Sekarea 5:1-11

5  Foo ka tsholetsa matlho a me gape ka leba; mme bona! lokwalomomeno lo lo fofang.+  Ka jalo a nthaya a re: “O bonang?”+ Mme ka re: “Ke bona lokwalomomeno lo lo fofang, lwa boleele jwa dikubita di le masome a mabedi, le bophara jwa dikubita di le lesome.”  Foo a nthaya a re: “Eno ke phutso e e tswelang kwa godimo ga lefatshe lotlhe,+ ka gonne mongwe le mongwe yo o utswang,+ go ya ka lone kafa letlhakoreng leno, o gololesegile mo kwatlhaong; mme mongwe le mongwe yo o dirang ikano e e ikanetsweng,+ go ya ka lone kafa letlhakoreng lele,+ o gololesegile mo kwatlhaong.  ‘Ke dirile gore e tswe,’ go bua Jehofa wa masomosomo, ‘e tsene mo ntlong ya legodu le mo ntlong ya yo o dirang ikano e e ikanetsweng ka leina la me a aka;+ mme e tla nna mo gare ga ntlo ya gagwe e bo e e fedisa le dikota tsa yone le maje a yone.’”+  Foo moengele yo o neng a bua le nna a tswa mme a nthaya a re: “Tsholetsa matlho a gago, tsweetswee, mme o bone gore ke eng seno se se tswang.”  Ka jalo ka re: “Ke eng?” Mme a re: “Se se tswang seno ke selekanyo sa ifa.” Mme a tswelela a re: “Ke kafa ba bonalang ka gone mo lefatsheng lotlhe.”  Mme bona! ga tsholediwa sekhurumelo se se kgolokwe sa lloto; mme yono ke mosadi mongwe yo o ntseng mo gare ga ifa.  Ka jalo a re: “Yono ke Boikepo.” Mme a mo latlhela a mmusetsa mo gare ga ifa,+ morago ga moo a latlhela lloto e e boima mo molomong wa yone.  oo ka tsholetsa matlho a me ka leba, mme bona, ga bo go tla basadi ba babedi, mme phefo ya bo e le mo diphukeng tsa bone. Ba ne ba na le diphuka tse di tshwanang le diphuka tsa mogolori. Mme ka iketlo ba tsholeletsa ifa kwa godimo fa gare ga lefatshe le magodimo. 10  Ka jalo ka raya moengele yo o neng a bua le nna ka re: “Ba isa kae ifa eno?” 11  Mme a nthaya a re: “Gore ba mo agele+ ntlo kwa lefatsheng la Shinare;+ mme e tla tlhomamisiwa ka thata, mme o tla bewa koo mo lefelong la gagwe le le tshwanetseng.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase