Genesise 38:1-30

38  Jaanong fa go sa ntse go ntse jalo, go ne ga diragala gore fa Juda a tswa mo go bomorwarraagwe, a tlhome mogope wa gagwe gaufi le monna mongwe wa Moadulama,+ mme leina la gagwe e ne e le Hira.  Mme Juda a bona morwadia Mokanana+ mongwe gone, mme leina la Mokanana yono e ne e le Shua. Ka jalo a mo tsaya mme a robala le ene.  Mme a ima. Moragonyana a tshola ngwana wa mosimane mme a mo raya leina a re Ere.+  A ima gape. Fa nako e ntse e tsamaya a tshola ngwana wa mosimane mme a mo raya leina a re Onane.  A boa gape a tshola ngwana wa mosimane mme a mo raya leina a re Shela. Jaanong Juda o ne a le kwa Akesibe fa a ne a mo tshola.+  Fa nako e ntse e tsamaya Juda a tseela Ere leitibolo la gagwe mosadi, mme leina la gagwe e ne e le Tamare.+  Mme Ere, leitibolo la ga Juda, o ne a le bosula mo matlhong a ga Jehofa;+ ka gone Jehofa a mmolaya.+  Ka ntlha ya seo Juda a raya Onane a re: “Robala le mosadi wa ga morwarrago o mo nyale seyantlo mme o tsosetse morwarrago losika.”+  Mme Onane o ne a itse gore bana e ne e se kitla e nna ba gagwe;+ mme go ne go diragala gore fa a robala le mosadi wa ga morwarraagwe a tshololele peo ya gagwe fa fatshe gore a se ka a naya morwarraagwe bana.+ 10  Jaanong se a neng a se dira se ne se le bosula mo matlhong a ga Jehofa;+ ka gone le ene a mmolaya.+ 11  Ka jalo Juda a raya Tamare ngwetsi ya gagwe a re: “Nna jaaka motlholagadi mo ntlong ya ga rrago go fitlha Shela morwaake a gola.”+ Gonne o ne a ipolelela a re: “Le ene a ka nna a swa jaaka bomorwarraagwe.”+ Ka jalo Tamare a ya mme a tswelela go nna kwa ntlong ya ga rraagwe.+ 12  Ka gone malatsi a nna mantsi mme morwadia Shua, mosadi wa ga Juda,+ a swa; mme Juda a boloka lobaka lwa nako lwa go hutsafala.+ Morago ga moo a ya kwa babeoding ba dinku tsa gagwe, ene le Hira molekane wa gagwe wa Moadulama,+ kwa Temena.+ 13  Foo Tamare a bolelelwa go twe: “Bona, ratsalaago o ya kwa Temena go ya go beola dinku+ tsa gagwe.” 14  Foo a apola diaparo tsa botlholagadi jwa gagwe a ipipa ka mogagolwane a bo a itshira ka lesire mme a nna fa kgorong ya Enaime, o o leng fa tseleng e e yang kwa Temena. Gonne o ne a bona gore Shela o ne a godile mme le fa go ntse jalo a ne a ise a mo newe gore a nne mosadi wa gagwe.+ 15  E rile Juda a mmona, a tsaya gore ke seaka,+ ka gonne o ne a ipipile sefatlhego.+ 16  Ka jalo a fapogela kwa go ene fa thoko ga tsela mme a re: “Tsweetswee, ntetle gore ke robale le wena.”+ Gonne o ne a sa itse gore e ne e le ngwetsi ya gagwe.+ Le fa go ntse jalo, ene a re: “O tla nnaya eng gore o tle o robale le nna?”+ 17  Foo a re: “Ke tla romela potsane go tswa kwa motlhapeng.” Mme ene a re: “A o tla nnaya sebeelo go fitlha o e romela?”+ 18  Mme Juda a tswelela a re: “Ke sebeelo sefe se ke tla se go nayang?” mme a re: “Palamonwana ya gago e e tshwayang+ le mogala wa gago le thobane ya gago e e mo seatleng sa gago.” Foo a di mo naya mme a robala le ene, ka jalo a mo imisa. 19  Morago ga moo a nanoga a tsamaya mme a tlosa mogagolwane wa gagwe mo go ene mme a apara diaparo tsa botlholagadi+ jwa gagwe. 20  Mme Juda a romela potsane ka seatla sa molekane wa gagwe wa Moadulama+ gore a tle a busediwe sebeelo go tswa mo seatleng sa mosadi, mme ga a ise a ke a tlhole a mmona. 21  Mme a botsa banna ba lefelo la gagwe, a re: “Se kae seaka sele sa tempele se se kwa Enaime fa thoko ga tsela?” Mme ba nna ba re: “Ga go ise go ke go nne le seaka+ sa tempele mo lefelong leno.” 22  La bofelo a boela kwa go Juda mme a re: “Ga ke a ka ka tlhola ke mmona, mme mo godimo ga moo, banna ba lefelo lele ba ne ba re, ‘Ga go ise go ke go nne le seaka sa tempele mo lefelong leno.’” 23  Ka jalo Juda a re: “A a di itseele, gore re tle re se ka ra wela mo lenyatsong.+ Le gone ke rometse potsane eno, mme wena—ga o a ka wa mmona.” 24  Le fa go ntse jalo, mo e ka nnang morago ga dikgwedi di le tharo go ne ga diragala gore Juda a bolelelwe go twe: “Tamare ngwetsi ya gago o itirile seaka,+ mme ke yo o imile+ ka ntlha ya boaka jwa gagwe.” Foo Juda a re: “Mo ntsheng mme a a fisiwe.”+ 25  Fa a ne a ntshiwa ene ka boene a roma kwa go ratsalaagwe, a re: “Ke imisitswe ke monna yo dilo tseno e leng tsa gagwe.”+ A ba a oketsa a re: “Tsweetswee, sekasekang+ lo bone gore dilo tseno ke tsa ga mang, palamonwana e e tshwayang le mogala le thobane.”+ 26  Foo Juda a di sekaseka mme a re:+ “O siame thata go mpheta,+ ka lebaka la gore ga ke a ka ka mo naya Shela morwaake.”+ Mme a se ka a tlhola a tlhakanela dikobo le ene morago ga moo.+ 27  Jaanong go ne ga diragala gore ka nako ya fa a belega, bona, ga bo go le mawelana mo sebopelong sa gagwe. 28  Mo godimo ga moo, go ne ga diragala gore fa a ne a belega yo mongwe a otlolola seatla, mme mmelegisi a akofa a tsaya tlhale e e bohibidu jo bo letlhololo a e bofelela mo seatleng sa gagwe, a re: “Yono o dule pele.” 29  La bofelo ga diragala gore fela fa a busa seatla, bona, morwarraagwe a tswa, mo a neng a buela kwa godimo a re: “O kaya eng ka seno, gore o bo o ingamoletse phatlha thata?” Ka gone o ne a tewa leina ga twe Perese.+ 30  Morago ga moo morwarraagwe yo go neng go na le tlhale e e bohibidu jo bo letlhololo mo seatleng sa gagwe a tswa mme a tewa leina ga twe Sera.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase