Esekiele 22:1-31

22  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re:  “Fa e le wena, morwa motho, a o tla atlhola,+ a o tla atlhola motse o o nang le molato wa madi+ o bo o dira gore o itse dilo tsa one tsotlhe tse di makgapha?+  Mme o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “Wena motse o o tshololang madi+ mo gare ga one go fitlha nako ya one e tla,+ le o o dirileng medingwana e e makgapha mo teng ga one gore e nne o o seng phepa,+  o na le molato ka ntlha ya madi a gago a o a tsholotseng,+ e bile o itshekologile ka ntlha ya medingwana ya gago e e makgapha e o e dirileng.+ O atametsa malatsi a gago, mme o tla goroga mo dingwageng tsa gago. Ke gone ka moo ke tshwanetseng ka go dira selo sa go kgobiwa mo ditšhabeng le go sotliwa mo mafatsheng otlhe.+  Mafatshe a a gaufi le a a kgakala le wena a tla go sotla, wena yo o leina le seng phepa, yo o tletseng tlhakatlhakano.+  Bona! Dikgosana+ tsa Iseraele di itshupile di le mo go wena, nngwe le nngwe e ineetse mo lebogong la yone ka boikaelelo jwa go tsholola madi.+  Ba tshwere rre le mme ka lenyatso mo go wena.+ Ba tsieditse moagi wa moeng mo go wena.+ Ba tshwere ngwana yo o se nang rre setlhogo mo go wena.”’”+  “‘O nyaditse mafelo a me a a boitshepo, le bosabata ba me o ba itshepolotse.+  Ba ba senyang batho leina ka tlhamalalo ba itshupile ba le mo go wena ka boikaelelo jwa go tsholola madi;+ mme ba jele mo dithabeng ba le mo go wena.+ Ba dirile boitshwaro jo bo repileng mo gare ga gago.+ 10  Ba bipolotse bosaikategang jwa ga rre mo go wena;+ ba tlhabisitse ditlhong mosadi mo go wena yo o seng phepa ka ntlha ya go bona kgwedi.+ 11  Mme monna o dirile selo se se makgapha le mosadi wa molekane wa gagwe,+ e bile monna o leswafaditse ngwetsi ya gagwe ka boitshwaro jo bo repileng;+ mme monna o tlhabisitse ditlhong kgaitsadie, morwadia rraagwe, mo go wena.+ 12  Ba tsere pipamolomo mo go wena ka boikaelelo jwa go tsholola madi.+ O tsere+ morokotso+ le koketso e ntsi thata, mme o nna o bapala+ mo balekaneng ba gago ka bothubaki le ka go tsietsa,+ mme nna o ntebetse,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa. 13  “‘Mme bona! Ke opile diatla+ ka ntlha ya papadi ya gago ya tshiamololo e o e dirileng,+ le ka ntlha ya ditiro tsa gago tsa tshololo ya madi tse di itshupileng di le mo go wena.+ 14  A pelo ya gago e tla nna e itshokile+ kgotsa diatla tsa gago di tla naya nonofo mo malatsing a fa ke go tseela kgato?+ Nna, Jehofa, ke buile mme ke tla tsaya kgato.+ 15  Mme ke tla go gasamisa mo ditšhabeng ke bo ke go phatlalatse mo mafatsheng,+ mme ke tla senya boitshekologo jwa gago ke bo tlosa mo go wena.+ 16  Ruri o tla itshepololwa mo teng ga gago fa pele ga matlho a ditšhaba, mme o tla itse gore ke nna Jehofa.’”+ 17  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re: 18  “Morwa motho, ba ntlo ya Iseraele ba fetogile manyelo+ mo go nna. Botlhe fela ke kgotlho le thini le tshipi le lloto mo gare ga leubelo. Ba fetogile manyelo a mantsi, a selefera.+ 19  “Ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Ka lebaka la gore lotlhe lo fetogile manyelo+ a mantsi jalo, ka jalo ke lo phuthela mmogo mo gare ga Jerusalema.+ 20  Jaaka fa go phuthwa selefera le kgotlho le tshipi+ le lloto le thini e phuthelwa mo gare ga leubelo, gore e budulelwe+ molelo gore e nyerolosiwe,+ fela jalo ke tla ba phutha mmogo mo bogaleng jwa me le mo tšararegong ya me, mme ke tla budulela ke dira gore lo nyerologe. 21  Mme ke tla lo phutha mmogo ke bo ke lo budulele molelo wa tšhakgalo ya me,+ mme lo tla nyerolosiwa mo gare ga gagwe.+ 22  Jaaka fa go nyerolosiwa selerefa mo gare ga leubelo, fela jalo lo tla nyerolosiwa mo gare ga gagwe; mme lo tla itse gore nna, Jehofa, ke tshololetse tšararego ya me mo go lona.’”+ 23  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re: 24  “Morwa motho, mo reye o re, ‘O lefatshe le le sa ntlafadiwang, le le sa nelwang mo letsatsing la katlholo.+ 25  Go na le leano la boferefere la baporofeti ba gagwe mo gare ga gagwe,+ jaaka tau e e kurutlang, e gagolaka se e se tsomileng.+ Ba kometsa moya.+ Ba nna ba tsaya letlotlo le dilo tse di tlhwatlhwakgolo.+ Ba ntsifaditse batlholagadi ba gagwe mo gare ga gagwe.+ 26  Baperesiti ba gagwe ba diretse molao wa me thubakanyo,+ mme ba nna ba itshepolola mafelo a me a a boitshepo.+ Ga ba a dira pharologanyo+ fa gare ga selo se se boitshepo le selo fela,+ mme ga ba a itsise sepe fa gare ga selo se se seng phepa le se se phepa,+ mme ba fitlhetse bosabata ba me matlho+ a bone, mme ke itshepolotswe mo gare ga bone.+ 27  Dikgosana tsa gagwe mo gare ga gagwe di tshwana le diphiri tse di gagolakang se di se tsomang mo go tshololeng madi,+ mo go senyeng meya ka boikaelelo jwa go bona papadi ya tshiamololo.+ 28  Mme baporofeti ba gagwe ba di diletse ka go tshasa kalaka,+ ba di bonela selo se e seng sa mmatota+ mo ponatshegelong le go di direla tiro ya boitseanape ya maaka,+ ba re: “Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana,” fa Jehofa ka boene a sa bua. 29  Batho ba lefatshe ba dirile leano la tsietso+ mme ba kgophotse ka bonokwane,+ mme ba tshwere setlhogo+ yo o bogisiwang le yo o humanegileng, e bile ba tsieditse moagi wa moeng kwantle ga tshiamiso.’+ 30  “‘Mme ke ne ka nna ka batla motho mo gare ga bone yo o neng a tla baakanya lobota lwa maje+ a ba a ema mo phatlheng+ fa pele ga me ka ntlha ya lefatshe, gore ke se ka ka le senya;+ mme ga ke a bona ope. 31  Ka jalo ke tla tshololela katlholo+ ya me mo go bone. Ke tla ba fedisa+ ka molelo wa tšhakgalo ya me. Ke tla tlisa tsela ya bone mo tlhogong ya bone,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.”

Dintlha Tse di Kwa Tlase