Jeremia 44:1-30

44  Lefoko le le neng la tla mo go Jeremia le ya kwa Bajudeng botlhe ba ba neng ba nna mo lefatsheng la Egepeto,+ ba ba nnang kwa Migedole+ le kwa Tapanese+ le Nofe+ le kwa lefatsheng la Patherose,+ le re:  “Jehofa wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile jaana, ‘Lona lo bone masetlapelo otlhe a ke a tlisitseng mo Jerusalema+ le mo metseng yotlhe ya Juda, mme e ntse lefelo le le swafetseng mo letsatsing leno, mme ga go na monni mo go yone.+  Ke ka ntlha ya bosula jwa bone jo ba bo dirileng gore ba tle ba nkgopise ka go ya go kuisetsa medimo e mengwe e ba sa e itseng mosi wa setlhabelo+ le go e direla, e e sa itsiweng ke lona kgotsa borraalonamogologolwane.+  Mme ke ne ka nna ka roma batlhanka ba me botlhe e bong baporofeti kwa go lona, ke tsoga go sa le phakela ke ba roma,+ ke re: “Ka tsweetswee, lo se ka lwa dira selo sa mofuta ono se se makgapha se ke se tlhoileng.”+  Mme ba ne ba se ka ba reetsa,+ le fa e le go sekega tsebe ya bone gore ba boe ka morago mo bosuleng jwa bone ka go sa kuisetse medimo e mengwe mosi wa setlhabelo.+  Ka jalo, tšararego ya me, le bogale jwa me, di ne tsa tshololwa mme tsa tuka mo metseng ya Juda le mo mebileng ya Jerusalema;+ mme ya nna lefelo le le swafetseng, le le kgakgabetseng, jaaka mo letsatsing leno.’+  “Mme jaanong Jehofa wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile jaana, ‘Ke ka ntlha yang fa lo bakela meya ya lona masetlapelo a magolo,+ gore lo kgaole monna le mosadi mo go lona, ngwana le losea lo lo anyang,+ mo gare ga Juda, gore lo se itshadisetse masalela;  ka go nkgopisa ka ditiro tsa diatla tsa lona ka go kuisetsa medimo e mengwe+ mosi wa setlhabelo mo lefatsheng la Egepeto, le lo tsenang mo go lone go tla go aga teng lo le baeng; ka boikaelelo jwa go ikgaola le ka boikaelelo jwa go nna phutso le kgobo mo ditšhabeng tsotlhe tsa lefatshe?+  A lo lebetse ditiro tse di bosula tsa borraalonamogologolwane+ le ditiro tse di bosula tsa dikgosi tsa Juda+ le ditiro tse di bosula tsa basadi ba bone+ le ditiro tsa lona tse di bosula le ditiro tse di bosula tsa basadi ba lona,+ tse ba di dirileng mo lefatsheng la Juda le mo mebileng ya Jerusalema? 10  Mme go tla go fitlha mo letsatsing leno ga ba a ka ba ikutlwa ba gateletswe,+ e bile ga ba a ka ba boifa,+ le fa e le go tsamaya mo molaong+ wa me le mo melawaneng ya me e ke e beileng fa pele ga lona le fa pele ga borraalonamogologolwane.’+ 11  “Ka jalo Jehofa wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile jaana, ‘Bonang, ke baya sefatlhego sa me kgatlhanong le lona gore lo bone masetlapelo le go kgaola Juda yotlhe.+ 12  Mme ke tla tsaya masalela a Juda a a ikemisetsang go tsena mo lefatsheng la Egepeto gore a nne teng e le baeng,+ mme eleruri botlhe ba tla fedisiwa mo lefatsheng la Egepeto.+ Ba tla wa ka tšhaka; ba tla fedisiwa ka leuba,+ go simolola ka yo mmotlana mo go bone botlhe go ya go yo mogolo mo go bone botlhe; ba tla swa ka tšhaka le ka leuba. Mme ba tla nna phutso, selo sa go akabalelwa le phutso le kgobo.+ 13  Mme ke tla dira gore ba ba nnang mo lefatsheng la Egepeto ba ikarabelele, fela jaaka ke ne ka dira gore Jerusalema a ikarabelele, ka tšhaka, ka leuba le ka bolwetse jwa leroborobo.+ 14  Mme ga go na go nna le motshabi kgotsa mofalodi wa masalela a Juda a a tsenang go tla go aga e le baeng, mo lefatsheng la Egepeto,+ le eleng go boela kwa lefatsheng la Juda le ba tsholeletsang keletso ya bone ya moya otlhe kwa go lone gore ba boele kwa go lone ba ye go nna teng;+ gonne ga ba na go boa, kwantle ga bangwe ba ba falotseng.’” 15  Mme banna botlhe ba ba neng ba itse gore basadi ba bone ba ne ba ntse ba kuisetsa medimo e mengwe mosi wa setlhabelo,+ le basadi botlhe ba ba neng ba eme jaaka phuthego e kgolo, le batho botlhe ba ba neng ba nna mo lefatsheng la Egepeto,+ kwa Patherose,+ ba ne ba araba Jeremia, ba re: 16  “Fa e le ka lefoko le o le buileng le rona mo leineng la ga Jehofa, ga re a go reetsa;+ 17  eleruri re tla diragatsa lefoko lengwe le lengwe le le duleng mo molomong wa rona,+ gore re tle re kuisetse ‘kgosigadi ya magodimo’+ mosi wa setlhabelo le go mo tshelela ditshupelo tsa senō,+ fela jaaka rona+ le borraaronamogologolwane,+ dikgosi tsa rona+ le dikgosana tsa rona ba ne ba dira mo metseng ya Juda le mo mebileng ya Jerusalema, fa re ne re tle re kgotsofadiwe ke senkgwe gape re tshela sentle, mme ga re a ka ra bona masetlapelo ape gotlhelele.+ 18  Mme go tloga ka nako e re kgaoditseng go kuisetsa ‘kgosigadi ya magodimo’+ mosi wa setlhabelo ka yone le go mo tshelela ditshupelo tsa senō re tlhaetse sengwe le sengwe, mme re fedisitswe ka tšhaka le ka leuba.+ 19  “Gape, fa re ne re kuisetsa ‘kgosigadi ya magodimo’+ mosi wa setlhabelo mme re sekametse mo go mo tsheleleng ditshupelo tsa senō,+ a re ne ra mo direla dikuku tsa setlhabelo re sa kopa banna ba rona, gore re dire setshwantsho sa gagwe, le go mo tshelela ditshupelo tsa senō?”+ 20  Jeremia le ene o ne a raya batho botlhe, banna ba ba nonofileng le basadi le batho botlhe, ba ba neng ba mo araba ka lefoko, a re: 21  “Fa e le ka mosi wa setlhabelo o lo neng lwa o kuisa mo metseng ya Juda le mo mebileng ya Jerusalema,+ lona+ le borraalonamogologolwane,+ dikgosi tsa lona+ le dikgosana tsa lona+ le batho ba lefatshe, a seno e ne e se sone se Jehofa a neng a se gakologelwa le se se neng sa tla mo pelong ya gagwe?+ 22  La bofelo Jehofa o ne a sa tlhole a kgona go se itshokela ka ntlha ya bosula jwa ditiro tsa lona, ka ntlha ya dilo tse di makgapha tse lo neng lo di dirile,+ mme jalo lefatshe la lona la nna lefelo le le swafetseng le selo sa go akabalelwa le phutso, le se na monni, jaaka mo letsatsing leno.+ 23  Ka ntlha ya lebaka la gore lo kuisitse mosi wa setlhabelo+ le gore lo leofetse Jehofa+ mme ga lo a ka lwa utlwa lentswe la ga Jehofa+ e bile ga lo a ka lwa tsamaya mo molaong wa gagwe+ le mo melawaneng ya gagwe le mo dikgakololong tsa gagwe, ke gone ka moo lo wetsweng ke masetlapelo ano jaaka mo letsatsing leno.”+ 24  Mme Jeremia a tswelela go raya batho botlhe le basadi botlhe a re: “Utlwang lefoko la ga Jehofa, lona lotlhe ba Juda ba ba mo lefatsheng la Egepeto.+ 25  Jehofa wa masomosomo, Modimo wa Iseraele, o buile jaana, ‘Fa e le lona banna le basadi ba lona,+ lona basadi lo bua ka melomo ya lona, (mme ka diatla tsa lona lo dirile tiragatso,) lo re: “Eleruri re tla dira maikano a rona a re a ikanneng,+ go kuisetsa ‘kgosigadi ya magodimo’+ mosi wa setlhabelo le go mo tshelela ditshupelo tsa senō.”+ Lona basadi eleruri lo tla diragatsa maikano a lona e bile ruri lo tla dira maikano a lona.’ 26  “Ka jalo utlwang lefoko la ga Jehofa, lona lotlhe ba Juda ba ba nnang mo lefatsheng la Egepeto,+ ‘“Bonang, ke ikanne ka leina la me le legolo,”+ go buile Jehofa, ‘‘gore leina la me le se ka la tlhola le nna sengwe se se bidiwang ka molomo wa motho ope wa Juda,+ a re, ‘Jaaka Morena Molaodimogolo Jehofa a tshedile!’+ mo lefatsheng lotlhe la Egepeto. 27  Bona, ke nna ke thantse ka ga bone gore ba bone masetlapelo e seng molemo;+ mme banna botlhe ba Juda ba ba mo lefatsheng la Egepeto ruri ba tla fedisiwa ka tšhaka le ka leuba, go fitlha ba khutla go nna teng.+ 28  Mme fa e le ba ba falolang mo tšhakeng, ba tla boa kwa lefatsheng la Egepeto ba boela kwa lefatsheng la Juda, ba le mmalwa ka palo;+ mme botlhe ba masalela a Juda, ba ba tlang mo lefatsheng la Egepeto gore ba age teng e le baeng, eleruri ba tla itse gore ke lefoko la ga mang le le diragalang, le le tswang mo go nna kgotsa le le tswang mo go bone.”’”+ 29  “‘Mme seno ke sesupo mo go lona,’+ go bua Jehofa, ‘sa gore ke lebisa tlhokomelo ya me mo go lona mo lefelong leno, gore lo tle lo itse gore mafoko a me ruri a tla diragala mo go lona gore lo bone masetlapelo:+ 30  Jehofa o buile jaana: “Bona, ke tsenya Faro Hofera, kgosi ya Egepeto,+ mo seatleng sa baba ba gagwe le mo seatleng sa ba ba batlang moya wa gagwe,+ fela jaaka ke tsentse Sedekia kgosi ya Juda mo seatleng sa ga Nebukaderesare kgosi ya Babelona, mmaba wa gagwe le ene yo o batlang moya wa gagwe.”’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase