Genesise 17:1-27

17  E rile Aberame a nna dingwaga di le masome a robongwe le borobongwe, foo Jehofa a bonala kwa go Aberame mme a mo raya a re:+ “Ke nna Modimo Mothatayotlhe.+ Tsamaya fa pele ga me mme o itshupe o se na molato.+  Ke tla dira kgolagano ya me fa gare ga me le wena,+ gore ke tle ke go ntsifatse thata, fela thata.”+  Foo Aberame a wa ka sefatlhego,+ mme Modimo a tswelela go bua le ene, a re:  “Mme nna, bona! kgolagano ya me e na le wena,+ mme ruri o tla nna rra boidiidi jwa ditšhaba.+  Leina la gago ga le kitla le tlhola le bidiwa Aberame, mme leina la gago e tshwanetse go nna Aborahame, ka gonne ke tla go dira rra boidiidi jwa ditšhaba.  Ke tla go atisa fela thata e bile ke tla dira gore o nne setšhaba, mme go tla tswa dikgosi mo go wena.+  “Ke tla diragatsa kgolagano ya me fa gare ga me le wena+ le losika lwa gago morago ga gago kafa dikokomaneng tsa bone gore e nne kgolagano ka bosakhutleng,+ gore ke itshupe ke le Modimo mo go wena le mo losikeng lwa gago morago ga gago.+  Mme ke tla naya wena le losika lwa gago morago ga gago lefatshe le o leng moeng mo go lone,+ le lefatshe lotlhe la Kanana, gore o le rue ka bosakhutleng; mme ke tla itshupa ke le Modimo mo go bone.”+  Mme Modimo a tswelela go raya Aborahame a re: “Fa e le wena, o tshwanetse go boloka kgolagano ya me, wena le losika lwa gago morago ga gago kafa dikokomaneng tsa bone.+ 10  Eno ke kgolagano ya me e lo tla e bolokang, fa gare ga me le lona, le losika lwa gago morago ga gago:+ Monna mongwe le mongwe wa lona o tshwanetse go rupisiwa.+ 11  Mme lo rupisiwe mo nameng ya matlalo a lona a bonna, mme e tshwanetse go nna sesupo sa kgolagano fa gare ga me le lona.+ 12  Mme motho mongwe le mongwe wa lona wa monna yo o malatsi a le robedi o tshwanetse go rupisiwa,+ kafa dikokomaneng tsa lona, ope fela yo o tsholelwang mo ntlong le ope fela yo o rekilweng ka madi mo mothong ope fela wa motswakwa yo o sa tsweng mo losikeng lwa gago. 13  Monna mongwe le mongwe yo o tsholelwang mo ntlong ya gago le monna mongwe le mongwe yo o rekilweg ka madi a gago o tshwanetse gore ruri a rupisiwe;+ mme kgolagano ya me mo nameng ya lona e tshwanetse go nna kgolagano ka bosakhutleng.+ 14  Mme motho wa monna yo o sa rupisiwang yo nama ya letlalo la gagwe la bonna e se kitlang e rupisiwa, moya oo a o kgaolwe mo bathong ba one.+ O tlodile kgolagano ya me.” 15  Mme Modimo a tswelela a raya Aborahame a re: “Fa e le Sarai mosadi wa gago, o se ka wa bitsa leina la gagwe o re Sarai, ka gonne leina la gagwe ke Sara.+ 16  Mme ke tla mo segofatsa ke ba ke go naya ngwana wa mosimane ka ene;+ ke tla mo segofatsa mme o tla nna ditšhaba;+ dikgosi tsa ditšhaba di tla tswa mo go ene.”+ 17  Foo Aborahame a wa ka sefatlhego mme a simolola go tshega a ba a re mo pelong ya gagwe:+ “A monna yo o dingwaga di le lekgolo o tla tsholelwa ngwana, mme a Sara, ee, a mosadi yo o dingwaga di masome a le robongwe o tla belega?”+ 18  Morago ga moo Aborahame a raya Modimo wa boammaaruri a re: “Ao tlhe, e kete Ishemaele a ka tshela fa pele ga gago!”+ 19  Modimo a araba a re: “Ruri Sara mosadi wa gago o tla go tsholela ngwana wa mosimane, mme o mo reye leina o re Isake.+ Ke tla tlhomamisa kgolagano ya me le ene gore e nne kgolagano ka bosakhutleng mo losikeng lwa gagwe morago ga gagwe.+ 20  Mme ka ga Ishemaele ke go utlwile. Bona! ke tla mo segofatsa e bile ke tla mo atisa mme ke tla mo ntsifatsa thata, fela thata.+ Ruri o tla tshola dikgosana di le lesome le bobedi, mme ke tla mo dira gore a nne setšhaba se segolo.+ 21  Le fa go ntse jalo, ke tla tlhomamisa kgolagano ya me le Isake,+ yo Sara a tla go mo tsholelang mo nakong e e tlhomilweng eno mo ngwageng o o tlang.”+ 22  Foo Modimo a fetsa go bua le ene mme a tlhatloga a tswa fa go Aborahame.+ 23  Morago ga moo Aborahame a tsaya Ishemaele morwawe le banna botlhe ba ba tsholetsweng mo ntlong ya gagwe le mongwe le mongwe yo o rekilweng ka madi a gagwe, motho mongwe le mongwe wa monna mo banneng ba ntlo ya ga Aborahame, a rupisa nama ya matlalo a bone a bonna mo letsatsing lone leno, fela jaaka Modimo a ne a buile le ene.+ 24  Mme Aborahame o ne a le dingwaga di le masome a robongwe le borobongwe fa go ne go rupisiwa nama ya letlalo la gagwe la bonna.+ 25  Mme Ishemaele morwawe o ne a le dingwaga di le lesome le boraro fa go ne go rupisiwa nama ya letlalo la gagwe la bonna.+ 26  Aborahame a rupisiwa mo letsatsing lone leno, le Ishemaele morwawe.+ 27  Le banna botlhe ba ntlo ya gagwe, ope fela yo o tsholetsweng mo ntlong le ope fela yo o rekilweng ka madi mo mothong wa motswakwa, a rupisiwa le ene.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase