Moreri 8:1-17

8  Ke mang yo o tshwanang le yo o botlhale?+ Le gone ke mang yo o itseng phuthololo ya selo?+ Botlhale jwa motho bo phatsimisa sefatlhego sa gagwe, le bogale jwa sefatlhego sa gagwe bo a fetolwa gore bo nne botoka.+  Ka re: “Boloka taelo ya kgosi,+ seo o se dire ka ntlha ya ikano ya Modimo.+  O se ka wa itlhaganela gore o tswe fa pele ga gagwe.+ O se ka wa ema mo selong se se bosula.+ Gonne ene o tla dira sotlhe se se mo itumedisang,+  ka gonne lefoko la kgosi ke maatla a taolo;+ mme ke mang yo o ka mo rayang a re: ‘O dirang?’”  Yo o bolokang taelo ga a na go itse selo sepe sa masetlapelo,+ mme pelo e e botlhale e tla itse nako mmogo le katlholo.+  Gonne go na le nako le katlholo ya tiragalo+ nngwe le nngwe, ka gonne masetlapelo a batho a magolo mo go bone.+  Gonne ga go na ope yo o itseng se se tla nnang teng,+ ka gonne ke mang yo o ka mmolelelang gore tota go tla nna jang?  Ga go na motho yo o nang le maatla mo moyeng go thibela moya;+ le gone ga go na le fa e le maatla a taolo mo letsatsing la loso;+ le gone ga go na le fa e le go gololwa mo ntweng.+ Mme boikepo ga bo na go falotsa ba ba ineelang mo go jone.+  Ke bone seno sotlhe, mme ke ne ka tlhoma pelo ya me mo tirong nngwe le nngwe e e dirwang kafa tlase ga letsatsi, mo nakong e motho a laotseng motho yo mongwe go mo utlwisa botlhoko.+ 10  Mme le fa seno se ntse jalo, ke bone baikepi ba fitlhwa,+ kafa ba tseneng ka teng le kafa ba neng ba tswa ka teng mo lefelong le le boitshepo+ mme ba lebalwa mo motseng o ba dirileng jalo kwa go one.+ Seno le sone ke lefela. 11  Ka gonne katlholo kgatlhanong le tiro e e bosula ga e a diragadiwa ka bofefo,+ ke sone se pelo ya bomorwa batho e ikemiseditseng go dira bosula+ ka tsela e e feletseng. 12  Le fa moleofi a ka tswa a dira bosula+ ga lekgolo mme a tswelela nako e telele kafa a ratang ka teng, le fa go ntse jalo gape ke lemoga gore dilo di tla tsamaela ba ba boifang Modimo+ wa boamaaruri sentle, ka gonne ba ne ba mmoifa.+ 13  Mme ga go na go tsamaela moikepi+ sentle gotlhelele, le fa e le malatsi a gagwe a a tshwanang le moriti+ ga a na go a lelefatsa, ka gonne ga a boife Modimo.+ 14  Go na le lefela le le diragadiwang mo lefatsheng, gore go na le basiami ba go ba diragalelang jaaka e kete ke ka ntlha ya tiro ya baikepi,+ mme go na le baikepi ba go ba diragalelang jaaka e kete ke ka ntlha ya tiro ya basiami.+ Ke rile seno le sone ke lefela. 15  Mme nna ke ne ka akgola boipelo,+ ka gonne batho ga ba na sepe se se botoka kafa tlase ga letsatsi fa e se go ja le go nwa le go ipela, le gore go tshwanetse ga tsamaya le bone mo tirong ya bone ya bonatla malatsi otlhe a botshelo+ jwa bone, a Modimo wa boammaaruri o a ba neileng kafa tlase ga letsatsi.+ 16  Tumalanong le seno ke ne ka dirisa pelo+ ya me go itse botlhale le go bona tiro e e dirwang mo lefatsheng,+ ka gonne go na le yo o sa boneng boroko ka matlho a gagwe, e ka tswa e le motshegare kgotsa bosigo.+ 17  Ke ne ka bona tiro yotlhe ya Modimo+ wa boammaaruri, kafa batho ba sa kgoneng go lemoga tiro e e dirilweng kafa tlase ga letsatsi+ ka teng; go sa kgathalesege gore batho ba dira ka thata jang go batla, le fa go ntse jalo ga ba lemoge.+ Mme le fa ba ka re ba botlhale mo go lekaneng go itse,+ ba ne ba ka se kgone go lemoga.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase