Jobe 23:1-17

23  Mme Jobe a araba a re:   “Le e leng gompieno go tshwenyega+ ga me ke botsuolodi;Seatla sa me se boima ka ntlha ya go fegelwa ga me.   E kete ruri nka bo ke itse kwa nka mmonang teng!+Ke ne ke tla tla kwa bonnong jwa gagwe jo bo tlhomameng.+   Ke ne ke tla isa kgetsi ya tshiamiso fa pele ga gagwe,Mme molomo wa me ke ne ke tla o tlatsa ka mafoko a go iphemela;  Ke ne ke tla itse mafoko a a nkarabang ka one,Mme ke ne ke tla akanyetsa se a se mpolelelang.+   A o ne a tla ganetsana le nna ka maatla a magolo?Nyaa tlhe! Ruri ene ka boene o ne a tla ntsaya tsia.+   Yo o thokgameng o tla tlhamalatsa dilo le ene koo,Mme ke tla tswa kwa moatlhoding wa me ke babalesegile ka bosaengkae.   Bona! Ke ya kwa botlhaba, mme ga a yo;Ke boela teng gape, mme ga ke kgone go mo lemoga;+   Ke ya kwa molemeng kwa a dirang gone, mme ga ke mmone;O fapogela kwa mojeng, mme ga ke mmone. 10  Gonne o itse sentle tsela e ke e tsayang.+Morago ga fa a sena go nteka, ke tla tswa jaaka gouta.+ 11  Lonao lwa me lo tshwere dikgato tsa gagwe;Ke bolokile tsela ya gagwe, mme ga ke fapoge.+ 12  Ga ke tswe+ mo taelong ya dipounama tsa gagwe.Ke bolokile mafoko a molomo+ wa gagwe go feta se ke se laoletsweng. 13  O mogopolo mongwe fela, mme ke mang yo o ka emelelanang le ene?+Moya wa gagwe o na le keletso, mme o tla e diragatsa.+ 14  Gonne o tla diragatsa ka botlalo se ke se laoletsweng,+Mme o na le dilo di le dintsi tse di tshwanang le tseno. 15  Ke sone se ke ikutlwang ke fuduegile ka ntlha ya gagwe;Ke itshupa ke le kelotlhoko mme ke a mmoifa.+ 16  Le Modimo ka boene o dirile pelo ya me boi,+Mothatayotlhe ka boene o mphuduile.+ 17  Gonne ga ke a didimatswa ka ntlha ya lefifi,Kgotsa ka gonne letobo le bipile sefatlhego sa me.

Dintlha Tse di Kwa Tlase