Johane 9:1-41

9  Jaanong ya re a feta a bona monna mongwe yo o neng a foufetse fa e sa le a tsholwa.  Mme barutwa ba gagwe ba mmotsa ba re: “Rabi,+ ke mang yo o leofileng,+ monna yono kgotsa batsadi ba gagwe,+ mo go dirileng gore a tsalwe a foufetse?”  Jesu a araba a re: “Ga se monna yono yo o leofileng le fa e le batsadi ba gagwe, mme e ne e le gore ditiro tsa Modimo di bonadiwe mo go ene.+  Re tshwanetse go dira ditiro tsa yo o nthomileng go sa ntse go le motshegare;+ bosigo+ bo e tla jo mo go jone go se nang motho ope yo o ka dirang.  Fa fela ke le mo lefatsheng, ke lesedi la lefatshe.”+  Fa a sena go bua dilo tseno, a kgwela mathe fa fatshe a bo a dira seretse ka mathe, a baya seretse sa gagwe mo matlhong a monna yono+  mme a mo raya a re: “Tsamaya o ye go tlhapa+ mo mogobeng wa Siloame”+ (mo go ranolwang ka go re ‘Rometswe’). Jalo a tswa a ya go tlhapa,+ mme a boa a bona.+  Jalo baagelani le ba pele ba neng ba tle ba bone gore e ne e le mokopi ba re: “Yono ke monna yo o neng a tle a nne mme a kope, a ga go jalo?”+  Bangwe ba ne ba re: “Ke ene yono.” Ba bangwe ba re: “Legoka, fela o tshwana le ene.” Monna yono a re: “Ke nna.” 10  Ka gone ba mo raya ba re: “Matlho a gago a butswe jang he?”+ 11  A araba a re: “Monna yo o bidiwang Jesu o ne a dira seretse a bo a se tshasa mo matlhong a me mme a nthaya a re, ‘Ya kwa Siloame+ mme o tlhape.’ Jalo ke ne ka ya go tlhapa mme ka kgona go bona.” 12  Foo ba mo raya ba re: “O kae monna yoo?” Ene a re: “Ga ke itse.” 13  Ba isa monna yo o kileng a bo a foufetse yono kwa Bafarasaing. 14  Ga diragala gore e bo e le Sabata+ ka letsatsi le Jesu a neng a dira seretse ka lone mme a bula matlho a gagwe.+ 15  Jalo, ka nako eno Bafarasai le bone ba simolola go mmotsa gore o kgonne jang go bona.+ A ba raya a re: “O ne a baya seretse mo matlhong a me, mme ke ne ka tlhapa mme ka kgona go bona.” 16  Jalo bangwe ba Bafarasai ba re: “Yono ga se monna yo o tswang kwa Modimong, ka gonne ga a boloke Sabata.”+ Ba bangwe ba re: “Motho yo e leng moleofi o ka dira jang ditshupo+ tsa mofuta oo?” Jalo go ne go na le kgaogano+ mo gare ga bone. 17  Ka gone, gape ba raya monna yo o foufetseng ba re: “Wa reng ka ga gagwe, ka a butse matlho a gago?” Monna yono a re: “Ke moporofeti.”+ 18  Le fa go ntse jalo, Bajuda ba ne ba se ka ba mo dumela gore o ne a ntse a foufetse mme o ne a kgona go bona, go fitlha ba bitsa batsadi ba monna yono yo o neng a kgona go bona. 19  Mme ba ba botsa ba re: “A yono ke morwaalona yo lo reng o ne a tsalwa a foufetse? Go tla jang, he, gore a bo a bona mo nakong eno?” 20  Ke fa batsadi ba gagwe ba araba ba re: “Re a itse gore yono ke morwa wa rona le gore o ne a tsalwa a foufetse. 21  Mme gore go tla jang gore jaanong a bo a bona ga re itse, kgotsa gore ke mang yo o butseng matlho a gagwe ga re itse. Mmotseng. O godile. O tshwanetse go ipuelela.” 22  Batsadi ba gagwe ba ne ba bua dilo tseno ka gonne ba ne ba boifa+ Bajuda, gonne Bajuda ba ne ba setse ba dumalane gore, fa mongwe a bolela fa a dumela gore ke Keresete, o tshwanetse go lelekwa mo sinagogeng.+ 23  Ke gone ka moo batsadi ba gagwe ba neng ba re: “O godile. Mmotseng.” 24  Jalo lekgetlo la bobedi ba bitsa monna yono yo o neng a ntse a foufetse mme ba mo raya ba re: “Galaletsa Modimo;+ re a itse gore monna yono ke moleofi.” 25  Mme ene a araba a re: “Gore a ke moleofi ga ke itse. Selo se le sengwe se ruri ke se itseng, ke gore, le mororo ke ne ke foufetse, ke a bona mo nakong eno.” 26  Jalo ba mo raya ba re: “O ne a go dirang? O butse jang matlho a gago?” 27  A ba araba a re: “Ke setse ke lo boleletse, mme le fa go ntse jalo lo ne lwa se ka lwa reetsa. Ke ka ntlha yang fa lo batla go utlwa gape? Le lona ga lo batle go nna barutwa ba gagwe, ga ke re?” 28  Foo ba mo kgala ba re: “O morutwa wa monna yole, mme rona re barutwa ba ga Moshe. 29  Re a itse gore Modimo o buile le Moshe;+ mme fa e le monna yono ene, ga re itse kwa a tswang gone.”+ 30  Fa monna yono a araba a ba raya a re: “Seno se a gakgamatsa eleruri,+ gore ga lo itse kwa a tswang gone, mme le fa go ntse jalo o butse matlho a me. 31  Re a itse gore Modimo ga a reetse baleofi,+ mme fa mongwe a boifa Modimo a bo a dira thato ya gagwe, o a mo reetsa.+ 32  Go tswa bogologolong ga go ise go ke go utlwiwe gore mongwe o butse matlho a motho yo o tsetsweng a le sefofu. 33  Fa monna yono a ne a sa tswe kwa Modimong,+ o ne a ka se ka a dira sepe ka gope.” 34  Fa ba araba ba mo raya ba re: “O tsaletswe mo maleong gotlhelele,+ le fa go ntse jalo a o ruta rona?” Mme ba mo leleka!+ 35  Jesu a utlwalela gore ba ne ba mo lelekile, mme fa a mmona, a re: “A o dumela mo go Morwa+ motho?” 36  Monna yono a araba a re: “Kana ene ke mang, rra, gore ke dumele mo go ene?” 37  Jesu a mo raya a re: “O mmone e bile, mo godimo ga moo, yo o buang le wena ke ene yoo.”+ 38  Foo a re: “Ruri ke dumela mo go ene, Morena.” Mme a obama+ fa pele ga gagwe. 39  Mme Jesu a re: “Ke tletse katlholo+ eno mo lefatsheng leno: gore ba ba sa boneng ba tle ba bone+ mme ba ba bonang ba tle ba foufale.”+ 40  Bangwe ba Bafarasai ba ba neng ba na le ene ba utlwa dilo tseno, mme ba mo raya ba re: “Ga re a foufala le rona,+ ga ke re?” 41  Jesu a ba raya a re: “Fa lo ne lo foufetse, lo ka bo lo se na boleo. Mme jaanong lwa re, ‘Re a bona.’+ Boleo+ jwa lona ga bo tloge.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase