tsala ya Modimo.

POTSO 19

Dibuka Tse di Farologaneng Tsa Baebele di Bua ka Eng?

Bona tshobokanyo ya dibuka tsa Baebele

POTSO 20

O ka Dira Eng Gore o Solegelwe Molemo ke go Bala Baebele?

Go sa kgathalesege gore o bala karolo efe ya Baebele, o tla solegelwa molemo ke go batla dikarabo tsa dipotso tse di motlhofo tse nnè.