Esekiele 13:1-23

13  Mme lefoko la ga Jehofa la tswelela go tla mo go nna, le re:  “Morwa motho, porofeta ka ga baporofeti ba Iseraele ba ba porofetang,+ mme o reye ba ba porofetang go tswa mo pelong+ ya bone o re, ‘Utlwang lefoko la ga Jehofa.+  Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “A bo go latlhega baporofeti ba ba dimatla,+ ba ba salang moya+ wa bone morago, mme go se na sepe se ba se boneng!+  Baporofeti ba gago ba fetogile ba ntse jaaka bophokoje mo mafelong a a swafetseng, wena Iseraele.+  Ruri ga lo kitla lo tlhatlogela mo diphatlheng,+ le gone ga lo kitla lo aga lobota lwa maje+ lo le agela ntlo ya Iseraele, gore lo eme mo tlhabanong mo letsatsing la ga Jehofa.”+  “Ba bone se se seng boammaaruri mo ponatshegelong le boitseanape jwa maaka,+ ba ba reng, ‘Jehofa o buile jaana,’ fa Jehofa ene a sa ba roma, mme ba letetse gore lefoko le diragale.+  A ga lo a bona ponatshegelo e e seng boammaaruri, le gone a ga lo a bua boitseanape jwa maaka, fa lo re, ‘Jehofa o buile jaana,’ fa nna ke sa bua sepe?”’+  “‘Ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “‘Ka lebaka la gore lo buile se se seng boammaaruri e bile lo bone ponatshegelo ya maaka, ka jalo bonang, ke kgatlhanong le lona,’+ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.”  Seatla sa me se kgatlhanong le baporofeti ba ba bonang se se seng boammaaruri mo ponatshegelong le ba ba dirang tiro ya boitseanape ya maaka.+ Ga ba kitla ba tswelela ba le mo setlhopheng se se atamalaneng thata+ sa batho ba me, e bile ga ba kitla ba kwalwa+ mo lokwalong lwa maina lwa ntlo ya Iseraele, mme ga ba kitla ba tla mo lefatsheng la Iseraele;+ mme lo tla itse gore ke nna Morena Molaodimogolo Jehofa,+ 10  ka lebaka, ee, ka lebaka la gore ba timeditse batho ba me, ba re, “Go na le kagiso!” mme go se na kagiso,+ mme go na le mongwe yo o agang lobota lo lo aroganyang, e bile go na le ba ba le dilelang lefela+ ka kalaka.’+ 11  “Raya ba ba dilang ka kalaka o re le tla wa. Go tla na pula e kgolo e e rwalelelang, mme lona sefako, lo tla wa, mme go tsubutla ga diphefo tsa matsubutsubu go tla fatoganya.+ 12  Mme bona! lobota lo tla wa. A ga lo kitla lo tewa go twe, ‘Go kae go dila mo lo ditseng ka gone?’+ 13  “Ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Gape ke tla tsosa go tsubutla ga diphefo tsa matsubutsubu mo tšararegong ya me, mme mo bogaleng jwa me go tla nna le pula e kgolo e e rwalelelang, mme mo tšararegong go tla nna le sefako se se tlisang phediso.+ 14  Mme ke tla rutlolola lobota lo lo le didileng ka kalaka mme ke lo kgomise lefatshe, mme motheo wa lone o tla bewa mo pontsheng.+ Mme ruri o tla wa, mme lo tla khutla mo gare ga gagwe; mme lo tla itse gore ke nna Jehofa.’+ 15  “‘Mme ke tla feleletsa tšararego ya me mo loboteng le mo go ba ba lo dilang ka kalaka, mme ke tla lo raya ke re: “Lobota ga lo tlhole lo le teng, le ba ba lo dilang ga ba tlhole ba le teng,+ 16  baporofeti ba Iseraele ba ba porofetelang Jerusalema le ba ba mmonelang ponatshegelo ya kagiso,+ mme go se na kagiso,”’ go bua Morena Molaodimogolo Jehofa.+ 17  “Fa e le wena, morwa motho, lebisa sefatlhego+ sa gago kgatlhanong le bomorwadia batho ba gago ba ba direlang jaaka baporofeti ba basadi+ go tswa mo pelong ya bone,+ mme o porofete kgatlhanong le bone. 18  Mme o re, ‘Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana: “A bo go latlhega basadi ba ba rokelelang dibofo mo dikgonong tsotlhe e bile ba dira masire mo tlhogong ya bogolo bongwe le bongwe gore ba tsome meya!+ A meya e lo e tsomang ke ya batho ba me, mme meya ya lona lo e boloka e tshela? 19  A mme lo tla intshepolola mo bathong ba me ka ntlha ya dilekanyo tsa seatla tsa barele le dithathana tsa senkgwe,+ gore lo bolaye meya e e sa tshwanelang go swa+ le gore lo boloke meya e tshela e e sa tshwanelang go tshela ka maaka a lona mo bathong ba me, bautlwi ba maaka?”’+ 20  “Ka jalo Morena Molaodimogolo Jehofa o buile jaana, ‘Bonang, ke kgatlhanong le dibofo tsa lona basadi, tse lo tsomang meya ka tsone jaaka e kete ke dilo tse di fofang, mme ke tla di gagoganya mo mabogong a lona ke lese meya e lo e tsomang e tsamaye, meya jaaka e kete ke dilo tse di fofang+ 21  Mme ke tla gagolaka masire a lona ke bo ke golola batho ba me mo seatleng sa lona, mme ga ba kitla ba tlhola ba nna sengwe se se tsomilweng mo seatleng sa lona; mme lo tla itse gore ke nna Jehofa.+ 22  Ka ntlha ya go dira gore pelo ya mosiami e kotlomane ka maaka,+ fa nna ke ne ke sa mo utlwisa botlhoko, le ka ntlha ya go nonotsha diatla+ tsa moikepi gore a se ka a boa ka morago mo tseleng ya gagwe e e bosula go mmoloka a tshela,+ 23  ka jalo ga lo kitla lo tlhola lo bona+ se se seng boammaaruri mo ponatshegelong basadi ke lona, e bile ga lo kitla lo tlhola+ lo dira+ tiro ya boitseanape+; mme ke tla golola batho ba me mo seatleng sa lona,+ mme lo tla itse gore ke nna Jehofa.’”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase