Johane 18:1-40

18  Fa Jesu a sena go bua dilo tseno, a tswa le barutwa ba gagwe ba kgabaganya molatswana wa Kiderona+ o o phothoselang mariga ba ya kwa go neng go na le tshingwana gone, mme ene le barutwa ba gagwe ba tsena mo go yone.+  Jaanong Judase, yo o mo okang, le ene o ne a itse lefelo leno, ka gonne Jesu o ne a ile a kopanela koo le barutwa ba gagwe+ makgetlo a le mantsi.  Jalo Judase a tsaya mophato wa masole le badiredi ba baperesiti ba bagolo le ba Bafarasai mme ba tla koo ka dirumola tsa molelo le dipone le dibetsa.+  Jalo, e re ka Jesu a itse dilo tsotlhe tse di tlang mo go ene,+ a ya a ba raya a re: “Lo batla mang?”  Ba mo araba ba re: “Jesu Monasaretha.”+ A ba raya a re: “Ke nna.” Jaanong Judase, yo o mo okang,+ le ene o ne a eme le bone.  Le fa go ntse jalo, e rile a ba raya a re: “Ke nna,” ba kata ka morago+ mme ba wela fa fatshe.  Jalo a ba botsa gape a re: “Lo batla mang?” Ba re: “Jesu Monasaretha.”  Jesu a araba a re: “Ke lo boleletse gore ke nna. Jalo, fa e le gore ke nna yo lo mpatlang, lesang bano ba tsamaye”;  gore lefoko le tle le diragadiwe le a neng a le bua a re: “Mo go ba o ba nneileng ga ke a latlhegelwa le ke a le mongwe fela.”+ 10  Foo Simone Petere, e re ka a ne a tshotse tšhaka, a e somola mme a itaya motlhanka wa moperesiti yo mogolo a ba a kgaola tsebe ya gagwe ya moja.+ Leina la motlhanka yono e ne e le Maleko. 11  Le fa go ntse jalo, Jesu a raya Petere a re: “Tsenya tšhaka mo kgatleng ya yone.+ Senwelo se Rara a se nneileng, a ga ke a tshwanela go se nwa+ le fa go ka nna jang?” 12  Foo mophato wa masole le molaodi wa sesole le badiredi ba Bajuda ba tshwara Jesu mme ba mmofa, 13  ba mo isa pele kwa go Anase; gonne e ne e le mogogwadia Kaiafase, yo e neng e le moperesiti yo mogolo mo ngwageng oo.+ 14  Tota e bile, Kaiafase e ne e le ene yo o neng a gakolola Bajuda gore go ne go tswela bone mosola gore monna a le mongwe a swe mo boemong jwa batho.+ 15  Jaanong Simone Petere o ne a setse Jesu morago+ a na le morutwa yo mongwe. Morutwa yoo o ne a itsiwe ke moperesiti yo mogolo, mme a tsena le Jesu mo lolwapeng lwa moperesiti yo mogolo, 16  mme Petere o ne a eme kwa ntle fa kgorong.+ Jalo morutwa yo mongwe, yo o neng a itsiwe ke moperesiti yo mogolo, a tswa a bua le molebedi wa kgoro mme a tsenya Petere. 17  Foo lelata lengwe, le e leng molebedi wa kgoro, la raya Petere la re: “Le wena o mongwe wa barutwa ba monna yono, ga ke re?” A re: “Ga ke ene.”+ 18  Jaanong batlhanka le badiredi ba ne ba eme fa gaufi, e re ka ba ne ba gotsitse molelo wa malatlha,+ ka gonne go ne go le tsididi, ba ne ba ikomosa. Petere le ene o ne a eme le bone mme a ikomosa. 19  Mme jalo moperesiti yo mogolo a botsa Jesu ka ga barutwa ba gagwe le ka ga thuto ya gagwe. 20  Jesu a mo araba a re: “Ke buile le lefatshe phatlalatsa. Ka metlha ke ne ke ruta mo sinagogeng le mo tempeleng,+ koo Bajuda botlhe ba phuthegelang gone; mme ga ke a bua sepe mo sephiring. 21  Ke ka ntlha yang o botsa nna? Botsa ba ba utlwileng se ke se buileng le bone. Bona! Bano ba itse se ke se buileng.” 22  Morago ga go bua dilo tseno, mongwe wa badiredi yo o neng a eme fa gaufi a faphola+ Jesu mo sefatlhegong mme a re: “A ke tsela e o arabang moperesiti yo mogolo ka yone?” 23  Jesu a mo araba a re: “Fa ke buile ka tsela e e phoso, supa ka ga phoso eo; mme fa ke buile sentle, ke ka ntlha yang fa o ntitaya?” 24  Foo Anase a mo romela a bofilwe kwa go Kaiafase moperesiti yo mogolo.+ 25  Jaanong Simone Petere o ne a eme mme a ikomosa. Foo ba mo raya ba re: “Le wena o mongwe wa barutwa ba gagwe, ga ke re?” A latola a re: “Ga ke ene.”+ 26  Mongwe wa batlhanka ba moperesiti yo mogolo, e le wa losika lwa monna yo Petere a neng a kgaola tsebe ya gagwe,+ a re: “Ke go bone kwa tshingwaneng le ene, a ga go jalo?” 27  Le fa go ntse jalo, Petere a latola gape; mme ka yone nako eo mokoko wa lela.+ 28  Foo ba isa Jesu kwa ntlong ya segosi ya molaodi+ go tswa kwa go Kaiafase. Jaanong go ne go sa le moso. Mme bone ba ne ba se ka ba tsena mo ntlong ya segosi ya molaodi, gore ba tle ba se ka ba leswafala+ mme ba tle ba je tlolaganyo. 29  Jalo Pilato a tswela kwa ntle kwa go bone mme a re: “Lo latofatsa monna yono ka eng?”+ 30  Fa ba araba ba mo raya ba re: “Fa monna yono e ne e se modiraphoso, re ka bo re sa mo tlisa kwa go wena.” 31  Ka gone Pilato a ba raya a re: “Mo tseyeng lona ka bolona mme lo mo atlhole go ya ka molao wa lona.”+ Bajuda ba mo raya ba re: “Ga go kafa molaong gore re bolaye ope.”+ 32  Seno, gore lefoko la ga Jesu le tle le diragadiwe le a neng a le bua go kaya gore ke loso lwa mofuta ofe lo a neng a laoletswe go lo swa.+ 33  Jalo Pilato a tsena gape mo ntlong ya segosi ya molaodi mme a bitsa Jesu a mo raya a re: “A o kgosi ya Bajuda?”+ 34  Jesu a araba a re: “A o bua seno se tswa mo go wena, kgotsa a ba bangwe ba go boleletse ka ga me?”+ 35  Pilato a araba a re: “Ga ke Mojuda, ga ke re? Setšhaba sa gago le baperesiti ba bagolo ba go tlisitse mo go nna.+ O dirileng?” 36  Jesu a araba+ a re: “Bogosi jwa me ga se karolo ya lefatshe leno.+ Fa bogosi jwa me e ne e le karolo ya lefatshe leno, batlhokomedi ba me ba ka bo ba tlhabane+ gore ke se ka ka neelwa Bajuda. Mme, kafa go ntseng ka gone, bogosi jwa me ga bo tswe mo motsweding ono.” 37  Jalo Pilato a mo raya a re: “Mme jaanong, a o kgosi?” Jesu a araba a re: “Wena ka bowena wa re ke kgosi.+ Ke tsaletswe sone seo, e bile ke tletse sone seo mo lefatsheng, gore ke supe ka ga boammaaruri.+ Mongwe le mongwe yo o mo letlhakoreng la boammaaruri+ o reetsa lentswe la me.”+ 38  Pilato a mo raya a re: “Boammaaruri ke eng?” Morago ga go rialo, a tswela gape kwa Bajudeng mme a ba raya a re: “Ga ke bone molato ope mo go ene.+ 39  Mo godimo ga moo, lo na le mokgwa wa gore ke lo gololele monna mongwe ka tlolaganyo.+ Jalo, a lo eletsa gore ke lo gololele kgosi ya Bajuda?” 40  Foo ba goa gape, ba re: “E seng monna yono, mme Barabase!” Jaanong Barabase e ne e le senokwane.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase