Malaki 4:1-6

4  “Gonne, bonang! letsatsi le etla le le tukang jaaka leubelo,+ mme botlhe ba ba boikgodiso le botlhe ba ba dirang boikepo ba tla nna jaaka dirite.+ Letsatsi le le tlang ruri le tla ba kometsa,” go buile Jehofa wa masomosomo, “mo e leng gore ga le kitla le ba tlogelela modi kgotsa kala e kgolo.+  Mme lona ba lo boifang leina la me letsatsi la tshiamo le tla lo phatsimela,+ ka phodiso mo diphukeng tsa lone;+ mme tota lo tla tswa lo ya go tiba ka tlhako fa fatshe jaaka dinamane tse di nontshitsweng.”+  “Ruri lo tla gataka baikepi, gonne ba tla nna jaaka loupa fela kafa tlase ga dipato tsa dinao tsa lona mo letsatsing le ke tsayang kgato ka lone,”+ go buile Jehofa wa masomosomo.  “Gakologelwang molao wa ga Moshe motlhanka wa me o ke o mo laetseng kwa Horeba ka ga Iseraele yotlhe, le melawana le ditshwetso tsa boatlhodi.+  “Bonang! ke lo romelela Elija moporofeti+ pele letsatsi le legolo le le le boitshegang la ga Jehofa+ le tla.  Mme o tla busetsa dipelo tsa borre kwa baneng ba basimane, le dipelo tsa bana ba basimane kwa go borre; gore ke se ka ka tla mme ka itaya lefatshe ka go le senya.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase