Sefania 3:1-20

3  A bo go latlhega ene yo o tsuologang e bile a ikgotlela, motse o o gatelelang!+  Ga a ka a reetsa lentswe;+ ga a ka a amogela kotlhao.+ Ga a ka a ikanya Jehofa.+ Ga a ka a atamela Modimo wa gagwe.+  Dikgosana tsa gagwe e ne e le ditau tse di kurutlang+ mo gare ga gagwe. Baatlhodi ba gagwe e ne e le diphiri tsa maitseboa tse di neng di sa phure marapo go fitlha mo mosong.+  Baporofeti ba gagwe ba ne ba se na maitseo, e ne e le batho ba ba boferefere.+ Baperesiti ba gagwe ba ne ba itshepolola se se neng se le boitshepo; ba ne ba siamololela molao.+  Jehofa o ne a le tshiamo mo gare ga gagwe;+ o ne a se ke a dira tshiamololo epe.+ Moso le moso o ne a ntsha tshwetso ya gagwe ya boatlhodi.+ E ne e se ke e tlhokega+ motshegare. Mme yo o sa siamang o ne a sa itse ditlhong dipe.+  “Ke ne ka kgaola ditšhaba; ditora tsa tsone tsa dikhutlo di ne tsa kgakgabadiwa. Ke ne ka swafatsa mebila ya tsone, gore go se ka ga nna le ope yo o e ralalang. Metse ya tsone e ne ya kgakgabadiwa, ga sala go se na motho ope, ga sala go se na monni.+  Ke ne ka re, ‘Ruri o tla mpoifa; o tla amogela kotlhao’;+ gore bonno jwa gagwe bo se ka jwa kgaolwa+—gotlhe mo ke tshwanetseng ka mo sekisa+ ka gone. Ruri ba ne ba potlakela go dira gore ditiro tsa bone tsotlhe e nne tse di senyang.+  “‘Ka jalo nnang lo ntebeletse,’+ go bua Jehofa, ‘go fitlha letsatsi la go ema ga me ke emela kgapo,+ gonne tshwetso ya me ya boatlhodi ke go phutha ditšhaba,+ gore ke phuthe magosi mmogo, gore ke a tshele ka katlholo+ ya me, bogale jotlhe jwa me jo bo tukang; gonne lefatshe lotlhe le tla lailwa+ ke molelo wa tlhoafalo ya me.  Gonne ka nako eo ke tla fetolela ditšhaba mo puong e e itshekileng,+ gore botlhe ba bitse leina la ga Jehofa,+ e le gore ba mo direle ba le seoposengwe.’+ 10  “Go tswa kwa kgaolong ya dinoka tsa Ethiopia ba ba nthapelang, ke gore, morwadia batho ba me ba ba gasamisitsweng, ba tla ntlisetsa mpho.+ 11  Mo letsatsing leo ga o ne o tlhabiwa ke ditlhong ka ntlha ya ditiro tsotlhe tsa gago tse o ntiretseng tlolo ka tsone,+ gonne ka nako eo ke tla tlosa mo gare ga gago batho ba gago ba ba itumelang ka mabela;+ mme ga o kitla o tlhola o nna mabela gape mo thabeng ya me e e boitshepo.+ 12  Mme mo gare ga gago ke tla dira gore go sale batho ba ba ikokobeditseng ba maemo a a kwa tlase,+ mme ruri ba tla tshabela mo leineng la ga Jehofa.+ 13  Fa e le ba ba setseng ba Iseraele bone,+ ga ba ne ba dira tshiamololo+ epe, le fa e le go bua maaka,+ le gone ga go ne go fitlhelwa loleme lwa tsietso+ mo melomong ya bone; gonne bone ba tla ja ba bo ba robala ba namaletse,+ mme ga go na ope yo o tla ba boifisang.”+ 14  Goa ka boipelo, wena morwadia Siona! Thela loshalaba+ wena Iseraele! Ipele o bo o itumele ka pelo yotlhe, wena morwadia Jerusalema!+ 15  Jehofa o tlositse dikatlholo mo go wena.+ O fapositse mmaba wa gago.+ Kgosi ya Iseraele e leng Jehofa, o mo gare ga gago.+ Ga o ne o tlhola o boifa masetlapelo.+ 16  Mo letsatsing leo Jerusalema o tla tewa go twe: “O se ka wa boifa, wena Siona.+ A diatla tsa gago di se ka tsa repa.+ 17  Jehofa Modimo wa gago o mo gare ga gago. Jaaka Yo o leng thata, o tla boloka.+ O tla itumela ka ntlha ya gago ka boipelo.+ O tla didimala mo loratong lwa gagwe. O tla ipela ka wena ka mekgosi ya boitumelo. 18  “Ke tla phutha+ mmogo bone ba ba hutsafetseng+ thata ba ba seyong mo pakeng ya gago ya moletlo; ba ne ba seyo mo go wena, ka ntlha ya go sikara kgobo ka ntlha ya gagwe.+ 19  Bona, ke tsaya kgato kgatlhanong le botlhe ba ba go bogisang, ka nako eo;+ mme ke tla boloka ene yo o kwetsepelang,+ le ene yo o phatlaletseng ke tla mo phutha.+ Mme ke tla ba tlhoma go nna pako le leina mo lefatsheng lotlhe la ditlhong tsa bone. 20  Ka nako eo ke tla lo tlisa mo teng, le eleng ka nako ya go lo phutha ga me mmogo. Gonne ke tla dira gore lo nne leina le pako mo ditšhabeng tsotlhe tsa lefatshe, fa ke busa batshwarwa ba lona fa pele ga matlho a lona,” go buile Jehofa.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase