Sekarea 14:1-21

14  “Bona! Letsatsi le etla, letsatsi la ga Jehofa,+ mme thopo ya lona e tla kgaoganngwa mo gare ga lona.  Mme ke tla phuthela ditšhaba tsotlhe kwa ntweng kgatlhanong le Jerusalema;+ mme motse o tla thopiwa+ le matlo a tla thopiwa, mme basadi bone ba tla betelelwa.+ Sephatlo sa motse se tla ya botshwarwa;+ mme fa e le ba ba setseng ba batho,+ bone ga ba kitla ba kgaolwa mo motseng.+  “Mme ruri Jehofa o tla tswa a ya go lwa le ditšhaba tseo+ jaaka mo letsatsing la go lwa ga gagwe, mo letsatsing la tlhabano.+  Mo letsatsing leo dinao tsa gagwe di tla ema mo thabeng ya ditlhare tsa motlhware, e e fa pele ga Jerusalema, kafa botlhaba;+ mme thaba ya ditlhare tsa motlhware+ e tla fatoga ka bogare,+ go tswa botlhabatsatsi go ya bophirima. Go tla nna le mokgatšha o mogolo thata; mme sephatlo sa thaba se tla sutelediwa kwa bokone, le sephatlo sa yone kwa borwa.  Mme ruri lo tla tshabela kwa mokgatšheng wa dithaba tsa me;+ ka gonne mokgatšha wa dithaba o tla fitlha fela kwa Asele. Mme lo tla tshwanelwa ke go tshaba, fela jaaka lo ne lwa tshaba ka ntlha ya thoromo ya lefatshe mo malatsing a ga Usia kgosi ya Juda.+ Mme ruri Jehofa Modimo wa me o tla tla,+ baitshepi botlhe ba na le ene.+  “Mme go tla diragala mo letsatsing leo gore go tla bo go se na lesedi le le tlhokegang thata+—dilo di tla bo di gatsetse.+  Mme e tla nna letsatsi le le lengwe le le itsiweng e le la ga Jehofa.+ Ga go kitla go nna motshegare, le gone ga go kitla go nna bosigo;+ mme go tla diragala gore mo nakong ya maitseboa go nne lesedi.+  Mme go tla diragala mo letsatsing leo gore metsi a a tshelang+ a tla elela a tswa Jerusalema,+ sephatlo sa one a ya lewatleng le le kwa botlhaba+ le sephatlo sa one a ya lewatleng le le kwa bophirima.+ Go tla diragala jalo selemo le mariga.+  Mme Jehofa o tla nna kgosi ya lefatshe lotlhe.+ Mo letsatsing leo Jehofa o tla itshupa a le mongwe fela,+ le leina la gagwe le le lengwe fela.+ 10  “Lefatshe lotlhe le tla fetolwa jaaka Areba,+ go tswa Geba+ go ya Rimone,+ go ya kwa borwa jwa Jerusalema; mme o tla nanoga a bo a nniwa mo lefelong la gagwe,+ go tswa Kgorong ya Benjamine+ go ya go fitlha fela kwa lefelong la Kgoro ya Ntlha, go ya go fitlha kwa Kgorong ya Kgokgotsho, le go tswa kwa Toreng ya Hananele+ go ya go fitlha fela kwa ditshekegeng tsa segatisetso sa beine tsa kgosi. 11  Mme batho ba tla nna mo go ene; e bile ga go kitla go tlhola go nna le se se hutseditsweng go senngwa,+ mme Jerusalema o tla nniwa ka polokesego.+ 12  “Mme eno e tla nna petso e Jehofa a tla betsang ditšhaba tsotlhe ka yone tse di tla dirang tirelo ya sesole kgatlhanong le Jerusalema:+ Nama ya motho e tla bola a ntse a eme ka dinao;+ mme matlho a motho a tla bola mo dikgapeng tsa one, le loleme lwa motho lo tla bola mo molomong wa gagwe. 13  “Mme go tla diragala mo letsatsing leo gore tlhakatlhakano e e tswang kwa go Jehofa e tla anama mo gare ga bone;+ mme ba tla tshwara, mongwe le mongwe seatla sa molekane wa gagwe, mme seatla sa gagwe se tla tsogologela seatla sa molekane wa gagwe. 14  Le Juda ka boene o tla bo a lwa kwa Jerusalema; mme khumo ya ditšhaba tsotlhe tse di mo tikologong e tla phuthwa, letlotlo le le feteletseng la gouta le selefera le diaparo.+ 15  “Mme eno ke tsela e petso ya pitse, mmoulo, kamela, le esele e tonanyana, le seruiwa sa mofuta mongwe le mongwe se go diregang gore se bo se le gone mo mathibelelong ao e tla nnang ka gone, jaaka petso eno. 16  “Mme go tla diragala gore, fa e le mongwe le mongwe yo o setseng mo ditšhabeng tsotlhe tse di tsogologelang Jerusalema,+ le bone ba tla ya ngwaga le ngwaga+ go ya go ikobela Kgosi,+ e leng Jehofa wa masomosomo,+ le go keteka moletlo wa diobo.+ 17  Mme go tla diragala gore, fa e le mongwe le mongwe yo o sa tleng+ a tswa mo malapeng+ a lefatshe a ya Jerusalema go ya go ikobela Kgosi, e leng Jehofa wa masomosomo, ga ba kitla ba nelwa ke pula epe.+ 18  Mme fa lelapa la Egepeto ka bolone le sa tle e bile le sa tsene, le mo go bone ga go kitla go nna le epe. Go tla nna le petso e ka yone Jehofa a betsang ditšhaba tse di sa tleng go keteka moletlo wa diobo. 19  Seno se tla itshupa e le kotlhao ya boleo jwa Egepeto le boleo jwa ditšhaba tsotlhe tse di sa tleng go keteka moletlo wa diobo.+ 20  “Mo letsatsing leo go tla bo go na le fa go tweng+ ‘Boitshepo ke jwa ga Jehofa!’+ mo ditsidimeng tsa pitse. Mme dipitsa tse di melomomegolo tse di apeelang+ tse di leng mo ntlong ya ga Jehofa di tla nna jaaka megopo+ e e fa pele ga sebeso.+ 21  Mme pitsa nngwe le nngwe e e molomomogolo e e apeelang e e kwa Jerusalema le kwa Juda e tla nna sengwe se se boitshepo se e leng sa ga Jehofa wa masomosomo, mme botlhe ba ba ntshang ditlhabelo ba tla tla go tsaya mo go tsone ba bo ba bedisetsa mo go tsone.+ Mme ga go kitla go tlhola go nna le Mokanana+ mo ntlong ya ga Jehofa wa masomosomo mo letsatsing leo.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase