Bona dintlha ka bokhutshwane ka tikologo, ditiragalo le botlhokwa jwa buka eno e e bontshang kafa Esethere a neng a emela batho ba Modimo ka bopelokgale ka gone.