Mo bidiong eno, Temogo o kgakala le ditsala tsa gagwe mme pego ya ga Dafide le Jonathane e mo thusa go nna tsala le mongwe yo a neng a sa mo solofela.