Lefitiko 12:1-8

12  Mme Jehofa a tswelela go bua le Moshe, a re:  “Bua le bomorwa Iseraele, o re, ‘Fa go direga gore mosadi a ithwale peo+ a ba a tshola ngwana wa mosimane, a a itshekologe malatsi a le supa; o tla itshekologa jaaka mo malatsing a boitshekologo fa a bona kgwedi.+  Mme mo letsatsing la borobedi nama ya letlalo la gagwe la bonna e tla rupisiwa.+  Mosadi a nne malatsi a mangwe gape a le masome a mararo le boraro mo mading a go itshekisa. A se ka a ama sepe se se boitshepo, le gone a se ka a tsena mo lefelong le le boitshepo go fitlha malatsi a gagwe a go itshekisa a wela.+  “‘Jaanong fa a ka tshola ngwana wa mosetsana, foo a itshekologe malatsi a le lesome le bonè, jaaka mo nakong ya gagwe ya go bona kgwedi. A nne malatsi a mangwe gape a le masome a marataro le borataro mo mading a go itshekisa.  Mme fa malatsi a go itshekisa ga gagwe ka ntlha ya ngwana wa mosimane kgotsa ka ntlha ya ngwana wa mosetsana a wela o tla tlisa phelefu e potlana e e mo ngwageng wa yone wa ntlha ya tshupelo e e fisiwang+ le lephoi+ le lennye kgotsa leeba la tshupelo ya boleo kwa kgorong ya mogope wa bokopanelo kwa moperesiting.  Mme moperesiti a e ise fa pele ga ga Jehofa mme a mo direle tetlanyo, mme a itsheke mo motsweding wa madi+ a gagwe. Ono ke molao ka ga mosadi yo o tsholang ngwana wa mosimane kgotsa ngwana wa mosetsana.  Mme fa a sa kgone mo go lekaneng go ka bona nku, foo a a tseye maeba a mabedi kgotsa maphoi a mabedi a mannye,+ le lengwe e le la tshupelo e e fisiwang mme le lengwe e le la tshupelo ya boleo, mme moperesiti a mo direle tetlanyo,+ mme a itsheke.’”

Dintlha Tse di Kwa Tlase