Lefitiko 15:1-33

15  Mme Jehofa a tswelela go bua le Moshe le Arone, a re:  “Buang le bomorwa Iseraele, lo ba reye lo re, ‘Fa go direga gore monna ope a bo a na le keleketlo+ e tswa mo serweng sa gagwe sa tsalo, keletlo ya gagwe e itshekologile.  Mme seno e tla nna boitshekologo jwa gagwe ka keleketlo ya gagwe: E ka ne serwe sa gagwe sa tsalo se eletse keleketlo kgotsa serwe sa gagwe sa tsalo se thibane ka ntlha ya keleketlo ya gagwe, ke boitshekologo jwa gagwe.  “‘Bolao bope jo yo o nang le keleketlo a ka lalang mo go jone bo tla itshekologa, le selwana sepe se a ka nnang mo go sone se tla itshekologa.  Mme motho yo o ka amang bolao jwa gagwe a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a tlhape mo metsing mme a itshekologe go fitlha maitseboa.+  Mme ope fela yo o nnang mo selwaneng se yo o nang le keleketlo a neng a ntse mo go sone a tlhatswe+ diaparo tsa gagwe, a tlhape mo metsing mme a itshekologe go fitlha maitseboa.  Mme ope fela yo o amang nama ya yo o nang le keleketlo+ a tlhatswe diaparo tsa gagwe, mme a tlhape mo metsing a itshekologe go fitlha maitseboa.+  Mme mo kgannyeng ya fa yo o nang le keleketlo a kgwela mongwe yo o itshekileng mathe, o tshwanetse gore a tlhatswe diaparo tsa gagwe mme a tlhape mo metsing a itshekologe go fitlha maitseboa.  Mme sale+ epe e yo o nang le keleketlo a neng a ntse mo go yone e tla itshekologa. 10  Mme ope yo o amang sepe se a ntseng mo go sone o tla itshekologa go fitlha maitseboa; mme yo o di tsayang a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a tlhape mo metsing a itshekologe go fitlha maitseboa. 11  Ope yo o ka amiwang ke yo o nang le keleketlo+ a sa tsokotsa diatla tsa gagwe mo metsing o tshwanetse gore a tlhatswe diaparo tsa gagwe a ba a tlhape mo metsing mme a itshekologe go fitlha maitseboa. 12  Mme sejana sa letsopa se yo o nang le keleketlo a ka se amang se tshwanetse go thubaganngwa;+ mme sejana sepe sa logong+ se tshwanetse go tsokodiwa ka metsi. 13  “‘Mme fa go direga gore yo o nang le keleketlo a itsheke mo keleketlong ya gagwe, o tshwanetse gore a ipalele malatsi a le supa a go itshekisiwa+ ga gagwe, mme a tlhatswe diaparo tsa gagwe a ba a tlhape nama ya gagwe mo metsing a a phepa;+ mme a itsheke. 14  Mme mo letsatsing la borobedi a itseele maeba a mabedi+ kgotsa maphoi a mabedi a mannye, mme a tle fa pele ga ga Jehofa kwa kgorong ya mogope wa bokopanelo a ba a a naya moperesiti. 15  Mme moperesiti a a ise, le lengwe e le tshupelo ya boleo mme le lengwe e le tshupelo e e fisiwang;+ mme moperesiti a mo direle tetlanyo fa pele ga ga Jehofa ka ga keleketlo ya gagwe. 16  “‘Jaanong fa go direga gore monna a bo a na le peo e e tswang mo go ene,+ a a tlhape nama yotlhe ya gagwe mo metsing mme a itshekologe go fitlha maitseboa. 17  Mme seaparo sepe le letlalo lepe le peo e tswelang mo go lone le tlhatsiwe ka metsi mme le itshekologe go fitlha maitseboa.+ 18  “‘Fa e le mosadi yo monna yo peo e tswang mo go ene a ka lalang le ene, a ba tlhape mo metsing mme ba itshekologe+ go fitlha maitseboa. 19  “‘Mme fa go direga gore mosadi a bo a na le keleketlo, mme keleketlo ya gagwe mo nameng ya gagwe e le madi,+ a a tswelele malatsi a le supa mo boitshekologong+ jwa go bona kgwedi+ ga gagwe, mme ope yo a mo amang o tla itshekologa go fitlha maitseboa. 20  Mme sepe fela se a ka lalang mo go sone mo boitshekologong jwa go bona kgwedi ga gagwe se tla itshekologa,+ le sengwe le sengwe se a ka nnang mo go sone se tla itshekologa. 21  Mme ope yo o amang bolao jwa gagwe a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a tlhape mo metsing mme a itshekologe go fitlha maitseboa.+ 22  Mme ope yo o amang selwana sepe se a neng a ntse mo go sone a tlhatswe diaparo tsa gagwe, a tlhape mo metsing mme a itshekologe go fitlha maitseboa.+ 23  Mme fa e le gore o ne a ntse mo bolaong kgotsa mo selwaneng se sengwe, fa a se ama,+ o tla itshekologa go fitlha maitseboa. 24  Mme fa go direga gore monna a lale le ene ka tsela epe mme boitshekologo jwa gagwe jwa go bona kgwedi bo nna mo go ene,+ foo a a itshekologe malatsi a le supa, mme bolao bope jo a ka lalang mo go jone bo tla itshekologa. 25  “‘Fa e le mosadi ene, fa go direga gore keleketlo ya madi a gagwe e elele malatsi a le mantsi+ e se nako e e tlwaelegileng ya boitshekologo jwa go bona kgwedi+ ga gagwe, kgotsa fa go direga gore a nne le kelelo lobaka lo loleele go feta boitshekologo jwa go bona kgwedi ga gagwe, malatsi otlhe a keleketlo ya gagwe e e itshekologileng a tla nna jaaka mo malatsing a boitshekologo jwa go bona kgwedi ga gagwe. O itshekologile. 26  Bolao bope jo a ka lalang mo go jone mo go lepe la malatsi a keleketlo ya gagwe, mo go ene, bo tla nna jaaka bolao jwa boitshekologo jwa go bona kgwedi+ ga gagwe, mme selwana sepe se a ka nnang mo go sone se tla itshekologa jaaka boitshekologo jwa go itshekologa ga go bona kgwedi ga gagwe. 27  Ope yo o di amang+ o tla itshekologa, mme a tlhatswe diaparo tsa gagwe a tlhape mo metsing mme a itshekologe go fitlha maitseboa. 28  “‘Le fa go ntse jalo, fa a itshekile mo keleketlong ya gagwe, le ene a ipalele malatsi a le supa, mme morago ga moo o tla itsheka.+ 29  Mme mo letsatsing la borobedi a itseele maeba a mabedi+ kgotsa maphoi a mabedi a mannye, mme a a tlise mo moperesiting kwa kgorong ya mogope wa bokopanelo.+ 30  Mme moperesiti a dire le lengwe tshupelo ya boleo mme le lengwe tshupelo e e fisiwang;+ mme moperesiti a mo direle tetlanyo+ fa pele ga ga Jehofa ka ga keleketlo ya gagwe e e itshekologileng. 31  “‘Mme o boloke bomorwa Iseraele ba lomologile mo boitshekologong jwa bone, gore ba se ka ba swa mo boitshekologong jwa go leswafatsa ga bone motlaagana wa me, o o mo gare ga bone.+ 32  “‘Ono ke molao kaga monna yo o nang le keleketlo+ le monna yo peo e ka tswang+ mo go ene gore a itshekololwe ke yone; 33  le kaga mosadi yo o bonang kgwedi+ mo boitshekologong jwa gagwe, le ope yo o nang le keleketlo ya gagwe e e elelang,+ e ka ne e le monna kgotsa mosadi, le fa e ka nna monna yo o lalang le mosadi yo o itshekologileng.’”

Dintlha Tse di Kwa Tlase