Joshua 23:1-16

23  Mme ga diragala malatsi a le mantsi morago ga Jehofa a sena go naya Iseraele boikhutso+ mo babeng botlhe ba bone mo tikologong yotlhe, fa Joshua a ne a tsofetse e bile a na le malatsi a le mantsi thata,+  gore Joshua a bitse Iseraele yotlhe,+ banna ba yone ba bagolwane le ditlhogo tsa yone le baatlhodi ba yone le badiredi ba yone,+ mme a ba raya a re: “Mme nna, ke tsofetse, ke na le malatsi a le mantsi thata.  Mme lona, lo bone sotlhe se Jehofa Modimo wa lona a se dirileng ditšhaba tseno tsotlhe ka ntlha ya lona,+ ka gonne Jehofa Modimo wa lona ke ene yo o neng a lo tlhabanela.+  Bonang, ke lo abetse ditšhaba tseno ka bola+ tse di setseng go nna boswa jwa ditso tsa lona, le ditšhaba tsotlhe tse ke di fedisitseng,+ go simolola kwa Joredane go ya Lewatleng le Legolo kwa bophirimatsatsi.+  Mme Jehofa Modimo wa lona ke ene yo o neng a nna a ba kgorometsa a ba ntsha fa pele ga lona,+ mme a ba gapela thuo ka ntlha ya lona, mme lo ne lwa rua lefatshe la bone, fela jaaka Jehofa Modimo wa lona a ne a lo solofeditse.+  “Mme lo nne pelokgale+ thata go boloka le go dira sotlhe se se kwadilweng mo bukeng+ ya molao wa ga Moshe ka go se o fapogele kafa mojeng kgotsa kafa molemeng+ le ka motlha,  ka go se tsene mo gare ga ditšhaba tseno+ le ka motlha, tseno tse di setseng le lona. Mme lo se ka lwa umaka maina a medimo+ ya tsone le fa e le go ikana ka yone,+ le gone lo se ka lwa e direla le fa e le go e ikobela.+  Mme ke Jehofa Modimo wa lona yo lo tshwanetseng go mo ngaparela,+ fela jaaka lo dirile go fitlha mo letsatsing leno.  Mme Jehofa o tla leleka ditšhaba tse dikgolo tse di thata fa pele ga lona.+ (Mme lona, ga go na monna ope yo o neng a ema fa pele ga lona go fitlha mo letsatsing leno.)+ 10  Monna a le mongwe fela wa lona o tla lelekisa sekete,+ ka gonne Jehofa Modimo wa lona ke ene yo o lo tlhabanelang,+ fela jaaka a lo solofeditse.+ 11  Mme lo dise+ meya ya lona ka metlha ka go rata Jehofa Modimo wa lona.+ 12  “Mme fa ka tsela epe fela lo ka boela morago+ lo bo lo ngaparela se se setseng sa ditšhaba+ tseno, tseno tse di setseng le lona, lo dira dikgolagano tsa lenyalo+ le tsone lo bo lo tsena mo gare ga tsone, le tsone mo gare ga lona, 13  ruri lo itse gore Jehofa Modimo wa lona ga a kitla a tswelela go gapela ditšhaba tseno thuo ka ntlha ya lona;+ mme e tla nna jaaka serai mo go lona le jaaka seru le jaaka seme se se nang le mafuto mo ditlhakoreng tsa lona+ le jaaka mitlwa mo matlhong a lona go fitlha lo nyelela mo lefatsheng le le molemo leno le Jehofa Modimo wa lona a le lo neileng.+ 14  “Jaanong bonang! gompieno ke tsamaya ka tsela ya lefatshe lotlhe,+ mme lo itse sentle ka dipelo tsa lona tsotlhe le ka meya ya lona yotlhe gore ga go na lefoko le le lengwe le le sa diragadiwang mo mafokong otlhe a a molemo a Jehofa Modimo wa lona a a buileng le lona. A lo diragaletse otlhe fela. Ga go na le fa le le lengwe la one le le sa diragalang.+ 15  Mme go tla diragala gore, fela jaaka lefoko lotlhe le le molemo le Jehofa Modimo wa lona a le buileng le lona le lo diragaletse,+ fela jalo Jehofa o tla lo tlisetsa lefoko lotlhe le le bosula go fitlha a lo nyeletsa mo lefatsheng le le molemo leno le Jehofa Modimo wa lona a le lo neileng,+ 16  ka ntlha ya go tlola ga lona kgolagano ya ga Jehofa Modimo wa lona e a e lo laoletseng, le ka gonne lo ne lwa ya go direla medimo e mengwe le go e ikobela.+ Mme ruri bogale jwa ga Jehofa bo tla lo tukela,+ mme lo tla nyelela ka bonako mo lefatsheng le le molemo le a le lo neileng.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase