Lefitiko 22:1-33

22  Mme Jehofa a bua gape le Moshe, a re:  “Bua le Arone le bomorwawe, gore ba nne ba itomolotse mo dilong tse di boitshepo tsa bomorwa Iseraele mme ba se ka ba itshepolola leina la me le le boitshepo+ mo dilong tse ba di intshepisetsang.+ Ke nna Jehofa.  Ba reye o re, ‘Go ya le dikokomana tsa lona, motho ope wa bana botlhe ba lona yo o atamelang dilo tse di boitshepo, tse bomorwa Iseraele ba tla di itshepisetsang Jehofa, fa boitshekologo jwa gagwe bo sa ntse bo le mo go ene,+ moya oo o kgaolwe o tswe fa pele ga me. Ke nna Jehofa.  Ga go na motho ope wa bana ba ga Arone yo e tla reng fa a le molepero+ kgotsa a na le keleketlo+ a bo a ka ja dilo tse di boitshepo go fitlha a itsheka,+ le fa e le yo o amang ope yo o itshekolotsweng ke moya o o suleng+ kgotsa monna yo go tswang peo mo go ene,+  le fa e le motho yo o amang selo sepe se se nyeulang se se mo itshekologetseng+ kgotsa a ama motho yo o mo itshekologetseng ka ga boitshekologo bope jwa gagwe.+  Moya o o amang sepe se se ntseng jalo o tshwanetse go itshekologa go fitlha maitseboa e bile o se ka wa ja sepe sa dilo tse di boitshepo, mme o tlhape nama ya one mo metsing.+  Fa letsatsi le phirimile, a itsheke gape, mme morago ga moo a ka nna a ja dingwe tsa dilo tse di boitshepo, ka gonne ke senkgwe sa gagwe.+  Gape a se ka a ja mmele ope o o setseng o sule kgotsa sepe se se gagogantsweng ke dibatana tsa naga gore a itshekololwe ke gone.+ Ke nna Jehofa.  “‘Mme ba boloke boikarabelo jo ba nang le jone mo go nna, gore ba se ka ba leofa ka ntlha ya go sa bo boloke mme ba tshwanelwa ke go swa+ ka ntlha ya gone ka gonne ba ne ba bo itshepolola. Ke nna Jehofa yo o ba itshepisang. 10  “‘Mme motswakwa ope a se ka a ja sepe se se boitshepo.+ Ope yo o thibeletseng le moperesiti kgotsa modiri yo o thapilweng a se ka a ja sepe se se boitshepo. 11  Mme fa go direga gore moperesiti a reke moya, e le theko ka madi a gagwe, ka tsela eo o ka nna wa kopanela mo go se jeng le ene. Fa e le batlhanka ba ba tsholetsweng mo ntlong ya gagwe, ka tsela eo ba ka nna ba kopanela mo go jeng senkgwe+ sa gagwe. 12  Mme fa go direga gore morwadia moperesiti a nne wa monna yo e leng motswakwa, ka tsela eo a se ka a ja moneelo wa dilo tse di boitshepo. 13  Mme fa go direga gore morwadia moperesiti a nne motlholagadi kgotsa a tlhalwe a se na bana, mme a tshwanelwa ke go boela kwa ntlong ya ga rraagwe jaaka mo bosheng jwa gagwe,+ a ka nna a ja sengwe sa senkgwe+ sa ga rraagwe; mme ga go na motswakwa ope gotlhelele yo o tla se jang. 14  “‘Jaanong fa go direga gore motho a je selo se se boitshepo ka phoso,+ o tshwanetse gore morago ga moo a se oketse ka nngwetlhanong+ ya sone mme a neye moperesiti selo se se boitshepo. 15  Ka jalo ba se ka ba itshepolola dilo tse di boitshepo tsa bomorwa Iseraele, tse ba tla ntshetsang Jehofa moneelo ka tsone,+ 16  mme tota ba dira gore ba sikare kotlhao ya go nna molato ka ntlha ya go ja ga bone dilo tsa bone tse di boitshepo; gonne ke nna Jehofa yo o ba itshepisang.’” 17  Mme Jehofa a tswelela go bua le Moshe, a re: 18  “Bua le Arone le bomorwawe le bomorwa Iseraele botlhe, o ba reye o re, ‘Fa e le motho ope wa ntlo ya Iseraele kgotsa moagi mongwe wa moeng mo Iseraele yo o isang tshupelo ya gagwe,+ a e isetsa maikano ape a bone+ kgotsa ditshupelo dipe tsa bone tse ba di dirang ka go rata,+ tse ba tla di isetsang Jehofa e le tshupelo e e fisiwang, 19  gore ba lo bonele kamogelo+ e tshwanetse gore e bo e itekanetse sentle,+ e le e tonanyana mo motlhapeng, mo diphelefung tse di potlana kgotsa mo dipoding. 20  Lo se ka lwa isa sepe se go nang le bogole mo go sone,+ gonne ga se kitla se lo bonela kamogelo. 21  “‘Mme fa go direga gore motho a isetse Jehofa setlhabelo sa kabalano+ gore a diragatse maikano+ kgotsa e le tshupelo e e dirwang ka go rata, e tshwanetse go nna e e itekanetseng sentle mo motlhapeng kgotsa mo letsomaneng, gore lo bone kamogelo. Go se ka ga nna le bogole bope gotlhelele mo go yone. 22  Sepe se se foufetseng kgotsa se se robegileng kgotsa se se segegileng kgotsa se se nang le kakana kgotsa se se tletseng magogo kgotsa se se duleng dipodi,+ lo se ka lwa isetsa Jehofa sepe sa tseno, le gone lo se ka lwa beela Jehofa tshupelo epe ya tsone e e dirwang ka molelo+ mo godimo ga sebeso. 23  Fa e le poo kgotsa nku e e nang le karolo ya mmele e telele thata kgotsa e khutshwane+ thata, lo ka nna lwa e dira tshupelo e e dirwang ka go rata; mme ga e kitla e amogelwa fa e dirisediwa maikano. 24  Lo se ka lwa isetsa Jehofa e dikgeleswa tsa yone tsa bonna di tšhwatlilweng+ kgotsa di thubilweng kgotsa di somotsweng kgotsa di kgaotsweng, le gone lo se ka lwa di isa tshupelo mo lefatsheng la lona. 25  Mme sepe sa tseno se se tswang mo seatleng sa motswakwa lo se ka lwa se isa jaaka senkgwe sa Modimo wa lona, ka gonne go bola ga tsone go mo go tsone. Di na le bogole.+ Ga di kitla di amogelwa+ mo go lona.’” 26  Mme Jehofa a bua gape le Moshe, a re: 27  “Fa go direga gore go tsalwe poo kgotsa phelefu e potlana kgotsa podi, a e tswelele e na le mmaayone malatsi a le supa,+ mme go simolola mo letsatsing la borobedi go ya pele e tla amogelwa jaaka tshupelo, tshupelo e e dirwang ka molelo e e yang kwa go Jehofa. 28  Fa e le poo le nku, lo se ka lwa e tlhaba mmogo le ngwana wa yone mo letsatsing le le lengwe fela.+ 29  “Mme fa go direga gore lo ntshetse Jehofa setlhabelo sa go ntsha ditebogo,+ lo se ntshe gore lo iponele kamogelo. 30  E tshwanetse go jewa mo letsatsing leo.+ Lo se ka lwa tlogela epe ya yone go fitlha mo mosong.+ Ke nna Jehofa. 31  “Mme lo boloke ditaolo tsa me lo bo lo di dire.+ Ke nna Jehofa. 32  Lo se ka lwa itshepolola leina la me le le boitshepo,+ mme ke tshwanetse go itshepisiwa mo gare ga bomorwa Iseraele.+ Ke nna Jehofa yo o lo itshepisang,+ 33  Yo o lo ntshang mo lefatsheng la Egepeto gore ke itshupe ke le Modimo mo go lona.+ Ke nna Jehofa.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase