Esera 10:1-44

10  Jaanong ka bonako fela fa Esera a sena go rapela+ e bile a dirile boipolelo+ a ntse a lela e bile a namaletse+ fa pele ga ntlo+ ya Modimo wa boammaaruri, ba e leng ba Iseraele ba phuthegela kwa go ene, e le phuthego e kgolo thata, banna le basadi le bana, gonne batho ba ne ba ledile fela thata.  Foo Shekania morwa Jehiele+ wa bomorwa Elama+ a araba mme a raya Esera a re: “Rona—re diretse Modimo wa rona ka go tlhoka boikanyegi, mo re neng ra naya basadi ba sele bonno, ba ba tswang kwa ditšhabeng tsa lefatshe.+ Le fa go ntse jalo, jaanong go na le tsholofelo+ malebana le Iseraele kaga seno.  Mme jaanong a re direng kgolagano+ le Modimo wa rona ya go latlha+ basadi botlhe le ba ba belegweng ke bone go ya ka kgakololo ya ga Jehofa le ya ba ba tshosiwang+ ke taelo+ ya Modimo wa rona, gore go tle go dirwe go ya ka molao.+  Tsoga, gonne kgang eno ke boikarabelo jwa gago, mme re na le wena. Nonofa mme o tseye kgato.”  Fa a sena go rialo Esera a tsoga mme a dira gore ditlhogo tsa baperesiti, Balefi le Iseraele yotlhe ba ikane+ gore ba tla dira kafa lefokong leno. Ka jalo ba ikana.  Jaanong Esera a nanoga fa pele ga ntlo ya Modimo wa boammaaruri mme a ya kwa holong ya bojelo+ ya ga Jehohanane morwa Eliashibe. Le mororo a ne a ya koo, o ne a se ka a ja senkgwe+ le fa e le go nwa metsi, gonne o ne a hutsafetse+ ka ntlha ya go sa ikanyegeng ga batshwarwa.  Foo ba utlwatsa mokgosi mo Juda yotlhe le Jerusalema wa gore batshwarwa botlhe ba pele+ ba phuthegele kwa Jerusalema;  mme ope fela yo o neng a sa tla+ mo nakong ya malatsi a le mararo go ya ka kaelo ya dikgosana+ le banna ba bagolwane—dithoto tsotlhe tsa gagwe di ne di tla hutsiwa+ mme ene ka boene o ne a tla lomololwa+ mo phuthegong ya batshwarwa.  Ka gone batho botlhe ba Juda le Benjamine ba ne ba phuthegela kwa Jerusalema mo malatsing a le mararo, ke go re, mo kgweding ya borobongwe+ mo letsatsing la bomasome a mabedi la kgwedi, mme batho botlhe ba nna ba ntse mo lefelong le le bulegileng la ntlo ya Modimo wa boammaaruri, ba roromisiwa ke kgang eno le ke meokodi ya pula.+ 10  Kwa bofelong moperesiti Esera a ema mme a ba raya a re: “Lona ka bolona lo dirile ka go tlhoka boikanyegi ka gonne lo ne lwa naya basadi ba sele+ bonno gore lo oketse molato wa Iseraele.+ 11  Mme jaanong dirang boipolelo+ mo go Jehofa Modimo wa borraalonamogologolwane mme lo dire se se mo ipedisang+ lo bo lo itomolole mo ditšhabeng tsa lefatshe le mo basading ba sele.”+ 12  Phuthego yotlhe e ne ya araba seno mme ya bua jaana ka lentswe le le kwa godimo: “Ke boikarabelo jwa rona go dira fela kafa lefokong la gago.+ 13  Le fa go ntse jalo, batho ba bantsi, mme eno ke paka ya meokodi ya pula, e bile ga go kgonege go ema kwa ntle; le tiro eno ga e kitla e tsaya letsatsi le le lengwe kgotsa a mabedi, gonne re tsuologile fela thata mo kgannyeng eno. 14  Ka gone, tsweetswee, mma dikgosana+ tsa rona di dire jaaka baemedi ba phuthego yotlhe; mme fa e le botlhe ba ba mo metseng ya rona ba ba neileng basadi ba sele bonno, a ba tle ka dinako tse di tlhomilweng mme ba tle mmogo le banna ba bagolwane ba motse mongwe le mongwe ka osi le baatlhodi ba one, go fitlha re tlositse bogale jo bo tukang jwa Modimo wa rona mo go rona, ka ntlha ya kgang eno.” 15  (Le fa go ntse jalo, Jonathane morwa Asahele le Jahaseia morwa Tikefa bone ba ema kgatlhanong+ le seno, mme Meshulame le Shabethai+ e leng Balefi, ke bone ba ba neng ba ba thusa.) 16  Mme batshwarwa ba pele+ ba dira ka tsela eo; mme moperesiti Esera le banna ba e neng e le ditlhogo tsa borre ba e leng ba matlo a borraabone,+ le botlhe fela ka maina a bone, jaanong ba itomolola mme ba simolola go nna mo letsatsing la ntlha la kgwedi ya bolesome+ gore ba tlhotlhomise kgang eno;+ 17  mme ba nna ba fetsa ka iketlo mo letsatsing la ntlha la kgwedi ya ntlha ka banna botlhe ba ba neng ba neile basadi ba sele+ bonno. 18  Mme go ne ga fitlhelwa bangwe ba bomorwa baperesiti+ ba ba neng ba neile basadi ba sele bonno; ba bomorwa Jeshua+ morwa Jehosadake+ le bomorwarraagwe, Maaseia le Eliesere le Jaribe le Gedalia. 19  Mme ba ne ba solofetsa ka go naana diatla gore ba tla latlha basadi ba bone, le gore, ka ba le molato,+ go tshwanetse gore go nne le phelefu+ ya letsomane e e ntshediwang molato wa bone. 20  Mme mo go bomorwa Imere+ go ne go na le Hanani le Sebadia; 21  mme mo go bomorwa Harime,+ Maaseia le Elija le Shemaia le Jehiele le Usia; 22  mme mo go bomorwa Pashure,+ Elioenai, Maaseia, Ishemaele, Nethanele, Josabade le Eleasa. 23  Mme mo go ba Balefi, Josabade le Shimei le Kelaia (ke go re, Kelita), Pethahia, Juda le Eliesere; 24  mme mo go ba baopedi, Eliashibe; mme ba balebedi ba dikgoro, Shalume le Teleme le Uri. 25  Mme ba Iseraele, ba bomorwa Paroshe+ go ne go na le Ramia le Isia le Malekija le Mijamine le Eliasare le Malekija le Benaia; 26  mme ba bomorwa Elama,+ Matania, Sekarea le Jehiele+ le Abidi le Jeremothe le Elija; 27  mme ba bomorwa Satu,+ Elioenai, Eliashibe, Matania le Jeremothe le Sabade le Asisa; 28  mme ba bomorwa Bebai,+ Jehohanane, Hanania, Sabai, Athelai; 29  mme ba bomorwa Bani, Meshulame, Maluke le Adaia, Jashube le Sheale le Jeremothe; 30  mme ba bomorwa Pahathe-moabe,+ Adene le Kelale, Benaia, Maaseia, Matania, Besalele le Binui le Manase; 31  mme ba bomorwa Harime,+ Eliesere, Ishija, Malekija,+ Shemaia, Shimeone, 32  Benjamine, Maluke le Shemaria; 33  ba bomorwa Hashume,+ Matenai, Matata, Sabade, Elifelete, Jeremai, Manase le Shimei; 34  ba bomorwa Bani, Maadai, Amerame le Uele, 35  Benaia, Bedeia, Keluhi, 36  Fania, Meremothe, Eliashibe, 37  Matania, Matenai le Jaasu; 38  mme ba bomorwa Binui, Shimei 39  le Shelemia le Nathane le Adaia, 40  Makenadebai, Shashai, Sharai, 41  Asarele le Shelemia, Shemaria, 42  Shalume, Amaria, Josefa; 43  ba bomorwa Nebo, Jeiele, Matithia, Sabade, Sebina, Jadai le Joele le Benaia. 44  Botlhe bano ba ne ba amogetse basadi ba sele,+ mme ba tsamaisa basadi bano mmogo le barwa.

Dintlha Tse di Kwa Tlase