Esekiele 21:1-32

21  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re:  “Morwa motho, lebisa sefatlhego sa gago kwa Jerusalema mme o rothisetse+ mafoko kwa ntlheng ya mafelo a a boitshepo,+ mme o porofete kgatlhanong le lefatshe la Iseraele.+  Mme o reye lefatshe la Iseraele o re, ‘Jehofa o buile jaana: “Bona, ke kgatlhanong le wena,+ mme ke tla ntsha tšhaka ya me mo kgatleng+ ya yone mme ke kgaole mosiami le moikepi+ mo go wena.  Gore ke tle ke kgaole mosiami le moikepi mo go wena, ka jalo tšhaka ya me e tla tswa mo kgatleng ya yone kgatlhanong le nama yotlhe go tswa borwa go ya bokone.+  Mme botlhe ba e leng nama ba tla itse gore nna, Jehofa, ke ntshitse tšhaka ya me mo kgatleng+ ya yone. Ga e kitla e tlhola e boela mo teng ga yone.”’+  “Mme fa e le wena, morwa motho, fegelwa dinōka di reketla.+ O fegelwe ka kutlobotlhoko fa pele ga matlho a bone.+  Mme go tla diragala gore, fa ba ka go raya ba re, ‘Ke ka ntlha yang fa o fegelwa?’+ o tla re, ‘Ka ntlha ya pego.’+ Gonne ruri e tla tla,+ mme pelo nngwe le nngwe e tla nyera+ le diatla tsotlhe di tla repa le moya mongwe le mongwe o tla hutsafala mme mangole otlhe a tla rotha metsi.+ ‘Bona! Ruri e tla tla+ e bo e diragadiwe,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.”  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re:  “Morwa motho, porofeta, mme o re, ‘Jehofa o buile jaana: “Bua o re, ‘Tšhaka, tšhaka!+ E looditswe,+ gape e phatsimisitswe. 10  E looditswe ka boikaelelo jwa go rulaganyetsa polao; e phatsimisitswe ka boikaelelo jwa gore e tsabakele.’”’”+ “Kgotsa a re tla itumela?”+ “‘A e gana lore lwa segosi+ lwa ga morwaake,+ jaaka e dira ka setlhare sengwe le sengwe?+ 11  “‘Mme mongwe o neelana ka yone gore e phatsimisiwe, gore a e kgatikanye ka seatla. Yone—tšhaka e looditswe, e bile yone—e phatsimisitswe, gore e tsenngwe mo seatleng sa mmolai.+ 12  “‘Goa o bokolele,+ wena morwa motho, gonne e kgatlhanong le batho ba me;+ e kgatlhanong le dikgosana tsotlhe tsa Iseraele.+ Bone ba ba digetsweng mo tšhakeng ba na le batho ba me.+ Ka jalo faphola serope.+ 13  Gonne go tlhotlhomisitswe,+ mme go tweng ka yone fa e gana le lore lwa segosi?+ Ga lo kitla lo tswelela pele lo le teng,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa. 14  “Mme wena, morwa motho—porofeta, mme o itaaganye legofi le legofi,+ mme ‘Tšhaka!’ e boelediwe gararo.+ Ke tšhaka ya ba ba bolailweng setlhogo. Ke tšhaka ya mongwe yo mogolo yo o bolailweng setlhogo, e e ba dikanyetsang.+ 15  Gore pelo e nyere+ le gore go ntsifadiwe ba ba menotsweng kwa dikgorong tsa bone+ tsotlhe, ke tla bolaya setlhogo ka tšhaka. Ijoo, e diretswe go tsabakela, e phatsimiseditswe polao!+ 16  Itshupe o le bogale;+ ya kafa mojeng! Tsaya boemo jwa gago; ya kafa molemeng! Gongwe le gongwe fela kwa sefatlhego sa gago se kaelwang gone! 17  Mme le nna ke tla itaaganya legofi la me le legofi le lengwe+la me, mme ke tla ikhutsisa+ tšararego+ ya me. Nna, Jehofa, ke buile.” 18  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re: 19  “Fa e le wena, morwa motho, itlhomele ditsela tse pedi gore tšhaka ya kgosi ya Babelona e tsene+ ka tsone. Ka bobedi jwa tsone di tshwanetse tsa tswa mo lefatsheng le le lengwe, mme go segololwe letshwao la tsela;+ le segololwe kwa tlhogong ya tsela e e yang kwa motseng. 20  O tlhomele tšhaka tsela gore e tsene kgatlhanong le Raba+ wa bomorwa Amona, le e nngwe kgatlhanong le Juda, kgatlhanong le Jerusalema e e sireletsegileng.+ 21  Gonne kgosi ya Babelona e ne e eme kwa makopanelong a ditsela, kwa tlhogong ya ditsela tsoopedi, gore e retologele mo boitseanapeng.+ E tshikintse metswi. E boditse e dirisa modingwana wa terafime;+ e lebile mo sebeteng. 22  Mo seatleng sa yone sa moja boitseanape bo ne jwa itshupa e le jwa Jerusalema, go tlhoma dikota tse di thubaganyang,+ go bula molomo gore motho a bolaye, go tsosa modumo wa mokgosi wa tlhagiso,+ go tlhoma dikota tse di thubaganyang mo dikgorong, go emisa lorako lwa phemelo, go aga lobota lo lo dikanyetsang.+ 23  Mme mo go bone go fetogile ga nna jaaka boitseanape jo e seng jwa boammaaruri mo matlhong a bone+—ba ba ikanetsweng ka maikano;+ mme o gakologelwa tlolo,+ gore ba tle ba tshwarwe.+ 24  “Ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Ka ntlha ya go bo lo dirile gore tlolo ya lona e gakologelwe ka go bipololwa ga ditlolo tsa lona, gore maleo a lona a tle a bonwe kafa ditirong tsotlhe tsa lona, ka ntlha ya go bo lo gakologelwa+ lo tla tsewa ka seatla.’+ 25  “Mme fa e le wena, kgosana e e boikepo+ ya Iseraele+ e e gobetseng ga go swa, yo letsatsi la gagwe le tlileng ka nako ya tlolo ya bokhutlo,+ 26  Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Tlosa sethathelela tlhogo, o tsholetse serwalo.+ Ga go kitla go tshwana.+ Se se kwa tlase se beye kwa godimo,+ mme yo o kwa godimo o mo kokobetse.+ 27  Ke tla o dira tshenyo,+ tshenyo, tshenyo. Fa e le ka seno le sone, ruri ga e kitla e nna sa ga ope go fitlhela go tla yo o nang le tshwanelo e e kafa molaong,+ mme ke tla mo se naya.’+ 28  “Mme wena, morwa motho, porofeta, mme o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana kaga bomorwa Amona le kaga kgobo e e tswang mo go bone.’ Mme o re, ‘Tšhaka, tšhaka e e somoletsweng polao, e e phatsimisitsweng gore e tle e laile, gore e tsabakele,+ 29  ka gonne ba go bonetse selo se e seng sa mmatota, ka gonne ba go diretse boitseanape jwa maaka,+ gore ba go beye mo melaleng ya ba ba bolailweng setlhogo, baikepi ba letsatsi la bone le tlileng ka nako ya tlolo ya bofelo.+ 30  E busetse mo kgatleng ya yone. Ke tla go atlhola mo lefelong le o bopilweng mo go lone, mo lefatsheng la tshimologo ya gago.+ 31  Mme ke tla tshololela katlholo ya me mo go wena. Ke tla go budulela ka molelo wa tšhakgalo ya me,+ mme ke tla go tsenya mo seatleng sa banna ba ba sa akanyeng, badiri ba ba ditswerere ba tshenyo.+ 32  O tla nna setukisa molelo.+ Madi a gago a tla nna mo gare ga lefatshe. Ga o kitla o gakologelwa, gonne nna, Jehofa, ke buile.’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase