Habakuke 3:1-19

3  Thapelo ya ga moporofeti Habakuke e le dipina tsa khutsafalo:  Ao tlhe Jehofa, ke utlwile pego kaga gago.+ Jaanong ke boifa tiro ya gago tlhe Jehofa.+ A ko o e tsosolose mo gare ga dingwaga! E kete o ka dira gore e itsiwe mo gare ga dingwaga. E kete o ka gakologelwa go bontsha kutlwelobotlhoko+ mo nakong ya khuduego.  Modimo ka boene o ne a tswa kwa Temane, le eleng ene Moitshepi a tswa Thabeng ya Parana.+ Seʹlah.+ Seriti sa gagwe se ne sa bipa magodimo;+ mme lefatshe le ne la tlala pako ya gagwe.+  Fa e le phatsimo ya gagwe yone, e ne ya nna fela le lesedi.+ O ne a na le marang a le mabedi a tswa mo seatleng sa gagwe, mme nonofo ya gagwe e ne e fitlhilwe mo go sone.+  Bolwetse jwa leroborobo bo ne jwa nna jwa tsamaya kwa pele ga gagwe,+ le letshoroma le le fisang le ne le tswa mo dinaong tsa gagwe.+  O ne a ema fela a sa tshikinyege, gore a tle a tshikinye lefatshe.+ O ne a bona, a bo a dira gore ditšhaba di tlole.+ Mme dithaba tsa bosafeleng di ne tsa thubaganngwa;+ dithota tse di nnang ka bosakhutleng di ne tsa obega.+ Metsamao ya bogologolo ke ya gagwe.  Ke ne ka bona ditente tsa Kushene di le kafa tlase ga se se utlwisang botlhoko. Matsela a ditente a lefatshe la Midiana+ a ne a simolola go fuduega.+  Ao tlhe Jehofa, a bogale jwa gago bo kgatlhanong le dinoka, a bo tukela dinoka,+ kgotsa a tšhakgalo ya gago e kgatlhanong le lewatle?+ Gonne o ne wa tsamaya o palame dipitse tsa gago;+ dikara tsa gago e ne e le poloko.+  Bora jwa gago bo bipololwa gore bo sale bo sa ikatega.+ Maikano a a ikanetsweng a ditso ke selo se se builweng.+ Seʹlah. O ne wa kgaoganya lefatshe ka dinoka.+ 10  Dithaba di ne tsa go bona; di ne tsa nna mo ditlhabing tse di botlhoko thata.+ Pula ya matsubutsubu e ne ya ralala. Bodiba jo bo boteng jwa metsi bo ne jwa ntsha modumo wa jone.+ Bo ne jwa tsholeletsa diatla tsa jone kwa godimo. 11  Letsatsi—ngwedi—tsa ema fela+ di sa tshikinyege mo bonnong jwa tsone jo bo kwa godimo.+ Metswi ya gago e ne ya nna ya tsamaya jaaka lesedi.+ Logadima lwa lerumo la gago lo ne lwa bonesa.+ 12  O ne wa gwanta go ralala lefatshe ka katlholo. O ne wa photha ditšhaba ka bogale.+ 13  Mme o ne wa tswa go ya go boloka batho ba gago,+ go boloka motlodiwa wa gago. O ne wa mo thubaganya ene yo e leng tlhogo mo ntlong ya moikepi.+ Motheo o ne wa bipololwa go ya go fitlha kwa molaleng.+ Seʹlah. 14  O ne wa tlhaba+ tlhogo ya batlhabani ba gagwe ka dithobane tsa gagwe fa ba ne ba feta jaaka setsuatsue go nkgasamisa.+ Boitumelo jwa bone jo bogolo bo ne bo tshwana le jwa ba ba ikaeletseng go kometsa motho yo o bogisiwang mo lefelong la go iphitlha.+ 15  O ne wa gata go ralala lewatle ka dipitse tsa gago, o raletse bophadiphadi jwa metsi a mantsi.+ 16  Ke ne ka utlwa, mme mpa ya me ya simolola go fuduega; dipounama tsa me tsa roroma fa ke utlwa modumo; marapo a me a simolola go bola;+ mme mo boemong jwa me ke ne ke fuduegile, gore ke letele letsatsi la matshwenyego ka tidimalo,+ ke letele go tla ga gagwe kwa bathong,+ gore a ba tlhasele. 17  Le mororo setlhare sa mofeige ka bosone se ka nna sa se ka sa ntsha dithunya,+ mme go ka nna ga se ka ga nna le kungo mo mefineng; tiro ya setlhare sa motlhware e ka nna ya tlhoka maungo, le matlhagare ka boone a ka nna a se ka a ntsha dijo;+ letsomane tota le ka nna la kgaolwa mo lesakeng, mme go ka nna ga se ka ga nna le motlhape mo o tswalelwang gone;+ 18  Le fa go ntse jalo, fa e le nna, ke tla itumela mo go Jehofa ka boene;+ ke tla ipela mo Modimong wa poloko ya me.+ 19  Jehofa Morena Molaodimogolo ke maatla a me a botlhaga;+ mme o tla dira gore dinao tsa me di tshwane le tsa dikgama tse ditonanyana,+ e bile o tla dira gore ke gate mo mafelong a me a a kwa godimo.+ Go mokaedi mo diletsweng tsa me tsa megala.

Dintlha Tse di Kwa Tlase