Moreri 3:1-22

3  Sengwe le sengwe se na le nako e se e tlhometsweng,+ le nako ya tiragalo nngwe le nngwe kafa tlase ga magodimo:  nako ya go tsholwa+ le nako ya go swa;+ nako ya go jala le nako ya go kumola se se neng se jetswe;+  nako ya go bolaya+ le nako ya go fodisa;+ nako ya go thuba le nako ya go aga;+  nako ya go lela+ le nako ya go tshega;+ nako ya go hutsafala+ le nako ya go tlolaka;+  nako ya go latlha maje+ le nako ya go kokoanya maje;+ nako ya go tlamparela+ le nako ya go lesa go tlamparela;+  nako ya go batla+ le nako ya go tlhoboga selo gore se latlhegile; nako ya go boloka le nako ya go latlha;+  nako ya go gagoganya+ le nako ya go rokaganya;+ nako ya go didimala+ le nako ya go bua;+  nako ya go rata le nako ya go tlhoa;+ nako ya ntwa+ le nako ya kagiso.+  Modiri o solegelwa molemo ka tsela efe mo go se a se dirang ka natla?+ 10  Ke bone tiro e Modimo a e neileng bomorwa batho gore ba tshwarege mo go yone.+ 11  O dirile sengwe le sengwe go nna sentle mo motlheng wa sone.+ E bile o tsentse bosakhutleng mo pelong+ ya bone, gore le ka motlha batho ba se ka ba batlisisa tiro e Modimo wa boammaaruri a e dirileng go tloga tshimologong go ya bokhutlong.+ 12  Ke a itse gore ga go na sepe se se botoka mo go bone fa e se go ipela le go dira molemo mo nakong ya botshelo jwa motho;+ 13  gape gore motho mongwe le mongwe a je a bo a nwe mme a bone molemo ka ntlha ya tiro yotlhe ya gagwe ya bonatla.+ Ke mpho ya Modimo.+ 14  Ke a itse gore sengwe le sengwe se Modimo wa boammaaruri a se dirang, se tla nna ka bosakhutleng.+ Ga se ka ke sa okediwa ka sepe e bile ga se ka ke sa fokodiwa;+ mme Modimo wa boammaaruri o se dirile,+ gore batho ba tle ba boife ka ntlha ya gagwe.+ 15  Se se nnileng teng, se ne se setse se le teng, mme se se tla nnang teng se setse se le teng;+ mme Modimo+ wa boammaaruri o nna a senka se se latelelwang.+ 16  Mme ke bone gape kafa tlase ga letsatsi lefelo la tshiamiso le go neng go na le boikepo mo go lone le lefelo la tshiamo le boikepo bo neng bo le mo go lone.+ 17  Nna ka bonna ke buile mo pelong ya me ka re:+ “Modimo wa boammaaruri o tla atlhola yo o siameng le yo o boikepo,+ gonne go na le nako ya tiragalo nngwe le nngwe le ka ga tiro nngwe le nngwe.”+ 18  Nna, e leng nna, ke buile jalo mo pelong ya me ka ga bomorwa batho gore Modimo wa boammaaruri o tlile go ba tlhopha, gore ba tle ba bone gore bone ka bobone ke diphologolo.+ 19  Gonne go na le phelelo ka ga bomorwa batho le phelelo ka ga phologolo, mme di na le phelelo e e tshwanang.+ Jaaka se sengwe se swa, se sengwe le sone se a swa;+ mme tsotlhe di na le moya+ o le mongwe fela, mo e leng gore motho ga a na tlotlomalo go feta phologolo, gonne sengwe le sengwe ke lefela. 20  Tsotlhe di ya lefelong le le lengwe.+ Tsotlhe di nnile gone di tswa mo loroleng,+ mme tsotlhe di boela mo loroleng.+ 21  Ke mang yo o itseng moya wa bomorwa batho, gore a o ka ne o tlhatlogela kwa godimo; le moya wa phologolo, gore a o ka ne o fologela kwa tlase mo mmung?+ 22  Ke bone gore ga go na sepe se se botoka go na le gore motho a ipele mo ditirong tsa gagwe,+ gonne eo ke kabelo ya gagwe; ka gonne ke mang yo o tla mo tlisang gore a tle go bona se se tla nnang gone morago ga gagwe?+

Dintlha Tse di Kwa Tlase