Hosea 4:1-19

4  Utlwang lefoko la ga Jehofa, lona bomorwa Iseraele, gonne Jehofa o na le kgetsi ya molao le banni ba lefatshe,+ gonne ga go na boammaaruri+ le fa e le bopelonomi jwa lorato le fa e le kitso ya Modimo mo lefatsheng.+  Go a hutsiwa+ le go tsietsa+ le go bolaya+ le go utswa+ le go dira boaka,+ mme ditiro tsa tshololo ya madi di tlhomagane le ditiro tse dingwe tsa tshololo ya madi.+  Ke gone ka moo lefatshe le tla hutsafalang+ le monni mongwe le mongwe mo go lone o tla nyelelang le phologolo ya naga le sebopiwa se se fofang sa magodimo, le e leng ditlhapi tsa lewatle di tla phuthelwa kwa losong.+  “Le fa go ntse jalo, a go se nne le motho ope yo o ganetsang,+ le fa e le motho ope yo o kgalemang, e re ka batho ba gago ba tshwana le ba ba ganetsanang le moperesiti.+  Ruri o tla kgotšwa ka nako ya motshegare,+ le e leng moporofeti o tla kgotšwa le wena, jaaka fa go le bosigo.+ Mme mmago ke tla mo didimatsa.+  Ruri batho ba me ba tla didimadiwa, ka gonne ga go na kitso.+ Ka gonne wena ka bowena o ganne kitso,+ gape ke tla go gana gore o se ka wa tlhola o ntirela jaaka moperesiti;+ le ka gonne o nna o ntse o lebala molao wa Modimo wa gago,+ ee, le nna ke tla lebala bomorwao.+  Selekanyo se ba nteofetseng ka sone, se lekana bontsi jwa bone.+ Kgalalelo ya me ba e anantse ka tlontlologo fela.+  Ba nna ba kometsa boleo jwa batho ba me, e bile ba nna ba tsholeletsa tlolo ya batho ba me meya ya bone .+  “Mme batho ba tla diragalelwa ke se se diragaletseng moperesiti;+ ruri ke tla dira gore ba ikarabelele ditsela tsa bone;+ mme ditiro tsa bone ke tla di busetsa mo go bone.+ 10  Ruri ba tla ja, mme ga ba na go kgora.+ Ba tla tshwara basadi jaaka diaka; mme ga ba kitla ba oketsega,+ ka gonne ba tlhokomologile Jehofa.+ 11  Kgokafalo le beine le beine e e monate ke dilo tse di tlosang boitlhomo jo bo molemo.+ 12  Batho ba me ba nna ba botsa+ modingwana wa bone wa logong,+ mme lore lwa seatla sa bone lo nna lo ba bolelela; ka gonne moya wa kgokafalo o dirile gore ba timele,+ gape ka kgokafalo ba tswa kafa tlase ga Modimo wa bone.+ 13  Ba ntsha ditlhabelo mo godimo ga dithaba,+ le mo dithoteng ba kuisa mosi wa setlhabelo,+ kafa tlase ga setlhare se segolo thata le setlhare sa setorakisi le setlhare se segolo, ka gonne moriti wa sone o molemo.+ Ke gone ka moo bomorwadialona ba dirang kgokafalo le dingwetsi tsa lona di dirang boaka. 14  “Ga ke na go dira gore bomorwadialona ba ikarabele ka gonne ba dira kgokafalo, le dingwetsi tsa lona ka gonne di dira boaka. Gonne fa e le banna, ba ne ba intshetsa kwa thoko le diaka,+ mme ba ntsha setlhabelo le diaka tsa tempele tsa basadi;+ mme setšhaba se se sa tlhaloganyeng+ se tla gatakwa. 15  Le fa gone o dira kgokafalo, wena Iseraele,+ a Juda a se ka a nna le molato,+ mme lona batho lo se ka lwa tla mo Gilegala,+ le fa e le go tlhatlogela kwa Bethe-afene+ kgotsa go ikana lo re ‘Jaaka Jehofa a tshedile!’+ 16  Gonne Iseraele o nnile tlhogoethata jaaka kgomo e e tlhogoethata.+ A ke gone jaanong Jehofa a tla ba disang jaaka phelefu e potlana mo lefelong le le atlhameng? 17  Eferaime o gokagane le medingwana.+ A a tlogelwe a ntse jalo!+ 18  E re ka bojalwa jwa bone jwa korong bo fedile,+ ruri ba tshwere mosadi jaaka seaka.+ Ruri ba ba mo sireletsang+ ba ratile tlontlologo.+ 19  Phefo e mo phuthetse mo diphukeng tsa yone.+ Mme ba tla tlhabisiwa ditlhong ke ditlhabelo tsa bone.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase