Jude 1:1-25

1  Jude, motlhanka wa ga Jesu Keresete, mme e le morwarraagwe Jakobe,+ ke kwalela ba ba biditsweng+ ba ba ratwang kamanong le Modimo Rara+ e bile ba boloketswe+ Jesu Keresete:  E kete lo ka okelediwa+ kutlwelobotlhoko+ le kagiso+ le lorato.+  Baratwa,+ le fa ke ne ke dira boiteko jotlhe go lo kwalela kaga poloko e rotlhe re nang le yone,+ ke bone go tlhokega go lo kwalela gore ke lo rotloetse go lwa ntwa ka thata lo lwela tumelo+ e e neng ya newa baitshepi+ gangwe fela.  Lebaka la me ke gore batho bangwe ba kukunetse mo teng,+ ba Dikwalo di ba laoletseng+ katlholo+ eno bogologolo tala, baikepi,+ ba ba fetolang bopelonomi jo bo sa re tshwanelang jwa Modimo wa rona seipato sa boitshwaro jo bo repileng+ e bile ba itatola+ Mong wa rona yo o esi fela+ le Morena,+ e bong Jesu Keresete.  Ke eletsa go lo gakolola, le fa lo itse dilo tsotlhe+ lo di itsetse ruri gore Jehofa, le mororo a ne a boloka setlhopha sa batho a se ntsha mo lefatsheng la Egepeto,+ morago ga moo o ne a senya ba ba sa bontsheng tumelo.+  Le baengele ba ba sa kang ba boloka boemo jwa bone jwa kwa tshimologong mme ba latlha lefelo la bone le le tshwanetseng la bonno+, o ba beetse katlholo ya letsatsi le legolo+ mo lefifing le le kwenneng ka dikgole tsa bosakhutleng.+  Fela jalo Sodoma le Gomora le metse e e mo tikologong ya tsone,+ fa di sena go dira kgokafalo mo go feteletseng ka mokgwa o o tshwanang le wa ba go sa tswang go buiwa ka bone, tsa bo tsa sala nama morago gore di e dirise ka tsela e e seng ya tlholego,+ di beilwe fa pele ga rona go nna sekao sa tlhagiso+ ka go diragalelwa ke kotlhao ya katlholo ya molelo o o sa khutleng.+  Ka mokgwa o o tshwanang, le fa go ntse jalo, batho bano le bone, ka go ineela mo ditorong,+ ba leswafatsa nama le go itlhokomolosa borena+ e bile ba kgoba ba ba galalelang.+  Mme e rile Mikaele+ moengele yo mogolo+ a ganetsana+ le Diabolo e bile a nganga le ene ka setopo sa ga Moshe,+ o ne a se ka a mo tlisetsa katlholo ka mafoko a go kgoba,+ mme o ne a re: “A Jehofa a go kgaleme.”+ 10  Le fa go ntse jalo batho bano ba bua ka go kgoba, ba bua dilo tsotlhe tse tota ba sa di itseng;+ mme dilo tsotlhe tse ba di tlhaloganyang ka tlholego jaaka diphologolo tse di sa akanyeng,+ ba tswelela ba itshenya mo dilong tseno.+ 11  A bo go latlhega bone, ka gonne ba tsamaile mo tseleng ya ga Kaine,+ e bile ba itlhaganeletse mo tselaneng ya tlolo ya ga Balaame+ gore ba bone maduo, mme ba nyeletse mo puong ya botsuolodi+ ya ga Kora!+ 12  Bano ke mafika a a fitlhegileng kwa tlase ga metsi mo meketeng ya lona ya lorato+ fa ba ntse ba ja mekete le lona, badisa ba ba iphepang kwantle ga poifo;+ maru a a se nang metsi, a a heheutlelwang kwa le kwa+ ke diphefo;+ ditlhare mo bofelong jwa letlhafula, mme di se na maungo, tse di suleng gabedi, tse di kumotsweng;+ 13  makhubu a a tlhaga a lewatle a a phokang mafulo a dilo tsa one tse di bakang ditlhong;+ dinaledi tse di se nang tsela e e tlhomameng, tse di nnang di boloketswe bontsho jwa lefifi ka bosaengkae.+ 14  Ee, wa bosupa mo tlhatlhamanong go tswa kwa go Adame, e bong Enoke,+ le ene o ne a porofeta ka ga bone, fa a ne a re: “Bona! Jehofa o ne a tla le dimiriate tsa gagwe tse di boitshepo,+ 15  go tla go diragatsa katlholo mo go botlhe,+ le go supa baikepi botlhe ba le molato mabapi le ditiro tsotlhe tsa bone tsa boikepo tse ba di dirileng ka boikepo, le ka ga dilo tsotlhe tse di tsitsibanyang tse baleofi ba e leng baikepi ba di buileng ka ene.”+ 16  Batho bano ke bangongoregi,+ bagaladi kaga seemo sa bone sa botshelo, ba ba dirang go ya ka dikeletso tsa bone,+ melomo ya bone e bua dilo tsa boikgogomoso,+ ba ntse ba kgatlhwa ke batho ba maemo+ gore ba iponele molemo. 17  Mme lona, baratwa, gakologelwang mafoko a baaposetoloi ba Morena wa rona Jesu Keresete+ ba a builweng pelenyana, 18  ka mo ba neng ba tle ba lo reye ba re: “Mo nakong ya bofelo go tla nna le basotli, ba ba dirang go ya ka dikeletso tsa bone tsa dilo tse di boikepo.”+ 19  Bano ke bone ba ba bakang dikgaogano,+ batho sephologolo,+ ba ba se nang bomoya.+ 20  Mme lona baratwa, ka go ikaga+ mo tumelong ya lona+ e e boitshepotshepo, le go rapela ka moya o o boitshepo,+ 21  ipolokeng mo loratong lwa Modimo,+ lo ntse lo letetse kutlwelobotlhoko+ ya Morena wa rona Jesu Keresete lo solofetse botshelo jo bo sa khutleng.+ 22  Gape, tswelelang pele lo bontsha bangwe ba ba nang le dipelaelo+ kutlwelobotlhoko;+ 23  ba bolokeng+ ka go ba swatola mo molelong.+ Mme tswelelang pele lo bontsha ba bangwe kutlwelobotlhoko, lo dire jalo ka poifo, lo ntse lo tlhoile le eleng seaparo sa kafa teng se se mathegetsweng ke nama.+ 24  Jaanong a yo o kgonang go lo disa+ gore lo se ka lwa kgotšwa le go lo baya lo se na molato+ mo ponong ya kgalalelo ya gagwe ka boipelo jo bogolo, 25  Modimo yo o esi fela e bong Mmoloki+ wa rona ka Jesu Keresete+ Morena wa rona, a nne le kgalalelo,+ tlotlomalo, thata+ le taolo+ ka bosakhutleng+ jotlhe jo bo fetileng mme jaanong go ya bosakhutleng+ jotlhe. Amen.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase