Nahume 3:1-19

3  A bo go latlhega motse wa tshololo ya madi.+ O tletse tsietso le bonokwane gotlhe fela. Dilo tse di tsomilweng di tloge!  Go na le modumo wa seme+ le modumo wa go tlharakana ga leotwana, le pitse e e betsegang le kara e e tlolang.+  Mopalami wa pitse yo o e palameng, le kgabo ya tšhaka, le logadima lwa lerumo,+ le bontsintsi jwa ba ba bolailweng setlhogo, le selekanyo se se boima sa ditoto; mme ditopo ga di na bokhutlo. Ba nna ba kgotšwa mo gare ga ditopo tsa bone;  ka ntlha ya bontsi jwa ditiro tsa boaka tsa seaka,+ se sentle ka tsela e e kgatlhang, e le moloi wa mosadi, ene yo o raelang ditšhaba ka ditiro tsa gagwe tsa boaka le malapa ka boloi jwa gagwe.+  “Bona! ke kgatlhanong le wena,”+ go bua Jehofa wa masomosomo, “mme ke tla baya sebipo sa dintlha tsa diaparo tsa gago mo sefatlhegong sa gago, mme ke tla dira gore ditšhaba di bone bosaikategang jwa gago,+ le magosi tlontlologo ya gago.  Mme ke tla latlhela dilo tse di ferosang sebete mo go wena,+ le gone ke tla dira gore o nyatsege; e bile ke tla go tlhoma gore o nne segakgamalelo.+  Mme go tla diragala gore mongwe le mongwe yo o go bonang o tla go tshaba+ mme ruri o tla re, ‘Ninife o thopilwe! Ke mang yo o tla mo utlwelang botlhoko?’ Ke tla go senkela bagomotsi kae?  A o botoka go na le No-amone,+ yo o neng a ntse fa meseleng ya Nile?+ Metsi a ne a mo dikologile, yo khumo ya gagwe e neng e le lewatle, yo lobota lwa gagwe e neng e le lewatle.  Ethiopia e ne e le thata ya gagwe e e feletseng, le Egepeto;+ e bile go se na tekanyetso. Pute le Balibia ba ne ba itshupa ba na le thuso mo go wena.+ 10  Le ene o ne a laoletswe go faladiwa; o ne a ya botshwarwa.+ Bana ba gagwe le bone ba ne ba phatlakanngwa kwa tlhogong ya mebila yotlhe;+ mme ba ne ba latlhelela banna ba gagwe ba ba galaleditsweng bola,+ mme batho ba gagwe botlhe ba bagolo ba bofilwe ka mehiri.+ 11  “Le wena ka bowena o tla tagwa;+ o tla nna selo se se fitlhegileng.+ Le wena ka bowena o tla batla kago e e thata o tshaba mmaba.+ 12  Mafelo otlhe a gago a a sireletsegileng a ntse jaaka ditlhare tsa mofeige tse di nang le mabutswapele, a a tla welang mo molomong wa moji fa di ka tshikinngwa.+ 13  “Bona! Batho ba gago ke basadi mo gare ga gago.+ Dikgoro tsa naga ya gago ruri di tla bulelwa baba ba gago. Ruri molelo o tla laila mephakalego ya gago.+ 14  Ikgele metsi a a tla go dikanyetsang.+ Nonotsha mafelo a gago a a sireletsegileng.+ Tsena mo lorageng, o gatake mo letsopeng; tshwara foromo ya setena. 15  Le eleng gone koo molelo o tla go laila. Tšhaka e tla go kgaola.+ E tla go kometsa jaaka boijane.+ Itire montsi ka palo jaaka boijane; itire montsi ka palo jaaka tsie. 16  O ntsifaditse bagwebi ba gago go feta dinaledi tsa magodimo.+ “Fa e le boijane, bo apola letlalo la jone; bo bo bo fofa. 17  Balebeledi ba gago ba tshwana le tsie, mme badiredi ba gago ba ba phuthelang batho sesoleng ba tshwana le lesogodi la tsie. Ba thibelela mo masakeng a maje ka letsatsi la fa go le tsididi. Letsatsi le tshwanetse la phatsima, mme ba tshabele koo. Mme tota ga go itsiwe lefelo le ba leng mo go lone.+ 18  “Badisa ba gago ba a otsela, wena kgosi ya Asiria;+ batho ba gago ba ba tlotlometseng ba nna mo maagong a bone.+ Batho ba gago ba gasamisitswe mo dithabeng, mme ga go na ope yo o ba phuthang.+ 19  Ga go na kgololo mo matlhomoleng a gago a magolo. Titeo ya gago ga e kgone go fodisiwa.+ Botlhe ba ba utlwang pego kaga gago ruri ba tla go opela diatla;+ ka gonne ke mang yo bosula jwa gago bo neng bo sa fete mo go ene ka metlha?”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase