Tshenolo 19:1-21

19  Morago ga dilo tseno ka utlwa se se neng se tshwana le lentswe le le kwa godimo la boidiidi jo bogolo kwa legodimong.+ Ba ne ba re: “Bakang Jah, lona batho!+ Poloko+ le kgalalelo le maatla ke tsa Modimo+ wa rona,  ka gonne dikatlholo tsa gagwe di boammaaruri e bile di siame.+ Gonne o atlhotse seaka se segolo se se neng sa senya lefatshe ka kgokafalo ya sone, e bile o busoloseditse madi a batlhanka ba gagwe mo seatleng+ sa sone.”  Mme gone fela foo ba bua lekgetlo la bobedi ba re: “Bakang Jah, lona batho!+ Mme mosi o o tswang mo go sone o tswelela o tlhatloga ka bosaengkae le go ya go ile.”+  Mme bagolwane ba ba masome a mabedi le bonè+ le dibopiwa tse nnè+ tse di tshelang ba wela fa fatshe ba obamela Modimo yo o ntseng+ mo setulong sa bogosi, ba re: “Amen! Bakang Jah,+ lona batho!”  Gape, lentswe la tswa mo setulong sa bogosi la re: “Bakang Modimo wa rona, lona lotlhe batlhanka+ ba gagwe, ba lo mmoifang, ba bannye le ba bagolo.”+  Mme ka utlwa se se neng se tshwana le lentswe la boidiidi jo bogolo le se se neng se tshwana le mosumo wa metsi a mantsi e bile se tshwana le modumo wa tumo e kgolo ya maru. Ba re: “Bakang Jah,+ lona batho, ka gonne Jehofa Modimo wa rona, Mothatayotlhe,+ o simolotse go busa e le kgosi.+  A re itumeleng re bo re ipeleng go feta selekanyo, mme a re mo neyeng kgalalelo,+ ka gonne lenyalo+ la Kwana le gorogile+ le mosadi wa gagwe+ o ipaakantse.  Ee, o neilwe gore a apare leloba le le phatsimang, le le phepa, le le boleta, gonne leloba le le boleta le emela ditiro tse di siameng tsa baitshepi.”+  Mme a nthaya a re: “Kwala: Go itumela ba ba laleditsweng+ kwa dijong tsa maitseboa tsa lenyalo la Kwana.”+ Gape, a nthaya a re: “Ano ke mafoko a a boammaaruri a Modimo.”+ 10  Foo ka wela fa fatshe fa pele ga dinao tsa gagwe go mo obamela.+ Mme a nthaya a re: “O tlhokomele! O se ka wa dira jalo!+ Se ke leng sone fela ke motlhankammogo le wena le bakaulengwe ba gago ba ba nang le tiro ya go supa ka Jesu.+ Obamela Modimo;+ gonne go naya bosupi ka Jesu ke se se tlhotlheletsang go porofeta.”+ 11  Mme ka bona legodimo le bulega, mme, bona! pitse e tshweu.+ Mme yo o ntseng mo go yone o bidiwa Boikanngo+ le Boammaaruri,+ mme o atlhola a ba a tswelela a lwa ka tshiamo.+ 12  Matlho a gagwe ke kgabo e e tukang,+ mme mo tlhogong ya gagwe go na le dirwalo tsa segosi+ di le dintsi. O kwadilwe leina+ le go seng ope yo o le itseng fa e se ene ka boene, 13  mme o apere seaparo sa kafa ntle se se kgatšhitsweng ka madi,+ mme leina le a bidiwang ka lone ke Lefoko+ la Modimo. 14  Gape, masomo a a neng a le kwa legodimong a ne a mo setse morago ka dipitse tse ditshweu, mme a ne a apere leloba le lesweu, le le phepa, le le boleta. 15  Mme mo molomong wa gagwe go tswa tšhaka e e bogale e telele,+ gore a tle a iteye ditšhaba ka yone, mme o tla e disa ka thobane ya tshipi.+ Gape o gatisa segatisetso sa beine+ ya bogale jwa tšhakgalo ya Modimo+ Mothatayotlhe. 16  Mme mo seaparong sa gagwe sa kafa ntle, le mo seropeng sa gagwe, o kwadilwe leina, Kgosi ya dikgosi le Morena wa barena.+ 17  Gape ka bona moengele a eme mo letsatsing, mme a goa ka lentswe le le kwa godimo a raya dinonyane+ tsotlhe tse di fofang mo gare ga legodimo a re: “Tlang kwano, phuthegelang kwa dijong tse dikgolo tsa maitseboa tsa Modimo, 18  gore lo je dikarolo tse di dinama+ tsa dikgosi le dikarolo tse di dinama tsa balaodi ba sesole le dikarolo tse di dinama tsa banna ba ba nonofileng+ le dikarolo tse di dinama tsa dipitse+ le tsa ba ba di pagameng, le dikarolo tse di dinama tsa botlhe, tsa bagololesegi mmogo le tsa batlhanka le tsa ba bannye le ba bagolo.” 19  Mme ka bona sebatana+ le dikgosi+ tsa lefatshe le masole a tsone a phuthegetse go lwa ntwa+ le yo o pagameng pitse+ le masole a gagwe. 20  Mme sebatana+ sa tshwarwa, mme mmogo le sone ga tshwarwa moporofeti wa maaka+ yo o neng a dira ditshupo+ fa pele ga sone tse a neng a tsietsa ba ba neng ba amogela letshwao+ la sebatana ka tsone le ba ba obamelang setshwantsho+ sa sone. Ba piriganyediwa ka bobedi mo bodibeng jo bo molelo jo bo tukang ka sulefera,+ ba ntse ba tshela. 21  Mme ba bangwe botlhe ba ne ba bolawa ka tšhaka e telele ya yo o pagameng pitse,+ e leng tšhaka e e tswang mo molomong+ wa gagwe. Mme dinonyane+ tsotlhe tsa kgora+ dikarolo tse di dinama tsa tsone.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase