Esekiele 18:1-32

18  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re:  “Go raya eng mo go lona go bo lo bua polelo eno ya seane mo lefatsheng la Iseraele, lo re, ‘Borre ke bone ba jang morara o o sa butswang, mme meno a barwa ke one a nnang bosisi’?+  “‘Jaaka ke tshedile,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa, ‘ga e kitla e tlhola e nna ga lona go bua polelo eno ya seane mo Iseraele.  Bonang! Meya yotlhe—ke ya me.+ Fela jaaka moya+ wa rre moya wa morwa le one fela jalo—ke ya me.+ Moya o o leofang+—go tla swa one.+  “‘Mme fa e le ka motho, fa a siame mme a diragaditse tshiamiso le tshiamo;+  a sa jela+ mo dithabeng+ e bile a sa tsholeletsa matlho a gagwe kwa medingwaneng e e makgapha ya ntlo ya Iseraele,+ le gone a sa leswafatsa mosadi wa molekane wa gagwe+ e bile a sa atamela mosadi yo o mo boitshekologong jwa gagwe;+  a sa tshware motho ope setlhogo;+ sebeelo se a neng a se tsere ka ntlha ya molato, a ne a se busa;+ a sa tsaya sepe ka thata ka bonokwane;+ a naya yo o tshwerweng ke tlala senkgwe+ sa gagwe le yo o sa ikategang a mmipa ka seaparo;+  a sa neye sepe ka morokotso+ e bile a sa tseye koketso epe e ntsi thata;+ a busa seatla sa gagwe ka morago a se ntsha mo go tlhokeng tshiamiso;+ a diragatsa tshiamiso ya boammaaruri fa gare ga motho le motho;+  a nna a tsamaya mo melaong+ ya me mme a boloka ditshwetso tsa me tsa boatlhodi gore a diragatse boammaaruri,+ o tshiamo.+ Ruri o tla tswelela a tshela,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa. 10  “‘Mme fa mongwe a nnile rraagwe morwa yo o leng senokwane,+ motsholodi wa madi,+ yo o dirileng sengwe se se tshwanang le sengwe sa dilo tseno 11  (mme ene a sa dira sepe sa dilo tseno); fa a jetse mo godimo ga dithaba,+ e bile a leswafaditse mosadi wa molekane wa gagwe;+ 12  a tshwere yo o bogisiwang le mohumanegi+ setlhogo; a tsere dilo ka thata ka bonokwane,+ a sa busa selo se se tserweng sebeelo;+ a tsholeleditse matlho a gagwe kwa medingwaneng e e makgapha,+ o dirile selo se se makgapha.+ 13  O neile ka go batla koketso e ntsi thata,+ e bile o tsere morokotso,+ mme ruri ga a kitla a nna a tshela. O dirile dilo tsotlhe tseno tse di makgapha.+ Ruri o tla bolawa. Madi a gagwe a tla nna mo go ene.+ 14  “‘Mme bona! motho o nnile rraagwe morwa, yo o nnang a bona maleo otlhe a rraagwe a a dirileng, a bona mme a bo a sa dire dilo tse di tshwanang le tsone.+ 15  Ga a ja mo dithabeng, le matlho a gagwe ga a a tsholeletsa kwa medingwaneng e e makgapha ya ntlo ya Iseraele;+ ga a leswafatsa mosadi wa molekane wa gagwe;+ 16  mme ga a tshwara motho ope setlhogo,+ ga a tshwara sebeelo sepe,+ e bile ga a tsaya sepe ka bonokwane;+ o neile yo o tshwerweng ke tlala senkgwe sa gagwe,+ mme yo o sa ikategang o mmipile ka seaparo;+ 17  o busitse seatla sa gagwe mo go yo o bogisitsweng; ga a tsaya koketso+ e ntsi thata le fa e le morokotso;+ o diragaditse ditshwetso tsa me tsa boatlhodi;+ o tsamaile mo melaong ya me;+ ga a kitla a swa ka ntlha ya tlolo ya ga rraagwe.+ Ruri o tla nna a tshela.+ 18  Fa e le rraagwe ene, ka gonne a tsieditse+ ka tlhamalalo, a tsere sengwe sa ga morwarraagwe ka thata le ka bonokwane,+ e bile a dirile sengwe le sengwe se se sa siamang mo gare ga batho ba gagabo,+ bona! foo o tshwanetse a swela tlolo ya gagwe.+ 19  “‘Ruri lo tla re: “Ke ka ntlha yang fa morwa a sa tlhoke go sikara sepe ka ntlha ya tlolo ya ga rraagwe?”+ Jaanong fa e le morwa ene, o diragaditse tshiamiso le tshiamo,+ o bolokile melao ya me yotlhe mme o nna a e dira.+ Ruri o tla nna a tshela.+ 20  Moya o o leofang—go tla swa one.+ Morwa ga a kitla a sikara sepe ka ntlha ya tlolo ya ga rraagwe, mme rre ga a kitla a sikara sepe ka ntlha ya tlolo ya morwa.+ Tshiamo ya mosiami e tla nna mo go ene ka esi,+ le boikepo jwa moikepi bo tla nna mo go ene ka esi.+ 21  “‘Jaanong fa e le ka motho yo o boikepo, fa a ka boa ka morago mo maleong otlhe a gagwe ao a a dirileng+ a bo a boloka melao ya me yotlhe le go diragatsa tshiamiso le tshiamo,+ ruri o tla nna a tshela. Ga a kitla a swa.+ 22  Ditlolo tsa gagwe tsotlhe tse a di dirileng—ga di kitla di gakologelwa kgatlhanong le ene.+ O tla nna a tshela ka ntlha ya tshiamo ya gagwe e a e dirileng.’+ 23  “‘A ke itumedisiwa ka tsela nngwe ke loso lwa moikepi,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa, ‘e seng gore a boe ka morago mo ditseleng tsa gagwe mme a nne a tshela?’+ 24  “‘Jaanong fa motho yo o siameng a boa ka morago mo tshiamong ya gagwe a bo a dira ka go tlhoka tshiamiso;+ a nna a dira+ kafa dilong tsotlhe tse di makgapha tse moikepi a di dirileng mme a tshela, ga go dipe tsa ditiro tsa gagwe tsotlhe tse di siameng tse di tla gakologelwang.+ O tla swa ka ntlha ya go sa ikanyegeng ga gagwe mo a go dirileng le ka ntlha ya boleo jwa gagwe jo a leofileng ka jone.+ 25  “‘Ruri lo tla re: “Tsela ya ga Jehofa ga e a lolamisiwa sentle.”+ Utlwang, tsweetswee, lona ba ntlo ya Iseraele. A tsela ya me ga e a lolamisiwa sentle?+ A ditsela tsa lona ga se tsone tse di sa lolamisiwang sentle?+ 26  “‘Fa motho yo o siameng a boa ka morago mo tshiamong ya gagwe a bo a dira ka go tlhoka tshiamiso+ mme a swa ka ntlha ya tsone, o tla swa ka ntlha ya go tlhoka tshiamiso ga gagwe mo a go dirileng.+ 27  “‘Mme fa motho yo o boikepo a boa ka morago mo boikepong jwa gagwe jo a bo dirileng a bo a diragatsa tshiamiso le tshiamo,+ ke ene yo o tla bolokang moya wa gagwe o tshela.+ 28  Fa a bona+ a bo a boa ka morago mo ditlolong tsa gagwe tsotlhe tse a di dirileng,+ ruri o tla nna a tshela. Ga a kitla a swa.+ 29  “‘Ruri ntlo ya Iseraele e tla re: “Tsela ya ga Jehofa ga e a lolamisiwa sentle.”+ Fa e le ditsela tsa me, a ga di a lolamisiwa sentle, lona ba ntlo ya Iseraele?+ A ditsela tsa lona ga se tsone tse di sa lolamisiwang sentle?’+ 30  “‘Ka jalo ke tla lo atlhola mongwe le mongwe kafa ditseleng tsa gagwe,+ lona ba ntlo ya Iseraele,’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.+ ‘Boang, ee, boang mo ditlolong tsa lona tsotlhe,+ mme a go se nne le sekgopi sepe se se bakang tlolo mo go lona.+ 31  Latlhang ditlolo tsotlhe tsa lona tse lo dirileng tlolo+ ka tsone lo di ntshe mo go lona mme lo itirele pelo+ e ntšha le moya o mosha,+ gonne lo tla bo lo swelang,+ lona ba ntlo ya Iseraele?’ 32  “‘Gonne ga ke itumelele ka gope loso lwa yo o swang,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa. ‘Ka jalo boang mme lo nne lo tshela.’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase