Esekiele 9:1-11

9  Mme a tlhaeletsa mo ditsebeng tsa me ka lentswe le le kwa godimo, a re: “Atametsang ba ba tlhokometseng motse, mongwe le mongwe a tshotse sebetsa sa gagwe ka seatla gore a senye!”  Mme bona! go ne go na le banna ba le barataro ba tswa ntlheng ya kgoro e e kwa godimo+ e e lebileng kwa bokone, mongwe le mongwe ka seatla a tshotse sebetsa sa gagwe se a thubaganyang ka sone; mme go ne go na le monna mongwe mo gare ga bone a apere leloba,+ a na le kurwana ya enke ya mokwaledi mo dinōkeng tsa gagwe, mme ba tsena ba ema fa thoko ga sebeso sa kgotlho.+  Mme fa e le kgalalelo ya Modimo wa Iseraele,+ e ne ya tlosiwa mo godimo ga ditšheruba+ tse e neng e le mo godimo ga tsone ya isiwa kwa serepoding sa ntlo,+ mme a simolola go tlhaeletsa monna yo o apereng leloba,+ yo kurwana ya enke ya mokwaledi e neng e le mo dinōkeng tsa gagwe.  Mme Jehofa a tswelela a mo raya a re: “Feta mo gare ga motse, mo gare ga Jerusalema, mme o beye letshwao mo diphatleng tsa batho ba ba fegelwang le ba ba sonelang+ ka ntlha ya dilo tsotlhe tse di makgapha tse di dirwang mo gare ga one.”+  Mme ba bangwe bano a ba raya mo ditsebeng tsa me a re: “Fetang mo gare ga motse lo mo setse morago mme lo kgemethe. A leitlho la lona le se ka la ba utlwela botlhoko, mme lo se ka lwa nna pelotlhomogi+ ka gope.  Monnamogolo, lekau le kgarebane le ngwana yo monnye le basadi+ lo ba bolaye—lo ba senye. Mme lo se ka lwa atamela motho ope yo o nang le letshwao,+ mme lo simolole mo lefelong la me le le boitshepo.”+ Ka jalo ba simolola ka bannabagolo ba ba neng ba le fa pele ga ntlo.+  Mme a tswelela a ba raya a re: “Leswafatsang ntlo mme lo tlatse malwapa ka batho ba ba bolailweng.+ Tsamayang!” Mme ba tsamaya ba kgemetha motse.  Mme ga diragala gore fa ba ntse ba kgemetha nna ke setse, ke ne ka wa ka sefatlhego+ mme ka goa ka re: “Ijoo,+ wena Morena Molaodimogolo Jehofa! A o senya botlhe ba ba setseng ba Iseraele fa o tshololela tšararego ya gago mo Jerusalema?”+  Ka jalo a nthaya a re: “Tlolo ya ntlo ya Iseraele le Juda+ e kgolo thata thata,+ mme lefatshe le tletse tshololo ya madi+ le motse o tletse tshokamo;+ gonne ba rile, ‘Jehofa o tlogetse lefatshe,+ e bile Jehofa ga a bone.’+ 10  Mme fa e le nna gape, leitlho la me ga le kitla le ba utlwela botlhoko,+ le gone ga nkitla ke bontsha bopelotlhomogi.+ Ke tla tlisa tsela ya bone mo tlhogong ya bone.”+ 11  Mme bona! monna yo o apereng leloba, yo kurwana ya enke e neng e le mo dinōkeng tsa gagwe, o ne a busa lefoko, a re: “Ke dirile fela jaaka o ntaotse.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase