Esekiele 41:1-26

41  Mme a ntlisa mo tempeleng, a lekanya dipilara tse di kafa thoko, boatlhamo e le dikubita di le thataro fano le boatlhamo e le dikubita di le thataro fale, boatlhamo jwa pilara e e kafa thoko.  Mme boatlhamo jwa botseno e ne e le dikubita di le lesome, mme matlhakore a botseno a ne a le dikubita di le tlhano fano le dikubita di le tlhano fale. Mme a lekanya boleele jwa jone, dikubita di le masome a manè; mme boatlhamo e le dikubita di le masome a mabedi.  Mme a tsena mo teng a lekanya pilara e e kafa thoko ya botseno, dikubita di le pedi; mme botseno, dikubita di le thataro; mme boatlhamo jwa botseno e ne e le dikubita di le supa.  Mme a lekanya boleele jwa jone, dikubita di le masome a mabedi; mme boatlhamo jwa jone, dikubita di le masome a mabedi,+ fa pele ga tempele. Foo a nthaya a re: “Jo ke Boitshepo jwa Maitshepo.”+  Mme a lekanya lobota lwa ntlo, dikubita di le thataro. Mme boatlhamo jwa ntlwana e e kafa letlhakoreng e ne e le dikubita di le nnè, go dikologa; go dikologa ntlo yotlhe, mo tikologong yotlhe.+  Mme matlwana a a kafa matlhakoreng e ne e le ntlwana e e kafa letlhakoreng mo godimo ga ntlwana e e kafa letlhakoreng, matlhatlaganyane a mararo, a le ga masome a mararo; mme a ne a tsena mo loboteng lo e neng e le lwa ntlo, ke gore, matlwana a a kafa matlhakoreng mo tikologong yotlhe fela, gore a tle a tshegediwe, mme a ne a sa tshegediwa mo loboteng lwa ntlo.+  Mme go ne go na le go atologa le go retologela kwa godimodimo go ya kwa matlwaneng a a kafa matlhakoreng, gonne tselana e e itshokeletsang ya ntlo e ne e ya kwa godimodimo go dikologa ntlo yotlhe.+ Ka jalo ntlo e ne e atologela kwa godimo, mme go tswa kwa letlhatlaganyaneng le le kwa tlasetlase motho o ne a kgona go tlhatlogela kwa letlhatlaganyaneng le le kwa godimodimo,+ ka letlhatlaganyane le le fa gare.  Mme ka bona gore go ne go na le serala se se kwa godimo sa ntlo mo tikologong yotlhe fela. Fa e le metheo ya matlwana a a kafa matlhakoreng, go ne go na le lotlhaka lo lo tletseng lwa dikubita di le thataro go fitlha kwa magokaganong.+  Boatlhamo jwa lobota lwa ntlwana e e kafa letlhakoreng, go ela kafa ntle, e ne e le dikubita di le tlhano. Mme go ne go na le lefelo le le tlogetsweng le butswe ke kago ya matlwana a a kafa matlhakoreng a ntlo. 10  Mme fa gare ga diphaposi tsa bojelo+ boatlhamo e ne e le dikubita di le masome a mabedi go dikologa ntlo, mo tikologong yotlhe fela. 11  Mme botseno jwa ntlwana e e kafa letlhakoreng bo ne bo le kafa lefelong le le tlogetsweng le butswe, botseno jo bongwe bo le kafa ntlheng ya bokone mme botseno jo bongwe bo le kafa ntlheng ya borwa; mme boatlhamo jwa lefelo le le tlogetsweng le butswe e ne e le dikubita di le tlhano, mo tikologong yotlhe. 12  Mme kago e e neng e le fa pele ga lefelo le le lomologileng, e letlhakore la yone le neng le le ntlheng ya bophirima, e ne e le boatlhamo jwa dikubita di le masome a supa. Mme lobota lwa kago lo ne lo le boatlhamo jwa dikubita di le tlhano, lo le mo tikologong yotlhe fela; mme boleele jwa lone e ne e le dikubita di le masome a le robongwe. 13  Mme a lekanya ntlo, e le boleele jwa dikubita di le lekgolo; mme lefelo le le lomologileng le kago le dipota tsa yone, boleele jwa dikubita di le lekgolo. 14  Mme boatlhamo jwa karolo e e kwa pele ya ntlo le lefelo le le lomologileng go ela kafa botlhaba e ne e le dikubita di le lekgolo. 15  Mme a lekanya boleele jwa kago e e fa pele ga lefelo le le lomologileng le le neng le le kafa morago ga yone le maribela a yone kafa letlhakoreng leno le kafa letlhakoreng lele, dikubita di le lekgolo. Le tempele le lefelo le le kwa teng+ le mathudi a lolwapa; 16  direpodi, le difensetere tse di nang le diforeimi tse di sesafalang,+ le maribela a ne a di dikologile ka boraro jwa tsone. Fa pele ga serepodi go ne go manegilwe dikgong go dikologa,+ le go tloga mo bodilong go ya kwa godimo mo difensetereng; mme difensetere e ne e le tse di bipilweng. 17  Go ya kwa godimo ga botseno le go fitlha kwa ntlong e e kwa teng le kafa ntle le mo loboteng lotlhe go dikologa, mo ntlong e e kwa teng le kafa ntle, go ne go na le dilekanyo, 18  le ditšheruba+ tse di setilweng le ditshwantsho tsa ditlhare tsa mokolane,+ setshwantsho sa setlhare sa mokolane se le fa gare ga tšheruba le tšheruba, mme tšheruba e ne e na le difatlhego di le pedi.+ 19  Mme sefatlhego sa motho se ne se lebile kwa setshwantshong sa setlhare sa mokolane kafa letlhakoreng leno, mme sefatlhego sa tawana e e seriri se ne se lebile kwa setshwantshong sa setlhare sa mokolane kafa letlhakoreng lele,+ di setilwe mo ntlong yotlhe go dikologa. 20  Go tloga mo bodilong go ya kwa godimo ga botseno go ne go na le ditšheruba tse di setilweng le ditshwantsho tsa ditlhare tsa mokolane, mo loboteng lwa tempele. 21  Fa e le tempele, mophakwana o ne o na le matlhakore a le manè a a lekalekanang;+ mme fa pele ga lefelo le le boitshepo go ne go na le ponalo e e tshwanang le ponalo e e latelang: 22  sebeso sa logong se ne se le bogodimo jwa dikubita di le tharo, mme boleele jwa sone e le dikubita di le pedi, mme se ne se na le dikota tsa sone tsa sekhutlo.+ Mme boleele jwa sone le dipota tsa sone e ne e le tsa logong. Mme a bua le nna a re: “Eno ke tafole e e fa pele ga ga Jehofa.”+ 23  Mme tempele le lefelo le le boitshepo di ne di na le ditswalo di le pedi.+ 24  Mme mehama e mebedi ya setswalo e ne e le ya ditswalo, ka bobedi e kgona go retololwa. Setswalo se sengwe se ne se na le mefama ya setswalo e le mebedi, mme se sengwe se na le mefama ya setswalo e le mebedi. 25  Mme mo go tsone, mo ditswalong tsa tempele, go ne go dirilwe ditšheruba le ditshwantsho tsa setlhare sa mokolane,+ jaaka tse di diretsweng dipota, mme go ne go na le marulelo a logong kwa godimo ga karolo e e kwa pele ya mathudi kafa ntle. 26  Mme go ne go na le difensetere tsa diforeimi tse di sesafalang+ le ditshwantsho tsa ditlhare tsa mokolane fano le fale mo matlhakoreng a mathudi le matlwana a a kafa matlhakoreng a ntlo le marulelo.

Dintlha Tse di Kwa Tlase