Duteronome 32:1-52

32  “Sekegang tsebe, lona magodimo, mme mma ke bue;Mme a lefatshe le utlwe mafoko a molomo wa me.+   Thuto ya me e tla rotha jaaka pula,+Lefoko la me le tla rotha jaaka monyo,+Jaaka dipula tsa medupe mo bojannyeng+Le jaaka dipula tse dikgolo mo dimeleng.+   Gonne ke tla bolela leina la ga Jehofa.+A ko lo neyeng Modimo wa rona bogolo!+   Lefika, tiro ya gagwe e itekanetse,+Gonne ditsela tsotlhe tsa gagwe di tshiamiso.+Modimo yo o ikanyegang,+ yo go se nang botlhoka tshiamiso mo go ene;+O siame e bile o thokgame.+   Bone ka bobone ba dirile bosula;+Ga se bana ba gagwe, bogole ke jwa bone.+Kokomana e e kgopameng le e e sokameng!+   A ke Jehofa yo lo nnang lo mo direla ka tsela eno,+Lona batho ba ba dimatla e bile ba se botlhale?+A ga se Rrago yo o go tsetseng,+Ene yo o go dirileng a bo a go tsepamisa?+   Gakologelwa malatsi a bogologolo,+Akanyang ka dingwaga tse di kwa morago go tswa kokomaneng go ya kokomaneng;Botsa rrago, mme a ka go bolelela;+Bannabagolo ba gaeno, mme ba ka go bolelela.+   Fa Mogodimodimo a ne a naya ditšhaba boswa,+Fa a ne a kgaoganya bomorwa Adame,+O ne a tlhoma molelwane wa ditšhaba+Ka ga palo ya bomorwa Iseraele.+   Gonne kabelo ya ga Jehofa ke setšhaba sa gagwe;+Jakobe ke kabelo e a e ruang.+ 10  O ne a mo fitlhela mo lefatsheng le e leng naga+ fela,Le mo sekakeng se se lolea,+ se se bokolelang.A simolola go mo dikanyetsa,+ go mo tlhokomela,+Go mo sireletsa jaaka thaka ya leitlho la gagwe.+ 11  Fela jaaka ntsu e fudua sentlhaga sa yone,E fofafofa fa godimo ga mamphorwana a yone,+E tsharolola diphuka tsa yone, e a tsaya,E a tshola ka dintlha tsa diphuka tsa yone,+ 12  Jehofa a le nosi o ne a nna a mo etelela pele,+Mme go ne go se na modimo ope o sele mmogo le ene.+ 13  O ne a nna a dira gore a palame mafelo a a kwa godimo a lefatshe,+Mo a neng a ja kungo ya tshimo.+Mme a nna a dira gore a anye tswina ya dinotshe mo lefikeng le legolo,+Le leokwane mo lefikeng le le legweka;+ 14  Botoro ya motlhape le mashi a letsomane+Mmogo le mafura a diphelefu,Le nku e tonanyana, losika lwa Bashana, le diphoko+Mmogo le mafura a diphilo a korong;+Le madi a morara o ne wa nna wa a nwa jaaka beine.+ 15  E rile Jeshurune+ a simolola go nona, a raga.+O nonne, o ntse mokima, o kgotshe bobe.+Ka jalo a tlogela Modimo, o o mo dirileng,+A ba a nyatsa Lefika+ la poloko ya gagwe. 16  Ba ne ba simolola go mo tlhotlheletsa gore a fufege+ ka medimo e sele;+Ba nna ba mo kgopisa ka dilo tse di makgapha.+ 17  Ba ne ba ntshetsa madimona ditlhabelo, e seng Modimo,+Medimo e ba neng ba ise ba ke ba e itse,+E mesha e e fitlhileng bosheng,+E borraalonamogologolwane ba neng ba sa tlwaelana le yone. 18  Lefika yo o neng a nna rrago, o ne wa mo lebala,+Mme o ne wa simolola go ntsha Modimo mo mogopolong, One o o go tsholang ka ditlhabi tsa pelegi.+ 19  E rile Jehofa a bona seno, foo a simolola go se ba tlotle,+Ka ntlha ya kgalefo e e bakilweng ke bomorwawe le bomorwadie. 20  Ka jalo a re, ‘Mma ke ba fitlhele sefatlhego sa me,+Mma ke bone gore bokhutlo jwa bone e tla nna eng morago ga moo.Gonne ke kokomana e e lesoko,+Bana ba go se nang boikanyegi mo go bone.+ 21  Fa e le bone, ba ntlhotlheleditse gore ke fufege ka se e seng modimo;+Ba nkgalefisitse ka medingwana ya bone ya lefela;+Mme fa e le nna, ke tla ba tlhotlheletsa gore ba fufege ka se e seng batho;+Ke tla ba kgopisa ka setšhaba se se sematla.+ 22  Gonne go tlhoseditswe molelo mo bogaleng jwa me+Mme o tla tuka go ya kwa tlase kwa Sheole, lefelo le le kwa tlasetlase,+Mme o tla laila lefatshe le kungo ya lone+Le go tshuba metheo ya dithaba.+ 23  Ke tla oketsa masetlapelo mo go bone;+Ke tla dirisa metswi ya me mo go bone.+ 24  Ba tla fediwa maatla ke tlala+ ba bo ba jewa ke letshoroma le le fisang+Le tshenyo e e botlhoko.+Ke tla ba romelela meno a dibatana,+Ka botlhole jwa dilo tse di gopang ka mpa tsa lorole.+ 25  Kwa ntle ba tla amogwa ke tšhaka,+Mme mo teng ga dikgoro, ke letshogo,+Ba amogiwa lekau le kgarebane,+Yo o anyang mmogo le monna wa moriri o mosweu.+ 26  Ke ka bo ke rile: “Ke tla ba phatlalatsa,+Ke tla dira gore go umakiwa ga bone go khutle mo bathong ba ba swang,”+ 27  Fa e le gore ke ne ke sa boife go galefisiwa ke mmaba,+Gore baba ba bone ba ne ba tla go tlhaloganya ka tsela e sele,+Gore ba ka nna ba re: “Seatla sa rona se itshupile se le segolo,+E bile e ne e se Jehofa yo o neng a dira seno sotlhe.”+ 28  Gonne bone ke setšhaba se kgakololo e nyelelang mo go sone,+E bile ga go na tlhaloganyo mo go bone.+ 29  E kete ba ka bo ba le botlhale!+ Foo ba ne ba tla tlhatlhanya ka seno.+Ba ne ba tla akanya ka bokhutlo jwa bone morago ga moo.+ 30  Motho a le mongwe o ne a tla latelela jang sekete,Mme ba babedi ba ne ba tla lelekisa jang dikete di le lesome?+ Ntle le fa Lefika la bone le ne le ba rekisitse+E bile Jehofa a ba neetse mo go bone. 31  Gonne lefika la bone ga le tshwane le Lefika la rona,+Le fa baba ba rona e le bone ba dirang tshwetso.+ 32  Gonne mofine wa bone o tswa kwa mofineng wa SodomaLe kwa matlhagareng a Gomora.+ Merara ya bone ke merara ya botlhole,Masitlha a bone a bogalaka.+ 33  Beine ya bone ke botlhole jwa dinoga tse dikgoloLe botlhole jo bo setlhogo jwa dikake.+ 34  A ga bo a bolokwa mo go nna,Bo tsentswe sekano mo ntlong ya me ya polokelo?+ 35  Pusoloso ke ya me, le tefetso.+Mo nakong e e tlhomilweng lonao lwa bone lo tla tsamaya lo sa tsepama,+Gonne letsatsi la matlhotlhapelo a bone le gaufi,+Le ditiro tse di ba iketleeleditseng di potlakile.’+ 36  Gonne Jehofa o tla atlhola batho ba gagwe+E bile o tla ikwatlhaya kaga batlhanka ba gagwe,+Ka gonne o tla bona gore tshegetso e nyeletseMme go na le yo o se nang thuso le yo o se nang mosola fela. 37  Mme o tla re, ‘E kae medimo ya bone,+Lefika le ba neng ba senka botshabelo mo go lone,+ 38  Yo o neng a tle a je mafura a ditlhabelo tsa bone,+A nwe beine ya ditshupelo tsa bone tsa senō?+A e nanoge e lo thuse.+A e nne lefelo la lona la go iphitlha.+ 39  Jaanong bonang gore nna—ke ene+Mme ga go na medimo epe mmogo le nna.+Ke a bolaya, e bile ke a tshedisa.+Ke gobaditse mo go botlhoko,+ mme nna—ke tla fodisa,+Mme ga go na ope yo o tsubulang mo seatleng sa me.+ 40  Gonne ke tsholeletsa seatla sa me kwa legodimong ka ikano,+Mme ke a re: “Jaaka ke tshela ka bosakhutleng,”+ 41  Ruri fa ke lootsa tšhaka ya me e e tsabakelang,+Mme seatla sa me se tshwara katlholo,+Ke tla duela baba ba me ka pusoloso+Ke bo ke itefetsa mo go ba ba ntlhoileng thata.+ 42  Ke tla tlhapedisa metswi ya me ka madi,+Fa tšhaka ya me e tla bo e ja nama,+Ka madi a ba ba bolailweng setlhogo le batshwarwa,Ka ditlhogo tsa baeteledipele ba mmaba.’+ 43  Itumeleng, lona ditšhaba, le batho ba gagwe,+Gonne o tla busolosetsa madi a batlhanka ba gagwe,+O tla ipusolosetsa mo babeng+ ba gagweA bo a direla lefatshe la batho ba gagwe tetlanyo.” 44  Ka gone Moshe a tla mme a bua mafoko otlhe a pina eno batho ba utlwa,+ ene le Hoshea morwa Nune.+ 45  Fa Moshe a sena go bua mafoko ano otlhe le Iseraele yotlhe, 46  a tswelela a ba raya a re: “Tlhomang dipelo tsa lona mo mafokong otlhe a ke a buang le lona ke lo tlhagisa gompieno,+ gore lo tle lo laele bomorwaalona gore ba tlhokomele go dira mafoko otlhe a molao ono.+ 47  Gonne ga se lefoko le le se nang mosola mo go lona,+ mme le raya botshelo jwa lona,+ mme lo ka lelefatsa malatsi a lona ka lefoko leno mo lefatsheng le lo kgabaganyang Joredane lo ya go le rua.”+ 48  Mme Jehofa a bua le Moshe mo go lone letsatsi leno, a re: 49  “Tlhatlogela mo thabeng eno ya Abarime,+ Thaba ya Nebo,+ e e mo lefatsheng la Moabe, e e lebileng Jeriko, mme o bone lefatshe la Kanana, le ke le nayang bomorwa Iseraele go nna thuo.+ 50  Mme o swele mo thabeng e o tlhatlogelang mo go yone, mme o phuthelwe kwa bathong ba gaeno,+ fela jaaka Arone morwarrago a ne a swela mo Thabeng ya Hore+ mme a phuthelwa kwa bathong ba gagabo; 51  ka lebaka la gore lo ne lwa ntirela ka go tlhoka tlotlo+ mo gare ga bomorwa Iseraele kwa metsing a Meriba+ a Kadeshe mo nageng ya Tsine; ka lebaka la gore lo ne lwa se ka lwa intshepisa mo gare ga bomorwa Iseraele.+ 52  Gonne o tla bona lefatshe o le kgakajana, mme ga o kitla o ya koo kwa lefatsheng le ke le nayang bomorwa Iseraele.”+

Dintlha Tse di Kwa Tlase