Lefitiko 8:1-36

8  Mme Jehofa a bua le Moshe, a re:  “Tsaya Arone mmogo le bomorwawe+ le diaparo+ le leokwane le le tlotsang+ le poo ya tshupelo ya boleo+ le diphelefu tse pedi le seroto sa dikuku tse di sa bedisiwang,+  mme o dire gore phuthego yotlhe e phuthegele+ kwa kgorong ya mogope wa bokopanelo.”+  Mme Moshe a dira fela jaaka Jehofa a ne a mo laetse, mme phuthego ya phuthegela kwa kgorong+ ya mogope wa bokopanelo.  Jaanong Moshe a raya phuthego a re: “Seno ke se Jehofa a laetseng gore se dirwe.”+  Ka jalo Moshe a atametsa Arone le bomorwawe mme a ba tlhapisa+ ka metsi.+  Morago ga moo a mo apesa seaparo se se telele+ mme a mo gatlha ka moitlamo wa lotheka+ a ba a mo apesa seaparo se se se nang mabogo+ le go mo apesa khiba+ a ba a mo gatlha ka moikgatlho+ wa khiba a ba a e bofelela thata mo go ene.  Morago ga moo a baya letlatla la sehuba+ mo go ene a ba a tsenya Urime le Thumime+ mo letlatleng la sehuba.  Morago ga moo a mo rwesa sethathelela tlhogo+ mo tlhogong a ba a baya papetla e e phatsimang ya gouta mo sethathelela tlhogong ka kwa pele ga sone, letshwao le le boitshepo la boineelo,+ fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe. 10  Jaanong Moshe a tsaya leokwane le le tlotsang mme a tlotsa motlaagana+ le tsotlhe tse di neng di le mo go one mme a di itshepisa. 11  Morago ga moo a kgatšha lengwe la lone makgetlo a le supa mo sebesong a ba a tlotsa sebeso+ le dilwana tsotlhe tsa sone le mogotšwana le setlhomo sa one gore a di itshepise. 12  La bofelo a tshela lengwe la leokwane le le tlotsang mo tlhogong ya ga Arone mme a mo tlotsa gore a mo itshepise.+ 13  Morago ga moo Moshe a atametsa+ bomorwa Arone mme a ba apesa diaparo tse di telele a bo a ba gatlha ka meitlamo ya lotheka+ a bo a ba hapa ka dibipatlhogo,+ fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe. 14  Morago ga moo a isa poo+ ya tshupelo ya boleo mme Arone le bomorwawe ba baya diatla tsa bone mo tlhogong+ ya poo ya tshupelo ya boleo. 15  Mme Moshe a e tlhaba+ a tsaya madi+ a a tshasa mo dinakeng tsa sebeso ka monwana go dikologa mme a itshepisa sebeso mo boleong, mme a tshela madi a mangwe otlhe kwa tlase mo sebesong, go se itshepisa gore a dire tetlanyo+ mo go sone. 16  Morago ga moo a tsaya mafura otlhe a a neng a le mo godimo ga mala, le mafura a a mo godimo ga sebete le diphilo tse pedi le mafura a tsone mme Moshe a di kuisa mosi mo sebesong.+ 17  Mme a dira gore poo le letlalo la yone le nama ya yone le boloko jwa yone di fisiwe ka molelo kwa ntle ga bothibelelo,+ fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe. 18  Jaanong a atametsa phelefu ya tshupelo e e fisiwang, mme Arone le bomorwawe ba baya diatla tsa bone mo tlhogong ya phelefu.+ 19  Morago ga moo Moshe a e tlhaba mme a kgatšha madi go dikologa mo sebesong.+ 20  Mme a kgaoganya phelefu ka ditokololo+ tsa yone, mme Moshe a kuisa tlhogo le ditokololo le mafura a diphilo mosi. 21  Mme a tlhatswa mala le memo ka metsi, morago ga moo Moshe a kuisa phelefu yotlhe mosi mo sebesong.+ E ne e le tshupelo e e fisiwang ya lonko lo lo ritibatsang.+ E ne e le tshupelo e e dirwang ka molelo e e yang kwa go Jehofa, fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe. 22  Morago ga moo a atametsa phelefu ya bobedi, phelefu ya go tlhomiwa,+ mme Arone le bomorwawe ba baya diatla tsa bone mo tlhogong ya phelefu. 23  Morago ga moo Moshe a e tlhaba mme a tsaya mangwe a madi a yone a a tshasa mo loretong lwa tsebe ya moja ya ga Arone le mo monwaneng wa kgonotswe wa seatla sa gagwe sa moja le mo monwaneng o mogolo wa lonao lwa gagwe lwa moja.+ 24  Morago ga moo Moshe a atametsa bomorwa Arone mme a tshasa mangwe a madi mo loretong lwa tsebe ya bone ya moja le mo monwaneng wa kgonotswe wa seatla sa bone sa moja le mo monwaneng o mogolo wa lonao lwa bone lwa moja; mme Moshe a kgatšha madi a mangwe otlhe go dikologa mo sebesong.+ 25  Morago ga moo a tsaya mafura le mogatla o o mafura le mafura otlhe a a neng a le mo godimo ga mala,+ le mafura a a mo godimo ga sebete le diphilo tse pedi le mafura a tsone le leoto la moja.+ 26  Mme a tsaya kuku e le nngwe e e sa bedisiwang e e bopegileng jaaka leseka+ le kuku e le nngwe e e bopegileng jaaka leseka ya senkgwe se se tlhakantsweng le leokwane+ le papetlana e le nngwe ya senkgwe+ mo serotong sa dikuku tse di sa bedisiwang se se neng se le fa pele ga ga Jehofa. Morago ga moo a di baya mo godimo ga ditokololo tse di mafura le leoto la moja. 27  Morago ga moo a di baya tsotlhe mo magofing a ga Arone le mo magofing a bomorwawe mme a simolola go di fokisetsa kwa le kwa jaaka tshupelo e e fokwang fa pele ga ga Jehofa.+ 28  Morago ga moo Moshe a di tsaya mo magofing a bone mme a di kuisa mosi mo sebesong mo godimo ga tshupelo e e fisiwang.+ E ne e le setlhabelo sa go tlhomiwa+ sa lonko lo lo ritibatsang.+ E ne e le tshupelo e e dirwang ka molelo e e yang kwa go Jehofa.+ 29  Mme Moshe a tsaya sehuba+ a se fokisetsa kwa le kwa jaaka tshupelo e e fokwang fa pele ga ga Jehofa.+ Se ne sa nna kabelo+ ya ga Moshe e e tswang mo phelefung ya go tlhomiwa, fela jaaka Jehofa a ne a laetse Moshe. 30  Morago ga moo Moshe a tsaya lengwe la leokwane le le tlotsang+ le mangwe a madi a a neng a le mo sebesong a a kgatšha mo go Arone le mo diaparong tsa gagwe le mo go bomorwawe mmogo le mo diaparong tsa bomorwawe. Ka gone a itshepisa+ Arone le diaparo tsa gagwe le bomorwawe+ mmogo le diaparo tsa bomorwawe. 31  Foo Moshe a raya Arone le bomorwawe a re: “Bedisang+ nama fa kgorong ya mogope wa bokopanelo, mme moo ke teng mo lo tla e jelang gone+ le senkgwe se se leng mo serotong sa go tlhomiwa, fela jaaka ke ne ka newa taolo, go twe, ‘Arone le bomorwawe ba tla e ja.’ 32  Mme mo go setseng ga nama le senkgwe lo go fise ka molelo.+ 33  Mme lo se ka lwa tswa mo kgorong ya mogope wa bokopanelo malatsi a le supa,+ go fitlha ka letsatsi la go wela ga malatsi a go tlhomiwa ga lona, ka gonne go tla tsaya malatsi a le supa go thatafatsa seatla sa lona.+ 34  Fela jaaka go dirilwe mo letsatsing leno, Jehofa o laetse gore go dirwe jalo gore lo direlwe tetlanyo.+ 35  Mme lo tla nna kwa kgorong ya mogope wa bokopanelo motshegare le bosigo malatsi a le supa,+ mme lo boloke maikarabelo a go lebelela a ga Jehofa,+ gore lo se ka lwa swa; gonne ke laetswe jalo.” 36  Arone le bomorwawe ba dira dilo tsotlhe tse Jehofa a neng a di laetse ka Moshe.

Dintlha Tse di Kwa Tlase