Ruthe 2:1-23

2  Jaanong Naomi o ne a na le mongwe wa losika+ lwa monna wa gagwe, monna yo o humileng thata,+ e le wa losika lwa ga Elimeleke, leina la gagwe e le Boase.+  Fa nako e ntse e tsamaya Ruthe mosadi wa Momoabe a raya Naomi a re: “Tsweetswee, mma ke ye kwa tshimong ke ye go ronopa+ mo gare ga diako tsa mabele ke setse morago le fa e le mang fela yo nka bonang kamogelo mo matlhong a gagwe.” Ka jalo a mo raya a re: “Tsamaya morwadiaka.”  Foo a tswa a tsamaya mme a tsena a simolola go ronopa mo tshimong kafa morago ga barobi.+ Ka jalo a tshogana ka a wetse mo sebateng sa tshimo ya ga Boase,+ yo e neng e le wa losika lwa ga Elimeleke.+  Mme bonang! Boase a tla a tswa kwa Bethelehema mme a raya barobi a re: “Jehofa a nne le lona.”+ Le bone ba mo reye ba re: “Jehofa a go segofatse.”+  Morago ga foo Boase+ a raya lekau le le okametseng barobi a re: “Morweetsana yo ke wa ga mang?”  Ka jalo lekau le le okametseng barobi la araba la re: “Morweetsana yono ke Momoabe+ yo o neng a boa le Naomi kwa tshimong ya Moabe.+  Mme a re, ‘Tsweetswee, mma ke ronope,+ mme ruri ke tla phutha mo gare ga diako tse di segilweng tsa mabele ke setse barobi morago.’ Ka jalo a tsena mme a nna a ntse a eme ka dinao go tloga ka nako eo mo mosong go fitlha a nna fa fatshe ka lobakanyana mo ntlong+ gone fela jaanong jaana.”  Moragonyana Boase a raya Ruthe a re: “O utlwile, a ga go jalo morwadiaka? O se ka wa tsamaya wa ya go ronopa mo tshimong e nngwe,+ le gone o se ka wa kgabaganya wa tswa mo lefelong leno, mme ka jalo o tla nna o le gaufi le barweetsana ba me.+  A matlho a gago a nne mo tshimong e ba tla e robang, mme o tsamaye le bone. A ga ke a laela makau gore a se ka a go ama+? Fa o nyorilwe, o ye kwa dijaneng mme o nwe se makau a tla se gelelang.”+ 10  Foo a wa ka sefatlhego a ikobela fa fatshe+ mme a mo raya a re: “Go tla jang gore ke bo ke bone kamogelo mo matlhong a gago gore ke bo ke elwe tlhoko, mme ke le motswakwa?”+ 11  Foo Boase a araba a mo raya a re: “Ke begetswe+ ka botlalo ka gotlhe mo o go diretseng matsalaago morago ga loso lwa monna wa gago,+ le kafa o neng wa tlogela rrago le mmago ka gone, le lefatshe la ba losika lwa gago mme wa ya kwa bathong ba o neng o sa ba itse pele.+ 12  E kete Jehofa a ka duela tsela e o dirang ka yone,+ mme e kete o ka nna le tuelo e e feletseng+ go tswa kwa go Jehofa Modimo wa Iseraele, yo o tlileng go senka botshabelo kafa tlase ga diphuka tsa gagwe.”+ 13  Foo Ruthe a re: “Mma ke bone kamogelo mo matlhong a gago, morena wa me, ka gonne o nkgomoditse le ka gonne o buile le lelata la gago+ ka go le kgothatsa, le fa gone nna ke ka tswa ke sa tshwane le lengwe la malata+ a gago.” 14  Mme ya re ka nako ya dijo Boase a mo raya a re: “Atamela fano, mme o je senkgwe+ o bo o ine thathana ya gago mo botšarareng.” Ka jalo a nna fa fatshe fa thoko ga barobi, mme a mo naya mabele a a gadikilweng+ mme a ja, mo a neng a kgora a ba a sala a na le sengwe se se setseng. 15  Go tswa foo a nanoga a ya go ronopa.+ Jaanong Boase a laela makau a gagwe, a re: “Mmang a ronope le mo diakong tse di segilweng tsa mabele, mme lo se ka lwa mo tshwenya.+ 16  Mme gape lo tlhokomele gore lo mo somolela tse dingwe mo dingateng tsa diako, mme lo di tlogele kwa morago gore a kgone go di ronopa,+ lo se ka lwa mo kgalema.” 17  Mme a tswelela a ronopa mo tshimong go fitlha maitseboa,+ morago ga foo a photha+ se a neng a se ronopile, mme sa nna mo e ka nnang ifa+ ya barele. 18  Mme a se tsaya a tsena mo motseng, mme matsalaagwe a bona se a neng a se ronopile. Morago ga moo a ntsha dijo tse a neng a di sadisitse+ fa a sena go kgora mme a di mo naya. 19  Jaanong matsalaagwe a mo raya a re: “O ne o ronopa kae gompieno, le gone o ne o dira kae? A yo o neng a go ela tlhoko a segofale.”+ Ka jalo a bolelela matsalaagwe gore o ne a dira le mang; mme a tswelela a re: “Leina la monna yo ke neng ke dira le ene gompieno ke Boase.” 20  Fa a rialo Naomi a raya ngwetsi ya gagwe a re: “A a segofadiwe ke Jehofa,+ yo o sa tlogelang go nna le bopelonomi jwa gagwe jwa lorato+ mo batsheding le mo baswing.”+ Mme Naomi a tswelela a mo raya a re: “Monna yono ke wa losika lwa rona.+ Ke mongwe wa barekolodi ba rona.”+ 21  Foo Ruthe wa Momoabe a re: “Gape o ne a nthaya a re, ‘O tshwanetse go nna o le gaufi le batho ba me ba basha go fitlha ba fetsa thobo yotlhe e ke nang le yone.’”+ 22  Ka jalo Naomi+ a raya Ruthe ngwetsi ya gagwe+ a re: “Morwadiaka, go botoka gore o tswe le barweetsana ba gagwe, gore ba tle ba se ka ba go tshwenya mo tshimong e nngwe.”+ 23  Mme a nna a ntse a le gaufi le barweetsana ba ga Boase a ronopa go fitlha thobo ya barele+ le thobo ya korong e tla bokhutlong. Mme a tswelela a nna le matsalaagwe.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase