Genesise 43:1-34

43  Mme leuba le ne le le botlhoko mo lefatsheng.+  Mme ga diragala ya re fela fa ba fetsa go ja dijo tsa dithoro tse ba neng ba tlile le tsone go tswa kwa Egepeto,+ rraabone a ba raya a re: “Boang lo ye go re rekela+ dijonyana.”  Foo Juda a mo raya a re:+ “Monna yole o ne a re naya bosupi kwantle ga pelaelo, a re, ‘Lo se ka lwa bona sefatlhego sa me gape fa morwarraalona a se na le lona.’+  Fa o romela morwarraarona le rona,+ re iketleeleditse go ya re ya go go rekela dijo.  Mme fa o sa mo romele, ga re kitla re ya, ka gonne monna yole o re reile a re, ‘Lo se ka lwa bona sefatlhego sa me gape fa morwarraalona a se na le lona.’”+  Mme Iseraele a kua+ a re: “Ke ka ntlha yang fa lo ne lo tshwanetse go nkutlwisa botlhoko ka go bolelela monna yoo gore lo na le morwarraalona yo mongwe?”  Foo ba re: “Monna yole o ne a botsa ka tlhamalalo ka ga rona le ba losika lwa rona, a re, ‘A rraalona o sa ntse a tshela?+ A lo na le morwarraalona yo mongwe?’ mme re ne ra mmolelela kafa dintlheng tseno.+ Tota re ne re tla itse jang gore o ne a tla re, ‘Tlisang morwarraalona’?”+  La bofelo Juda a raya Iseraele rraagwe a re: “Romela mosimane le nna,+ gore re nanoge re tsamaye le gore re tle re nne re ntse re tshela mme re se ka ra swa,+ rona le wena le bana ba rona ba ba botlana.+  Ke nna ke tla nnang moemedi wa gagwe.+ O ka nna wa lopa tuelo ya gagwe mo seatleng sa me.+ Fa nka palelwa ke go mo tlisa mo go wena ke bo ke go mo naya, foo ke tla bo ke go leofetse ka bosakhutleng. 10  Mme fa re ka bo re sa nnela go diega, re ka bo jaanong re le koo e bile re boile makgetlo a mabedi.”+ 11  Ka jalo Iseraele rraabone a ba raya a re: “Fa e le gore go ntse jalo,+ dirang jaana: Tsayang dikungwa tse di molemolemo tsa lefatshe ka dielo tsa lona lo di isetse monna yoo e le mpho:+ balema+ e nnye, le tswina+ e nnye ya dinotshe, labedanume le lekwati+ la setlhare sa boroku, morama wa dipisetakio le thamane.+ 12  Gape, tsayang madi a a menaganeng sebedi mo seatleng sa lona; mme madi a a neng a buseditswe mo molomong wa dikgetsi tsa lona lo tla a busa ka seatla+ sa lona. Gongwe e ne e le phoso.+ 13  Mme lo tseye morwarraalona lo nanoge, lo boele kwa monneng yole. 14  Mme e kete Modimo Mothatayotlhe o ka lo naya bopelotlhomogi fa pele ga monna yoo,+ gore a lo gololele morwarraalona yo mongwe le Benjamine. Mme nna, fa nka amogiwa bana, ruri ke tla bo ke amogilwe!”+ 15  Ka jalo banna bano ba tsaya mpho eno, mme ba tsaya madi a a menaganeng sebedi mo seatleng sa bone le Benjamine. Foo ba nanoga ba tsena mo tseleng ba ya Egepeto mme ba ema fa pele ga ga Josefa.+ 16  E rile Josefa a bona Benjamine a na le bone, a akofa a raya monna yo o neng a okametse ntlo ya gagwe a re: “Isa banna bano kwa ntlong mme o tlhabe diphologolo o baakanye,+ ka gonne banna bano ba tshwanetse go ja le nna ka sethoboloko.” 17  Ka bonako monna yono a dira fela jaaka Josefa a ne a buile.+ Ka jalo monna yono a isa banna bano kwa ntlong ya ga Josefa. 18  Mme banna bano ba boifa ka gonne ba ne ba isitswe kwa ntlong ya ga Josefa,+ mme ba simolola go re: “Ke ka ntlha ya madi a a neng a boa le rona mo dikgetsing tsa rona kwa tshimologong go bo re tlisiwa fano gore ba re wele ba re tlhasele ba bo ba re tseye ba re dire batlhanka le tsone diesele tsa rona!”+ 19  Ka gone ba atamela monna yo o neng a okametse ntlo ya ga Josefa mme ba bua le ene fa kgorong ya ntlo, 20  mme ba re: “Re itshwarele, morena wa me! Ruri kwa tshimologong re ne ra tla go reka dijo.+ 21  Mme se se neng sa diragala ke gore e rile re goroga kwa lefelong la bonno+ mme re simolola go bula dikgetsi tsa rona, bona, ga bo go na le madi a mongwe le mongwe wa rona mo molomong wa kgetsi ya gagwe, madi a rona ka bokete jwa one jo bo feletseng. Ka jalo re rata go a busa ka diatla tsa rona.+ 22  Mme re tlile le madi a mangwe gape mo diatleng tsa rona go tla go reka dijo. Ruri ga re itse gore ke mang yo o neng a tsenya madi a rona mo dikgetsing tsa rona.”+ 23  Foo a re: “Go siame ka lona. Lo se ka lwa boifa.+ Modimo wa lona le Modimo wa ga rraalona o ne a lo naya letlotlo mo dikgetsing+ tsa lona. Madi a lona a ne a tla pele kwa go nna.” Morago ga moo a ntshetsa Simeone kwa go bone.+ 24  Foo monna yono a tlisa banna bano mo teng ga ntlo ya ga Josefa mme a tlisa metsi gore ba tle ba tlhapisiwe dinao,+ mme a ntsha le furu ya diesele+ tsa bone. 25  Mme ba baakanya mpho+ ba e baakanyetsa go tla ga ga Josefa ka sethoboloko, ka gonne ba ne ba utlwile gore ba ne ba tlile go jela senkgwe+ gone. 26  E rile Josefa a tsena mo ntlong, foo ba tlisa mpho e e neng e le mo seatleng sa bone kwa go ene mo ntlong, mme ba mo ikobela fa fatshe.+ 27  Morago ga moo a ba botsa gore a ba ne ba tswelela sentle mme a re:+ “A rraalona, monna yo o tsofetseng yo lo buileng ka ene, o tswelela sentle? A o sa ntse a tshela?”+ 28  Foo ba re: “Motlhanka wa gago rraarona o tswelela sentle. O sa ntse a tshela.” Mme ba ikoba ba bo ba obama.+ 29  E rile a tsholetsa matlho mme a bona Benjamine morwarraagwe, morwa mmaagwe,+ a re: “A yono ke morwarraalona, yo mmotlana thata yo lo mpoleletseng ka ene?”+ Mme a oketsa a re: “E kete Modimo o ka go bontsha boutlwelobotlhoko+ morwaaka.” 30  Jaanong Josefa o ne a itlhaganetse, ka gonne maikutlo a gagwe a ne a fuduegile ka ntlha ya ga morwarraagwe,+ mo e leng gore o ne a batla lefelo le a ka lelelang mo go lone mme a tsena mo phaposing e e kwa teng mme a tsholola dikeledi gone.+ 31  Morago ga moo a tlhapa sefatlhego a tswa mme a itshwara, a ba a re:+ “Tsholang dijo.”+ 32  Mme ba mo tsholela a le nosi le bone ba le bosi le Baegepeto ba ba neng ba ja le ene ba le bosi; gonne Baegepeto ba ne ba sa kgone go ja dijo le Bahebera, ka gonne seo ke selo se se makgapha mo Baegepetong.+ 33  Mme ba nnisiwa fa pele ga gagwe, leitibolo+ kafa tshwanelong ya lone jaaka leitobolo le yo mmotlana thata kafa bobotlaneng jwa gagwe; mme banna bano ba nna ba lebana ba gakgametse. 34  Mme a nna a dira gore go tabolwe dijo fa pele ga gagwe di isiwe kwa go bone, mme a oketsa dijo tsa ga Benjamine ga tlhano go gaisa dijo tsa ba bangwe botlhe.+ Ka jalo ba tswelela go keteka le go nwa le ene ka botlalo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase