Hosea 10:1-15

10  “Iseraele ke mofine o o senyegang.+ O nna a ntse a itlhagisetsa maungo.+ O ntsifaditse dibeso tsa gagwe go tsamaisana le bontsi jwa maungo a gagwe.+ Ba tlhoma dipilara tse dintle go tsamaisana le molemo wa lefatshe la gagwe.+  Pelo ya bone e nnile boitimokanyo;+ jaanong ba tla bonwa molato. “Go na le yo o tla thubang dibeso tsa bone; o tla thopa dipilara tsa bone.+  Gonne jaanong ba tla re, ‘Ga re na kgosi,+ gonne ga re a boifa Jehofa. Fa e le kgosi yone, e tla re direlang?’  “Ba bua mafoko, ba dira maikano a maaka,+ ba dira kgolagano;+ mme katlholo e tlhogile jaaka semela se se botlhole mo meseleng ya naga e e bulegileng.+  Gonne baagi ba Samarea ba tla tshosiwa ke modingwana wa namane wa Bethe-afene;+ gonne ruri batho ba one ba tla o hutsafalela, mmogo le baperesiti ba one ba modimo wa seeng ba ba neng ba tlhola ba o ipelela ka ntlha ya kgalalelo ya one, gonne e tla bo e ile botshwarong kgakala le one.+  Mongwe o tla o tlisa mo Asiria e le mpho ya kgosi e kgolo.+ Eferaime o tla amogela ditlhong,+ le Iseraele o tla tlhabisiwa ditlhong ke kgakololo ya gagwe.+  Ruri Samarea le kgosi ya gagwe ba tla didimadiwa,+ jaaka kalana e e robegileng mo godimo ga metsi.  Mme mafelo a a kwa godimo a Bethe-afene,+ e leng boleo jwa Iseraele,+ ruri bo tla nyelediwa. Mitlwa le sitlwasitlwane+ di tla tlhoga mo godimo ga dibeso tsa bone.+ Mme batho ba tla raya dithaba ba re, ‘Re bipeng!’ le dithota ba re, ‘Re weleng godimo!’+  “O leofile+ go tswa metlheng ya Gibea,+ wena Iseraele. Gone koo ba ne ba ema ba sa tshikinyege. Ntwa kgatlhanong le bomorwa tshiamololo ga ya ka ya ba wela ka tshoganyetso kwa Gibea.+ 10  Gape ke tla ba otlhaya fa e le keletso ya me go dira jalo.+ Mme ditšhaba di tla phuthega di ya go ba tsogologela fa ba golegelwa mo ditlolong tsa bone tse pedi.+ 11  “Mme Eferaime e ne e le kgomo ya moroba e e katisitsweng e e ratang go photha;+ mme fa e le nna, ke ne ka feta mo godimo ga molala wa gagwe o montle. Ke dira gore mongwe a palame Eferaime.+ Juda o a lema;+ Jakobe o mo thubela makwete.+ 12  Ijaleleng peo mo tshiamong;+ robang tumalanong le bopelonomi jwa lorato.+ Itlhagoleleng lefatshe le le siametseng go lengwa,+ fa go na le nako ya go batla Jehofa go fitlha a tla+ mme a lo ruta ka tshiamo.+ 13  “Lo lemile boikepo.+ Lo robile tshiamololo.+ Lo jele maungo a tsietso,+ gonne lo ikantse tsela ya lona,+ gareng ga bontsintsi jwa batho ba lona ba ba thata.+ 14  Go tsogile pheretlhego mo bathong ba lona,+ mme metse ya lona e e sireletsegileng e tla thopiwa yotlhe,+ jaaka go thopa ga ga Shalemane ntlo ya ga Arabele, mo motlheng wa tlhabano fa mmè a ne a phatlakanngwa go bapa le bomorwawe.+ 15  Ruri motho o tla dira fela jalo ka lona, wena Bethele, ka ntlha ya bosula jwa lona jo bo feteletseng.+ Ruri fa bo sa kgosi ya Iseraele e tla didimadiwa.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase