Jobe 4:1-21

4  Mme Elifase+ wa Motemane a fetola a re:   “Fa mongwe a go leka ka lefoko, a o tla felelwa ke nonofo?Mme ke mang yo o kgonang go thibela mafoko?   Bona! O siamisitse ba le bantsi,+E bile o ne o tle o nonotshe+ diatla tse di bokoa.   Mafoko a gago, a ne a tsosa+ ope fela yo o kgotšwang;Le mangole a a kgwetlhang o ne o a nonotsha.+   Mme mo nakong eno go tla mo go wena, mme o felelwa ke nonofo;Go a go ama, mme o a fuduega.   A poifo ya bomodimo ga se lone lebaka la gore o nne le tshepo?A tsholofelo ya gago ga se bothokgami+ jwa ditsela tsa gago?   Gakologelwa, tsweetswee: Ke mang yo o se nang molato yo o kileng a nyelela?Mme ke kae kwa ba ba thokgameng+ ba kileng ba nyelediwa gone?   Go ya ka se ke se boneng, ba ba logang maano a se se utlwisang botlhokoLe ba ba jalang matshwenyego ba tla a roba.+   Ba nyelela ka mohemo wa Modimo,E bile ba tla mo bokhutlong ka moya wa bogale jwa gagwe. 10  Go na le go kurutla ga tau, le modumo wa tawana,Mme meno a ditawana tse di seriri a a robega. 11  Tau e a swa ka gonne go se na se e se tsomang,Mme ditawana di a kgaogana. 12  Jaanong lefoko le ne la tlisiwa mo go nna go nanabelwa,Mme tsebe ya me ya utlwa go sebiwa ga lone,+ 13  Mo dikakanyong tse di tlhobaetsang tsa diponatshegelo tsa bosigo,Fa banna ba welwa ke boroko jo bogolo. 14  Ke ne ka tlelwa ke poifo, le go roroma,Mme e ne ya tlatsa marapo a me a mantsi ka poifo. 15  Mme moya ka boone o ne wa feta mo godimo ga sefatlhego sa me;Moriri wa letlalo la me o ne wa simolola go tlhonya. 16  O ne wa ema o sa tshikinyege,Mme ga ke a ka ka lemoga ponalo ya one;Go ne go na le sebopego sengwe fa pele ga matlho a me;Go ne go na le tshisibalo, mme jaanong ka utlwa lentswe: 17  ‘Motho yo o nang le go swa—a a ka nna yo o siameng go feta Modimo?Kgotsa a monna yo o nonofileng a ka nna phepa go feta Modiri wa gagwe?’ 18  Bona! Ga a na tumelo mo batlhankeng ba gagwe,Mme o pega barongwa ba gagwe molato. 19  A bo go ntse jalo segolo jang ne ka ba ba nnang mo matlong a letsopa,Ba motheo wa bone o leng mo loroleng!+Motho o ba thubaganya ka bonako go feta motoutwane. 20  Ba a thubaganngwa go tloga mo mosong go fitlha maitseboa;Ba nyelela ka bosaengkae go se na ope yo o go tsenyang mo pelong. 21  A mogala wa mogope o o mo go bone ga o a somolwa?Ba swa ka ntlha ya go tlhaela botlhale.

Dintlha Tse di Kwa Tlase