Jobe 10:1-22

10  “Moya wa me o ila botshelo jwa me.+Ke tla bua kaga go tshwenyega ga me.Ke tla bua moya wa me o utlwile botlhoko!   Ke tla raya Modimo ke re, ‘O se ka wa mpolela ke le yo o boikepo.Ntire gore ke itse gore ke ka ntlha yang fa o ganetsana le nna.   A go molemo mo go wena gore o dire phoso,+Gore o gane matswela a tiro ya bonatla ya diatla tsa gago,+Le gore o phatsimele boikaelelo jwa baikepi?   A o na le matlho+ a nama,Kgotsa a o bona jaaka motho yo o nang le go swa a bona?+   A malatsi a gago a ntse fela jaaka a motho yo o nang le go swa,+Kgotsa dingwaga tsa gago di ntse fela jaaka malatsi a monna yo o nonofileng,   Gore o tle o leke go batla tlolo ya meLe gore o nne o senke+ boleo jwa me?   Le gone mono o go dira o ntse o itse gore ga ke na molato,+Mme go se na yo o gololang mo seatleng sa gago?+   Diatla tsa gago di mpopile mo di neng tsa ntira+Gotlhe fela, le fa go ntse jalo o a nkometsa.   Gakologelwa, tsweetswee, gore o ntirile ka letsopa+Mme o tla dira gore ke boele mo loroleng.+ 10  A o ne wa se ka wa ntsholola jaaka mashiLe go nthemisa+ jaaka tšhisi? 11  O ne wa nkapesa ka letlalo le namaLe go ntoga+ ka marapo le mesifa. 12  O nneile+ botshelo le bopelonomi jwa lorato;Mme tlhokomelo+ ya gago e disitse moya wa me. 13  Mme dilo tseno o di fitlhile mo pelong ya gago.Ke itse sentle gore dilo tseno di na le wena. 14  Fa e le gore ke leofile mme o ile wa nna wa nteba+E bile o sa nkaye ke se na molato+ mo tlolong ya me; 15  A bo go latlhega nna,+ fa ke le molato!Mme fa e le gore ga ke na molato, nka nna ka se tsholetse tlhogo ya me,+Ke kgobeletswe tlontlologo mme ke tletse pogisego.+ 16  Fa e itshwara ka mabela,+ o tla ntsoma+ jaaka tawana,Mme gape o tla itshupa o le yo o gakgamatsang mo kgannyeng ya me. 17  O tla tlisa basupi ba gago ba basha fa pele ga me,Mme o tla dira gore kgalefo ya gago mo go nna e nne kgolo go feta;Ke na le bothata mo godimo ga bothata. 18  Ka jalo ke ka ntlha yang o ne wa nketsha mo sebopelong?+Nkabo bogolo ke ile ka swa, gore le fa e le leitlho le se ka la mpona, 19  Gone koo nkabo ke nnile jaaka yo o sa nnang gone;Nkabo ke ntshitswe mo sebopelong ke bo ke fetela kwa lefelong la go fitlhela.’ 20  A malatsi a me ga a mmalwa?+ A a tlogele,A a fapose matlho a gagwe mo go nna, gore ke tle ke itumele+ go le gonnye 21  Pele ga ke tsamaya—mme ga ke na go boa+Ke ya kwa lefatsheng la lefifi le moriti o montsho,+ 22  Ke ya kwa lefatsheng la phifalo e e tshwanang le letobo, la moriti o montshoLe khuduego, koo go sa tlholeng go phatsima gone fa e se letobo fela.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase