Esekiele 28:1-26

28  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re:  “Morwa motho, raya moeteledipele wa Ture o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “‘“Ka lebaka la gore pelo ya gago e mabela,+ mme o nna o re, ‘Ke modimo.+ Ke ipeile mo setulong sa modimo,+ mo pelong ya lewatle le le atlhameng,’+ mme o le motho wa mo lefatsheng,+ o se modimo,+ mme o nna o dira pelo ya gago jaaka pelo ya modimo—  bona! o botlhale go feta Daniele.+ Ga go na diphiri dipe tse di itshupileng di go palela.+  O itiretse khumo ka botlhale jwa gago le ka temogo ya gago, mme o nna o tsenya gouta le selefera mo matlong a gago a polokelo.+  O dirile gore khumo ya gago e tote+ ka botlhale jwa gago jo bogolo,+ ka dithoto tsa gago tse di rekisiwang,+ mme pelo ya gago ya simolola go nna mabela ka ntlha ya khumo ya gago.”’+  “‘Ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “Ka lebaka la gore o dira pelo ya gago jaaka pelo ya modimo,+  ka jalo bona, ke go tlisetsa batswakwa,+ bapatiki ba ditšhaba,+ mme ruri ba tla somolela bontle jwa botlhale jwa gago ditšhaka mme ba itshepolole bontlentle jwa gago jo bo tsabakelang.+  Ba tla go folosetsa mo kgatamping,+ mme o tla swa loso lwa mongwe yo o bolailweng mo pelong ya lewatle le le atlhameng.+  A ruri o tla re, ‘Ke nna modimo,’ fa pele ga yo o go bolayang,+ mme o le motho fela wa mo lefatsheng, o se modimo,+ mo seatleng sa ba ba go itshepololang?”’ 10  “‘O tla swa loso lwa ba ba sa rupang mo seatleng sa batswakwa,+ gonne ke buile,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.” 11  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re: 12  “Morwa motho, tlhabeletsa pina ya khutsafalo kaga kgosi ya Ture,+ mme o e reye o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “‘“O kanela sebopego, se se tletseng botlhale+ e bile se le bontle jo bo itekanetseng.+ 13  O ne o le kwa Edene, tshingwana ya Modimo.+ Leje lengwe le lengwe le le tlhokegang e ne e le seipipo sa gago, rubi, topase le jasepere; kerusolete, onikise+ le jeide; safire, terekoise+ le emeraleda; mme dikgapa tsa gago le ditswinke tsa gago di ne di dirilwe ka gouta. Di ne tsa baakanngwa mo letsatsing la go bopiwa ga gago. 14  O tšheruba e e tloditsweng e e bipang, mme ke go tlhomile. O ne o le mo thabeng ya Modimo e e boitshepo.+ O ne o tsamayatsamaya mo gare ga maje a a tukang. 15  O ne o se na molato mo ditseleng tsa gago go tloga mo letsatsing la go bopiwa ga gago+ go fitlha tshiamololo e fitlhelwa mo go wena.+ 16  “‘“Ka ntlha ya letlotlo la dithoto tsa gago tse di rekisiwang+ ba ne ba tlatsa thubakanyo mo gare ga gago, mme wa simolola go leofa.+ Mme ke tla go ntsha mo thabeng ya Modimo jaaka yo o itshekologileng, mme ke tla go senya,+ wena tšheruba e e bipang, go tswa mo gare ga maje a a tukang. 17  “‘“Pelo ya gago e ne ya nna mabela ka ntlha ya bontle jwa gago.+ O ne wa senya botlhale jwa gago ka ntlha ya bontlentle jwa gago jo bo tsabakelang.+ Ke tla go latlhela mo lefatsheng.+ Ke tla go baya fa pele ga dikgosi, gore di go lebe.+ 18  “‘“Ka ntlha ya bontsi jwa ditlolo tsa gago,+ ka ntlha ya go tlhoka tshiamiso mo go amanang le dithoto tsa gago tse di rekisiwang,+ o itshepolotse mafelo a gago a a boitshepo. Mme ke tla tlisa molelo go tswa mo go wena. Ke one o o tla go lailang.+ Mme ke tla go dira melora mo lefatsheng fa pele ga matlho a botlhe ba ba go bonang.+ 19  Fa e le botlhe ba ba go itseng mo ditšhabeng, ruri ba tla go rotolela matlho ba gakgametse.+ O tla nna letshogo la tshoganyetso, mme ga o kitla o nna teng ka bosakhutleng.”’”+ 20  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re: 21  “Morwa motho, lebisa sefatlhego sa gago kwa Sidona,+ mme o porofete kgatlhanong le ene. 22  Mme o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “Bona, ke kgatlhanong le wena,+ wena Sidona, mme ruri ke tla galalediwa mo gare ga gago;+ mme batho ba tla itse gore ke nna Jehofa fa ke diragatsa ditiro tsa katlholo+ mo go ene ke bo ke itshepisiwa mo go ene.+ 23  Mme ke tla romela bolwetse jwa leroborobo mo go ene le madi mo mebileng ya gagwe.+ Mme yo o bolailweng o tla wela mo go ene ka tšhaka kgatlhanong le ene kafa letlhakoreng lengwe le lengwe;+ mme batho ba tla itse gore ke nna Jehofa.+ 24  Mme ga go kitla go tlhola go nna le mutlwana o o kotsi+ kgotsa tshetlho e e botlhoko mo ntlong ya Iseraele mo go botlhe ba ba ba dikologileng, ba ba ba tshwereng ka lesotlo; mme batho ba tla itse gore ke nna Morena Molaodimogolo Jehofa.”’ 25  “‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “Fa ke phutha ba ntlo ya Iseraele mmogo go tswa mo ditšhabeng tse ba gasamiseditsweng kwa go tsone,+ gape ke tla itshepisiwa mo go bone mo matlhong a ditšhaba.+ Mme ruri ba tla nna mo lefatsheng la bone+ le ke le neileng motlhanka wa me, Jakobe.+ 26  Mme ba tla nna mo go lone ka polokesego+ ba bo ba aga matlo+ ba bo ba jala masimo a mofine,+ mme ba tla nna ka polokesego+ fa ke diragatsa ditiro tsa katlholo mo go botlhe ba ba ba tshwarang ka lesotlo go ba dikologa gotlhe fela;+ mme ba tla itse gore ke nna Jehofa Modimo wa bone.”’”

Dintlha Tse di Kwa Tlase